Nyheter

Utsetter vedtak om høyblokka - igjen

Den varslede rapporten om regjeringskvartalet er forsinket.


Høyblokka etter bombeattentatet (bildet er tatt 11.08.2011). Foto: Tor Heimdahl/Statsbygg

Ei arbeidsgruppe skal utarbeide rapporten som er ment å gi administrasjonsminister Rigmor Aasrud anbefalinger om framtida til regjeringskvartalet. Arbeidsgruppa skal først og fremst vurdere om regjeringskvartalet skal være samlet eller spredt, og eventuelt legge føringer for hvordan eksisterende deler av regjeringskvartalet skal håndteres videre.

 

Avgjørelsen om framtida til regjeringskvartalet og høyblokka er det statsråd Aasrud som skal ta. Hun har tidligere varslet en avgjørelse før jul, så ble avgjørelsen utsatt til første uka i 2012, og i dag kom pressemeldingen om at konklusjonen er utsatt.

 

Administrasjonsminister Aasrud sier i en pressemelding at arbeidsgruppa er i sluttfasen av sitt arbeid, men vil trenge noe mer tid.

 

– Det viktigste for meg er at det gjøres en grundig jobb og at de anbefalingene som arbeidsgruppa kommer med, er vel dokumenterte, sier administrasjonsministeren i pressemeldingen.

 

Ifølge nrk.no er nå også statsministerens kontor involvert i hvordan saken skal håndteres.

 

Arkitekt Peter Butenschøn sier til nrk.no at han mener det er klokt å utsette rapporten, og ser det som en seier for de som ønsker å bevare bygningen.

 

– Det betyr at regjeringen har skjønt at dette ikke er en ordinær kontorblokk, men kanskje regjeringens viktigste bygg, sier han.