Nyhet

UU-krav oppleves som tidkrevende

I en ny Sintef-undersøkelse sier arkitekter at det blir mye detaljarbeid og lite nyskaping i arbeidet med å innfri kravene til tilgjengelighet i TEK 10.


Arkitekter tenker mindre kreativt og fokuserer for mye detaljer i møte med kravene til tilgjengelighet i TEK-en, viser ny Sintef-undersøkelse. Foto: Pixabay

En av konklusjonene til Sintef Byggforsk er derfor at TEK-en bør endres slik at den inspirerer til nyskapning.

Seniorforsker Karine Denizou forklarer i en artikkel på Sintefs nettside, at undersøkelsen viser hvordan arkitekter tenker om universell utforming:

– Det er en utbredt forståelse av universell utforming som et høyt nivå av tilgjengelighet, sier Denizou. Hun mener denne oppfatningen skygger for forståelsen av universell utforming som en designmetode som kan gi økt bolig- og brukskvalitet.

Dyr nyskapning

Undersøkelsen viser ifølge Sintef at utviklingen av nye løsninger ofte er en stor økonomisk investering, og dermed i stor grad avhenger av utbyggerens gode vilje eller annen støtte.

– Regelverket bør også i større grad være et rammeverk som inspirerer og legger til rette for utvikling av nye konsepter, mener arkitektene i undersøkelsen, sier seinorforsker Denizou i Sintef-artikkelen.

For lite medvirkning

Undersøkelsen avdekker dessuten at det er for lite bruk av medvirkning og for liten kunnskap om brukererfaringer blant arkitekter.

«Brukerperspektivet, et sentralt aspekt ved universell utforming, ivaretas fortsatt for det meste gjennom forestillinger om framtidige beboeres behov og preferanser, » heter det i Sintef-artikkelen.

Foreslår tiltak

Med utgangspunkt i undersøkelsen foreslår Sintef Byggforsk tiltak som kan øke kunnskapen om beboererfaringer. De foreslår systematisk erfaringsoverføring til nye boligprosjekter, og vil ha øremerkede tilskudd til utvikling og utprøving av nye løsninger. Metoder for prosjektering og arkitektkonkurranser med mål om å fremskaffe forbildeprosjekter til inspirasjon for prosjekterende, utbyggere og boligkjøpere, er også en del av Sintefs anbefalte tiltak.

Kvalitativ undersøkelse

Undersøkelsen har hatt som mål å avdekke hvordan TEK-ens krav til tilgjengelighet og intensjonen om universell utforming har endret måten arkitektene arbeider på.

Sintef har sett nærmere på prosjekteringspraksisen hos et lite utvalg arkitektkontor, oppyser Sintef.

Last ned Sintef-rapporten her.