Konkurranser

Eriksen Skajaa vant Europan

Det ble italiensk, svensk og norsk seier i Europan 14. Eriksen Skajaa nådde til topps med prosjektet «The Living City» på Nesa i Lillestrøm.


Vinnerprosjektet i Lillestrøm, «The Living City», foreslår 30 trinn for å få et produktivt nabolag på Nesa-tomta. Illustrasjon Arkitekten

OM EUROPAN

  • Europan er en konkurranse for unge arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere under 40 år. Annethvert år stiller kommuner og utbyggere tomter til en felles undersøkelse og fornyelse av europeiske byer.
  • Europan Norge er ideell stiftelse som organiserer Europan-konkurransen i Norge i samarbeid med 12 søsterorganisasjoner i Europa.
  • De norske tomtene mottok totalt 73 forslag, 28 forslag i Alta, 27 forslag i Narvik og 18 forslag i Lillestrøm. I Europan 14 var det til sammen 44 tomter i hele Europa, totalt ble det sendt inn 1003 forslag til konkurransen.
  • Resultatene for Europan 14 ble offentliggjort på en felles prisseremoni på Arkitektenes Hus i Oslo, torsdag 30. november.
  • I juryene satt Hilde Bøkestad, Gerrit Heinz Mosebach, Kaye Geipel, Anthony Engi Meacock,  Catherine Mosbach, Alexandre Theriot og Gøril Forbord.

For transformasjonen av industriområdet Nesa Syd i Lillestrøm foreslår vinnerne en plan med 30 trinn for å få et produktivt nabolag. Prosessen skal ende opp med en bebyggelse som blander flere typer boliger og produksjonsfasiliteter. Prosjektet foreslår også et konsept for hvordan Nesa kan få en sterkere forbindelse til Lillestrøm sentrum. Planen forutsetter at eksisterende bygg bevares og transformeres.

Juryen mener prosjektet «baserer seg på en fleksibel og tilpasningsdyktig transformasjonsstrategi, samtidig som det gir et konkret verktøy til klienten. »

Prosjektet er tegnet av Joakim Skajaa, Cathrine Finnema, Lisa Angelica Barohana, Oda Solberg and Kristoffer Røgeberg fra Eriksen Skajaa Arkitekter. Byggherre på tomta er Aspelin Ramm.

«On Reflection» og innebærer transformasjon av de gamle bygningene på tomta i Narvik for å gjøre førsteetasjen mer offentlig tilgjengelig. Illustrasjon Arkitekten
Vinnerløsningen for Alta-tomta, «Tanca», er tegnet av den delvis italienske gruppen med arkitektene Pietro Colonna, Maureen Soupe og Enrico Zetti. Illustrasjon Arkitekten

Bevaring for forandring i Narvik

De svenske arkitektene Martin Berg og Matilda Schuman vant med sitt forslag til transformasjon av tomta Teknisk kvartal i Narvik. Juryen mener de to arkitektene har laget en løsning som viser at eksisterende bygningsmasse kan fungere som et strukturelt rammeverk for videre utvikling.

Prosjektet heter «On Reflection» og innebærer transformasjon av de gamle bygningene for å gjøre førsteetasjen mer offentlig tilgjengelig. Prosjektet foreslår dessuten to nye bygninger som sammen med de gamle bygningene skal skape to ulike byrom.

Den ene nye bygningen skal romme boliger, restaurant og flerbrukssal, og den andre er et tilbygg til verkstedet i nedre del av Teknisk Kvartal, som nå huser virksomhetene Teknorama og Newtonrom. Tilbygget er programmert som publikumsrettet og er tenkt som et stimulerende element for byrommet utenfor og forbindelsen til Bromsgårdsparken. Byggherre for tomta er Narvikgården.

Vil ta i bruk Altafjorden

I Alta var Europan-tomta Skiferkaia emnet for konkurransedeltakerne. Vinnerprosjektet heter «Tanca» og er tegnet av den delvis italienske gruppen med arkitektene Pietro Colonna, Maureen Soupe og Enrico Zetti.

Prosjektet foreslår en utbygging av Skiferkaia som styrker forbindelsen til Altafjorden. Hovedgrepet er et Aquaponicssenteret som inneholder en bred miks av fasiliteter. Bygningen kan romme både produksjon og forskning, museum, auditorium og boliger. Prosjektet skal transformere området i tre faser. Den første tar i bruk de eksisterende bygningene på nye måter og styrker forbindelsen til Bossekop. I den andre fasen kommer Aquaponicssenteret, og i tredje fase bygges den østre delen av tomta ut med blant annet en sauna. Juryen mener prosjektet «bidrar til å skape et nytt bilde på hvordan sjøfronten i Alta kan tas i bruk.» Byggherre for tomta er Alta Kommune.