Nyhet

Vant på kvalitet

Ratio, Futhark, Origo og Sweco er tildelt oppdraget å tegne skisseprosjekt for rehabiliteringen av Nationaltheatret.


Hovedscenen skal få et bevegelig scenegulv, bakscenen utvides med bedre plass til kulisser og siktlinjene i salen og akustiske forhold skal forbedres. Både publikumsfasilitetene og den universelle utformingen vil bli bedre, sier Statsbygg. Foto: Wikimedia Commons

Statsbygg utarbeider forprosjektet for den planlagte rehabiliteringen og moderniseringen av Nationaltheatret på oppdrag fra Kulturdepartementet. I våres lyste de ut en konkurranse for å finne rett prosjekteringsgruppe til utarbeiding av skisseprosjektet. Nå er laget klart.

Kvalitet er viktigst

Skisseprosjektet skal belyse hvordan oppussingen best kan gjøres og anbefale konkrete løsninger, skriver Statsbygg i en pressemelding. 

De skriver videre at de har vurdert kvalitet over pris i vurderingen av prosjekteringsgruppene. Om valget av Ratio arkitekter, Futhark arkitekter, Origo Arkitektgruppe og Sweco Norge, skriver Statsbygg at gruppen har bred erfaring med antikvarisk restaurering, rehabilitering og bygg for scenekunst. 

Teamets referanseprosjekter er blant andre Stavanger Konserthus, Grieghallen, Eidsvollsbygningen, Universitetsmuseet i Bergen, Urbygningen og Statens Håndverks- og kunstindustriskole (SHKS), som i dag er Edvard Munch videregående skole, ifølge meldingen.

Oppdraget

Rehabilitering av fasader, tak og resten av bygningen er bare noen av forbedringstiltakene prosjekteringsgruppen skal anbefale løsninger for, skriver Statsbygg. I tillegg skal antikvariske områder skal restaureres og tekniske anlegg skal skiftes ut. 

Prosjekteringsgruppen skal også gi bud på hvordan det kan bygges opptil 2500 kvadratmeter under bakken ved teatrets hovedinngang. Disse arealene skal blant annet skal romme produksjonstekniske funksjoner.

Bedre løsninger, flere forestillinger 

Etter ombygningen skal teatret kunne tilby flere forestillinger og et rikere repertoar, ifølge Statsbygg. Hovedscenen skal få et bevegelig scenegulv, bakscenen utvides med bedre plass til kulisser og siktlinjene i salen og akustiske forhold skal forbedres. Både publikumsfasilitetene og den universelle utformingen vil bli bedre, skriver de. Skisseprosjektet skal være ferdig våren 2020.