Nyhet

Vant Trondheim-pris

Vinneren av Trondheims byggeskikkpris er et fremragende eksempel på hensynsfull og innovativ byreparasjon, ifølge juryen.


Kjøpmannsgata Ung Kunst, tegnet av Hus arkitekter og Key arkitekter, vinner av Trondheim kommunes byggeskikkpris 2022. Foto: Kristoffer Wittrup

Trondheim kommunes byggeskikkpris 2022 er tildelt Kjøpmannsgata Ung Kunst. Bygget er tegnet av Hus arkitekter og Key arkitekter.

Årets vinner er «et fremragende eksempel på en hensynsfull og innovativ byreparasjon hvor man har lyktes med et moderne formspråk i samspill med den eksisterende bebyggelsen», skriver juryen i sin begrunnelse. Prosjektet er i seg selv et verdifullt tilskudd til byen, men det bidrar også positivt ved å aktivere tilgrensende gater og byrom, mener de.

Omfattende samarbeid

Kjøpmannsgata Ung Kunst er et tilskudd til byen i form av arkitekturen i seg selv, men bygningens innhold med rom for kunst og en utstillingsplass for yngre kunstnerskap tilfører en ytterligere dimensjon, mener juryen.

Prosjektet omfatter både et moderne nybygg og rehabilitering av eksisterende bebyggelse. «Det nye og det gamle er bundet sammen på en vakker og respektfull måte, samtidig som god flyt i bebyggelsen er ivaretatt» skriver juryen, som også trekker fram nybyggets tidløse uttrykk og høye materialkvalitet.

«Et omfattende samarbeid mellom arkitekter, bygningsfysikere, håndverkere og byantikvar har resultert i bebyggelsens vakre og helhetlige utforming. God detaljering, solid håndverk og holdbare materialer sørger også for at Kjøpmannsgata Ung Kunst vil være til glede for byens befolkning i lang tid», skriver juryen, som har bestått av blant andre ordfører Rita Ottervik, byarkitekt Are Risto Øyasæter og Ragnhild Snustad fra Trondhjems arkitektforening.

Det restaurerte Torvet i Trondheim, der Agraff arkitektur har vært landskapsarkitekt, var blant finalistene til prisen. Foto: Glen Musk

Kjøpmannsgata Ung Kunst

•Arkitekt: HUS arkitekter og KEY arkitekter

•Byggherre: Kjøpmannsgata Ung Kunst/ Kjell Erik Killi- Olsen

• Sted: Kjøpmannsgata 38

• Areal: 3 000 m2

•Ferdigstilt: 2022

Torv og tukthus

De to andre finalistene til prisen var det nyrestaurerte Torvet, ved landskapsarkitekt Agraff arkitektur, samt Tukthuset, tegnet av Arkitekturfabrikken.

«Cicignons storslagne plass har fått en verdig utforming som inviterer til opphold, handel, servering, arrangementer og større begivenheter» skriver juryen om det nyrestaurerte torvet.

Tukthuset består av fire gjenreiste, historiske volumer mellom to vernede bygninger som står igjen etter et langt større historisk anlegg.

Trondheim kommune deler hvert år ut en byggeskikkpris til et bygg eller anlegg som juryen ønsker å hedre for god byggeskikk. Prisen skal bidra til økt oppmerksomhet og entusiasme knyttet til byens arkitektur, og være en belønning til de som strekker seg langt for å skape byggverk som gjør byen vår til et bedre sted å være.