Arkitekturpolitikk

– Vanvittig sløseri

Debatten rundt Dogas nasjonale strategi fortsetter, nå også i Bergen.

Det statlige tilskuddet til Doga er «Eit vanvitig sløseri med offentlege midlar,» mener direktør for Design Region Bergen, Monica Hannestad. Foto: Doga

Turbulensen rundt senteret Design og arkitektur Norge (Doga) fortsetter med uforminsket styrke. Senteret har over en lengre periode fått kritikk for å være for Oslo-sentrert, og direktør for Design Region Bergen, Monica Hannestad, kaller nå Dogas årlige tilskudd på nærmere 70 millioner kroner for «eit vanvitig sløseri med offentlege midlar». I et intervju med Bergens Tidende mener hun at dagens organisering er for sentralisert og midlene kunne blitt brukt langt bedre ute i regionene.

Bred støtte i Bergen

Kulturbyråd i Bergen, Julie Andersland (V), sier til avisen at Doga var nevnt på byrådets ønskeliste til den nye kulturministeren, partikollega Trine Schei Grande, som en av mulighetene for å skaffe nye, statelige arbeidsplasser i Bergens kulturliv. Tidligere i uken kalte Andersland inn til møtet der omorganiseringen av Doga ble diskutert.

«Doga burde slankast betydeleg og fokusere på å arbeide med å hjelpe departementa å lage brukarvenlege ordningar og arbeide på toppnivå politisk. Dei treng ikkje rundt 50 tilsette og så mykje pengar for å gjere det,» fortsetter Monica Hannestad til BT, og får støtte fra flere andre aktører i Bergens arkitektur- og designmiljø, som Mona Larsen ved Fakultet for Kunst, musikk og design (KMD) og daglig leder i Produksjonseining for visuell kunst (VISP), Aslak Høyersten.

Sterkere samarbeid

Doga kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene, og til avisen sier fungerende direktør Tor Inge Hjemdal at Doga har en rekke aktiviteter i alle landsdeler, og skal styrke samarbeidet enda mer i 2018. Han strekker ut en hånd til regionene:

 «Vi arbeider på oppdrag frå Nærings- og fiskeridepartementet, og tilbakemeldinga vi får er at dei er nøgde med det vi leverer. Men vi skal ta med oss alle konstruktive forslag til korleis vi kan forbetre oss. Doga skal vere ein aktør for heile landet, derfor er det viktig med ein god dialog vidare.»