Arbeidsliv

Varsel om fryktkultur i Plan- og bygningsetaten

NRK avdekker et varsel om fryktkultur blant topplederne i Plan- og bygningsetaten. Ansatte blir skjelt ut i møter, svartelistet og lever i et skrekkregime, hevder en tidligere tillitsvalgt.

Ifølge et varsel skal det foregå en fryktkultur hos Plan- og bygningsetaten i Vahls gate 1. Foto: Mikael Godø

Det er NRK som nå tar for seg det som omtales som en fryktkultur innad i Plan- og bygningsetaten. Arbeidstilsynet ble varslet om forholdene i etaten i august i år, men først nå kommer det delvis fram hva varselet dreide seg om. I følge NRK beskrives «en fryktkultur, som har vokst frem over tid.»

Varselet skal gjelde toppledere i Plan- og bygningsetaten, inkludert etatsleder Ellen de Vibe, uten at hun blir navngitt i varselet.

Utskjellinger

Tidligere ansatt og mangeårig tillitsvalgt i Plan- og bygningsetaten, Chris Hartmann, forteller om regelrette utskjellinger under møter med etatens ledelse:

– Jeg har selv opplevd at enkeltansatte har blitt skjelt ut i hele møtets nærvær. Når ansatte kan oppleve grov utskjelling, så utvikles det en fryktkultur. Folk vil ikke gjøre seg bemerket slik at det neste gang kan bli dem. Da blir folk passive og redde, sier Chris Hartmann til NRK, og hevder det var Ellen de Vibe som selv stod bak utskjellingene. 

Uttrykk som «hundebur», «tørkeloft» og «svarteliste» skal være jevnlig brukt innad i etaten. 

– Folk som er kommet på tørkeloftet, er de som har blitt skjøvet ut av stillingene sine, som er fratatt oppgaver og fått nye uinteressante oppgaver, eller flyttet til andre avdelinger, forteller Hartmann og forklarer at «hundeburet» er uttrykket ledelsen selv bruker om det de tillitsvalgte kaller tørkeloftet.

"Svartelisten"

«Svartelisten» skal ifølge NRK være brukt i forbindelse med lønnsforhandlinger, der enkeltpersoner ikke skal få lønnsforhøyelse ved lokale forhandlinger. Dette ifølge en intern møteinnkalling fra 2012, som ved en feiltakelse ble sendt til alle i Plan- og bygningsetaten.

– Sjokkerende, sier Hartmann til NRK om hvordan det svart på hvitt stod at det forelå en svarteliste, og at det ble brukt som begrep blant etatens ledelse.

Statsleder Ellen de Vibe ønsker ikke å kommentere hverken varsel eller påstander fra tidligere ansatte. Foto: Plan- og bygningsetaten

– Ingen kommentar

Ellen de Vibe vil ikke bli intervjuet av NRK om varselet fra august, og hun vil ikke kommentere påstandene fra tidligere tillitsvalgt, Chris Hartmann, men skriver i en e-post til statskanalen, via kommunikasjonsdirektør Trude Isaksen, at «begrepet er ikke og skal ikke være i bruk i Plan- og bygningsetaten.»

– Generelt er det slik at under lønnsforhandlinger blir det laget forslag, både fra arbeidsgiver og foreninger, til hvordan lønnsmidler skal prioriteres, skriver de Vibe og svarer følgende på spørsmålet om hun vil beklage ordbruken:

– Det har aldri vært min intensjon at slike ord skal brukes i Plan- og bygningsetaten. Da dette skjedde, ble det påpekt at slik språkbruk var uakseptabel.

Ser alvorlig på situasjonen

NRK.no skriver videre at kommunaldirektør Geir B. Aga ser alvorlig på situasjonen og vil følge varselet tett opp med ledelsen i Plan- og bygningsetaten.

Hans byrådsavdeling vil nå gjennomføre kartleggingssamtaler for å skaffe seg innsikt i situasjonen.

– Vi vurderer fortløpende om det skal igangsettes ytterligere tiltak, skriver Aga i en e-post til NRK.