Arkitekturpriser

To vinnere av Vakre vegers pris

Statens vegvesen kårer E6 fra Frya til Sjoa og to rehabiliterte gater i Tvedestrand til vinnere av årets pris.

Statens vegvesen hedrer veiprosjektet E6 Frya–Sjoa med Vakre vegers pris. De mener man har valgt en sikker og fleksibel veiprofil som er formet med omtanke i landskapet. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

«Vegdirektørens pris for vakre veger» som er prisen offisielle navn, deles ut annethvert år til heder for «veianlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsene». I år gis prisen til to høyst ulike prosjekter. I tillegg får en ny togstasjon i Holmestrand hedrende omtale.

Formet etter landskapet

I Gudbrandsdalen er 33 kilometer av E6 lagt utenom bygdesentre og tettsteder i en ny veitrasé. Juryen har lagt vekt på prosjektets tilpasning av veglinjen gjennom det rike dallandskapet, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

Veien er bygget som en tofelts vei med midtdeler. Løsningen beskrives som trafikksikker og fleksibel for forming etter det krevende dallandskapet.

Ifølge juryen framstår linjevalget «som et helstøpt forbilde for den krevende oppgaven det er å bygge et stort veganlegg i en visuelt eksponert dalside».

Gammel naturstein

Tvedestrand kommune har rehabilitert Hovedgata og Holgata i sentrum av byen. De la til grunn det Statens vegvesen beskriver som «en uvanlig ambisiøs målsetting for rehabilitering av gamle natursteinsdekker».

Brukt gatestein og et felt med steinheller sentralt i gateløpene gir, ifølge juryen, en gjennomført standard på gategulvene. De mener prosjektet er preget av helhet og kvalitet i utførelsen, og at rehabiliteringen står som et forbilde for tilsvarende arbeider i alle byer hvor de har tradisjonelle gater med steindekker.

Hedrende omtale

Holmestrand stasjon er bygget som en fjellhall helt inn mot bykjernen. Juryen mener dette er et svært vellykket byutviklingsgrep. De trekker fram at jernbanestasjonen danner et nytt omdreiningspunkt i byen som gir grunnlag for en positiv sentrumsutvikling.

Gode løsninger i alle ledd

– Vakre vegers pris henger høyt og har solid status i bransjen, sier juryleder Ola Bettum fra Norske landskapsarkitekters forening (NLA).

– Vi legger spesielt vekt på helheten i prosjektene. Gode anlegg handler om gode løsninger i alle ledd, både planlegging, bygging og i et drift- og bruksperspektiv, sier Bettum.

Tvedestrand kommune får Vakre vegers pris for rehabiliteringen av Hovedgata og Holgata i den gamle bykjernen. Gateløpene er gjennomført med en standard den gamle seilskutebyen fortjener, ifølge juryen. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
Den nye togstasjonen i Holmestrand får hedrende omtale for byutviklingsgrepet. Stasjonen er et nytt omdriningspunkt og bidrar til positiv utvikling for byen, mener juryen. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
Vannveien på bildet er en del av prosjektet E6 – Frya – Sjoa Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Juryen er sammensatt av: Ola Bettum fra NLA (juryleder), Berit Okstad fra TEKNA,  Henrik Lundberg fra NAL, Anne Aude fra Riksantikvaren, Marte Aas fra Kunst i offentlige rom, Kirsten G. Lunde fra NMBU, Siri Merethe Bakken fra NTNU og vegdirektør i Statens Vegvesen Terje Moe Gustavsen.

Se alle de nominerte prosjektene til prisen her.

Se tidligere vinnere av prisen på Statens vegvesens nettside