Arkitekturpriser

– Vi er bare arkitekter ... og litt tryllekunstnere

Ulstein Arena får Statens pris for byggkvalitet. Vi møtte Espen Pedersen fra Lund+Slaatto Arkitekter, som står bak det populære bygget.

Espen Pedersen, faglig leder i Lund+Slaatto er glad for at bygget har blitt en suksess blant befolkningen i Ulsteinvik. – Kommunen har gjennomført et tøft politisk prosjekt, skrøt han. Foto: Ando Woltmann

Statens byggeskikkpris har blitt til Statens pris for byggkvalitet, og ble i dag ble delt ut for første gang. Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet med Direktoratet for byggkvalitet som sekretariat. Den ferske prisen ble tildelt prosjektet Ulstein Arena og arkitektene Lund+Slaatto, og de mottok prisen av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland under Byggkvalitetsdagen i Vulkan Arena.

Vinnere

Sammen med Ulstein kommune, arkitektkontoret Nils Tveit, landskapsarkitekt Bjørbekk & Lindheim, interiørarkitekt Aat Vosog entreprenør Peab – K. Nordang, står Oslo-kontoret bak bygget i Ulsteinvik, som huser idrettshall, klatrehall, svømmehall og bibliotek.

Ulstein Arena i Ulsteinvik har vakt betydelig oppmerksomhet for sin form og funksjon. Foto: Fredrik Myhre

Forbilde

«Ulstein Arena er et forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt. Med gode byggeprosesser har byggherre, prosjekterende og utførende sammen skapt et godt, bærekraftig og stedstilpasset anlegg. Samlokalisering av flere offentlige funksjoner er arealeffektivt og gir samtidig nye møteplasser for lokalsamfunnet, både inne og ute. Den fremragende fortettingen gir god stedsutvikling og løfter hele nærområdet. Ulsteinvik har fått et anlegg som innbyggerne kan være stolte av og ha eierskap til,» sier juryen, ledet av tidligere fylkesmann Erling Lae, om det mye omtalte bygget på Sunnmøre.

Fullsatt sal på Vulkan Arena i Oslo da prisen ble delt ut. Her taler juryformann Erling Lae. Foto: Ando Woltmann

Glade vinnere

Faglig leder og partner i Lund+Slaatto Arkitekter, Espen Pedersen, sier til Arkitektnytt at han er glad for at juryen anerkjenner de stedlige kvalitetene til bygget:

– Det er de stedlige kvalitetene vi har vært opptatt av med Ulstein Arena, ikke arkitektur med de store gestene. Dette handler ikke om objektet, men effekten av det. Vi har villet bygge by for menneskene i Ulsteinvik, sier Pedersen.

– Og det har jo blitt et veldig populært bygg?

– Ja, heldigvis. Du vet, når man ser sånne oppstilte bilder fra denne type bygg, der massevis av mennesker i alle aldre og former koser seg, slik er det hele tiden i Ulstein Arena! Uten at det er noen fotograf å posere for, sier han smilende, og legger til:

– Det er den beste tilbakemeldingen man kan få som arkitekt – at stedet tar bygget til seg. Det var vår bibliotekkonsulent og arkitekt, Aat Vos, som sa at å lage en kafé krever at man er i people business, serving coffee. Vi pleier å si at vi er i people business, serving places.

Glade prisvinnere mottok Statens pris for byggkvalitet av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (utenfor bildet). Foto: Ando Woltmann

Grundighet i tidligfasen

Fra scenen snakket flere foredragsholdere om viktigheten av et grundig forarbeid og god kommunikasjon gjennom hele byggeprosessen. Harald Martin Gjøvaag, utviklingsleder hos Selvaag bygg snakket blant annet om å møte kvalitet med kvalitet i utførelsesfasen.

Espen Pedersen fortsetter:

– Ulstein kommune har gjennomført et tøft politisk prosjekt her, og en pris som dette er en fantastisk klapp på skulderen for det arbeidet de har gjort. Det er også et fint signalprosjekt ovenfor andre kommuner over hele landet, sier Pedersen.

Ledet på vei

– Dette er et bygg som har opplevd masse oppmerksomhet den siste tiden. Hvor lenge lever man som arkitekt med et slikt bygg i etterkant?

– Vi er videre på andre prosjekter allerede, men du kan jo si at jeg begynner å få en ganske tjukk foredragsmappe på dette bygget. Men selv om vi kanskje er mentalt videre, er det nå opp til byens befolkning å skape liv i bygget og i byen. Vi har bare ledet dem litt på vei. Du vet, vi er bare arkitekter, ikke tryllekunstnere, sier Pedersen, før han tenker seg kjapt om:

– ...eller, så er vi kanskje litt tryllekunstnere også, ler han.

De to andre nominerte som mottok hedrende omtale var studentbyen Moholt 50|50 i Trondheim og bymiljøprosjektet Youngskvartalet i Oslo:

Moholt 50|50 Foto: Fredrik Myhre

Moholt 50|50

Byggherre/tiltakshaver: Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit)

Arkitekt: MDH arkitekter

Landskapsarkitekt: MASU planning

Interiørarkitekt: MDH arkitekter

Entreprenør: Veidekke (studenttårn og barnehage), AF-EMT (geovarmeanlegg) og Betonmast (bibliotek)

Juryen sier: «Moholt 50|50 skaper en ny møteplass for studentbyen og bydelen der det tidligere var en parkeringsplass. Markante studentboligtårn, en barnehage og et kommende bibliotek/aktivitetshus, alle i massivtre, bidrar til god fortetting rundt en allmenning. Studentsamskipnaden i Trondheim har satset på fornybare materialer og miljøvennlig energi, på en måte som vil være et forbilde for andre. En innovativ byggeprosess har bidratt til god byggkvalitet og ny kunnskap om bruk av massivtre og effektiv boligbygging.» (utdrag)

Youngskvartalet Foto: Fredrik Myhre

Youngskvartalet

Byggherre/Tiltakshaver: Industri Energi Holding AS /Entra ASA

Arkitekt: Fabel Arkikekter (tidligere ØKAW Arkitekter AS)/Felix Arkitekter

Interiørarkitekt: Krohn Arkitekter

Entreprenør: Veidekke

Juryen sier: «Youngskvartalet har bidratt til en merkbar byreparasjon. Dette er et infill-prosjekt som har komplettert et kvartal og samtidig revitalisert den historiske bebyggelsen. Det nye kontorbygget med en smal bygningskropp lagt foran den tette fasaden til nabobygget, vurderer juryen som et djervt grep. Youngskvartalet er et godt forbilde for bymessig fortetting ved å utnytte en smal og krevende tomt i en tett kvartalsstruktur. Prosjektet gir et betydelig løft for kvartalet og stor merverdi til området. (utdrag)