Nyhet

– Vi gråter inni oss

Arkitekt Nils Mjaaland og Blå arkitektur vil ikke lenger ha navnet sitt på boligprosjekt i Tromsø etter å ha blitt tatt av etter rammetillatelse. – Prosjektet er blitt maltraktert, sier han.


Boligprosjektet Nye Storhaugen i Tromsø er straks ferdig. Arkitekten mener boligkjøperne er blitt lurt. Illustrasjon: storhaugenbolig.no

Boligprosjektet Nye Storhaugen i Tromsø, på en av byens mest attraktive eiendommer, er kun noen dager fra åpning. Utformingen sies å være «banebrytende arkitektur» på prosjektets hjemmeside, men den opprinnelige arkitekten tar nå et oppgjør med byggeprosessen på Storhaugen, i følge avisen Nordlys. Arkitekt Nils Mjaaland og Blå arkitektur ble kastet ut av prosjektet til fordel for konsulentselskapet Norconsult da byggetegningene skulle utformes. 

«Vi gråter inni oss når vi nå ser hvordan vårt prosjekt er blitt maltraktert av Norconsult. Et kaos av standardvinduer og uinteressante fasader. Tilfeldigheter og slurv i estetikken preger det vi ser nå, noe som medfører at prosjektet nå mer framstår som brakker enn som et prosjekt som leker seg nedover», skrev Mjaaland i et leserinnlegg på Nordnorsk Debatt i forrige uke.

Økende problem 

Arkitektnytt har tidligere skrevet om hvordan arkitekter stadig oftere opplever å bli tatt av prosjekter underveis. Til Nordlys forklarer Mjaaland at motivasjonen for å hente inn et konsulentselskap for å lage byggetegningene er at Norconsult ga et rimeligere tilbud på å videreføre prosjektet etter rammetillatelsen.  

– Men jeg tror neppe at de sparer spesielt mye penger på dette. I realiteten er det ikke mye billigere å hente inn en et nytt konsulentselskap, sier Mjaaland som ikke lenger vil ha sitt navn assosiert med prosjektet.  

Mjaaland sier til Tromsø-avisen at de som har kjøpt seg inn i Storhaugen-prosjektet bør føle seg lurt, ettersom det er Blå arkitekturs salgstegninger som fremdeles brukes som illustrasjoner. 

«God arkitektur krever at noen investerer i arkitektene. Ofte er det arkitekten selv som byr på seg. Et kriterium for god arkitektur er talent og øvelse, over mange år», skriver arkitekten i leserinnlegget.  

Nå vil Mjaaland rette oppmerksomheten mot det økende problemet i bransjen med at konsulentselskap kommer inn og endrer på arkitektens tegninger.  

– Konsulentselskapene innehar ikke noen estetisk kompetanse. De velger i stedet enkle løsninger, som de tror er billigere, sier han til Nordlys.

Arkitekt Nils Mjaaland mener at god arkitektur krever at noen investerer i arkitektene. Foto: Blå arkitektur landskap

Nødvendige endringer

Hverken Norconsult eller entreprenør Consto vil kommentere kritikken fra Nils Mjaaland, mens utbygger Nor Bygg AS sier de stod fritt til å velge oppdragsgiver på detaljprosjektering, og at det ikke var utelukkende av økonomiske årsaker:

- Jeg har fått forståelsen av at en av grunnene til at Consto valgte å bruke Norconsult var knyttet til filformatet på byggetegningene, sier daglig leder i Nor Bygg, Ivar Edvin Olsen. 

Han kaller endringene nødvendige, og sier til Nordlys at det ikke er sikkert at prosjektet hadde vært gjennomførbart uten å endre flere byggetekniske detaljer. 

– Det er kun små endringer fra tegningene som lå til grunn for rammetillatelsen. Jeg ser på Mjaalands innlegg som uttrykk for skuffelse over at han ikke fikk sluttført prosjektet, sier Olsen.

Bevissthet

Også Tromsø-arkitekt og NAL-president, Gisle Løkken, uttaler seg til Nordlys, og sier at det er vanskelig å se at det kan tjene prosjektet eller eier av prosjektet:

– Når man har utviklet et prosjekt med klare arkitektoniske ambisjoner, har de alt å tape på å bytte arkitekt på et så sent stadium i prosessen, sier han.  

Løkken sier Norske arkitekters landsforbund (NAL) opplever den samme tendensen over hele landet, der mindre arkitektkontor blir presset av større aktører i bransjen. Løkken mener både private innkjøpere og det offentlige må være bevisst sin rolle.  

– I siste omgang er det et spørsmål om man ønsker å ha kunnskapsbedrifter, som arkitektkontorer er, i Nord-Norge overhodet, påpeker NAL-presidenten til Nordlys.

Avisen Nordlys følger saken tett, blant annet her og her (abo.)

Faksimile: Nordlys