Organisasjonsliv

– Vi ser med håp fremover!

OAF OM STRATEGIPROSESSEN: Samarbeid og engasjement er nøkkelord for et bedre NAL, ifølge Joakim Skajaa og Oslo Arkitektforening.

Nå må vi finne en vei mot de de positive målsetningene som ligger i First House-rapporten, sier OAF-leder Joakim Skajaa. OAF maner til økt samarbeid. Foto: Cecilie Klem

– Samarbeid innad i organisasjonen er et nøkkelord her, sier en engasjert leder i Oslo Arkitektforening, Joakim Skajaa.  

Han peker på at OAF kjenner seg igjen i mange av problembeskrivelsene i den mye omtalte rapporten utarbeidet av First House, og har tro på en økt satsing på sterke lokalforeninger som grunnpilarene i organisasjonen. Dette er budskapet de tar meg seg til representantsskapsmøtet førstkommende lørdag.

For alle 

– Så hvordan kan man styrke NALs lokalforeninger?  

– Du peker på et kjernespørsmål vi ikke vet helt svaret på, men det handler om å knytte arbeidet NAL allerede gjør sterkere til lokallagene. Det kan være gjennom fagavdelingen med sin politiske påvirkning, kompetanse gjennom kursavdelingen eller konkurranser og hvordan arkitektur blir kjøpt inn. Dette er viktig over hele landet, og økt fokus på dette lokalt vil være en måte å sammen utvikle lokallagene på, sier han.

– Vi har stor tro på et større samarbeid innad, både lokalforeningene imellom og på nasjonalt og lokalt nivå. NAL skal være den organisasjonen som samler ALLE arkitektene over hele landet, både fra det private og det offentlig, studenter såvel som de godt etablerte.

Ikke bare penger, men engasjement 

Den foreslåtte landsmøte- og landstyremodellen, med en økning i deltakere i de demokratiske prosessene, møtes med et nei fra OAF. De mener landsmøtemodellen ikke er den rette for å løse NALs problemer men er åpen for en reform av den eksisterende RS- modellen.  

– Fra OAFs side sier vi at landsmøtemodellen har en utfordring med at den krever store ressurser, ikke bare i form av penger, men i engasjement. Det er mange som skal stille opp med en slik modell, og vi tror det kan by på gjennomføringssmessige utfordringer.

Grundig avklaring

Han peker på to faktorer som må forbedres i en videreutvikling av den nåværende organisasjonsmodellen:  

– Selv om vi ikke går inn for landsmøtemodellen mener vi at mye må gjøres før den eksisterende modellen fungerer optimalt og i henhold til anbefalingene fra strategiprosessen. Vi trenger et tydeligere medlemsengasjement og et mer aktivt demokrati for at modellen skal fungere, og vi trenger en grundig avklaring av rollene mellom styre, representantskapet, administrasjonen og lokallagene, forklarer Skajaa.

Felles fremtid 

OAF har vært positive til First House sin gjennomgang av organisasjonen, og mener de har blitt hørt, også i sine kritiske kommentarer:  

– First House-rapporten har pekt på noen viktige utfordringer, men ikke alle løsningen. Det må vi finne ut av selv. Situasjonen til NAL er alvorlig, og det er brukt mye tid på prosessene. Nå må vi finne en vei mot de de positive målsetningene som ligger der, finne en felles fremtid og jobbe mot den. Vi ser med håp fremover, avslutter OAF-lederen.

Strategiprosessen og First House-rapporten

  • I en serie artikler spør Arkitektnytt et knippe lokallagsledere hva de mener om de viktigste spørsmålene i strategirapporten som First House og NAL sendte på høring i vinter med frist 10. november i fjor. 
  • Bakgrunn: Representantskapet (RS) vedtok våren 2016 å sette i gang en strategiprosess for å «styrke og tydeliggjøre NAL». First House ble engasjert som ekstern prosessleder og overleverte sin endelige rapport til NAL 27. oktober 2017.
  • NALs lokallag forbereder seg til Representantskapsmøte (RS) hvor den store strategirapporten skal opp til behandling. Møtet finner sted i Oslo den 3. februar.
  • Lokallagslederne er delegater på RS, hvor de ulike lokallagene har ulikt antall stemmer ved votering. Totalt antall stemmer er 35.
  • First House-rapporten er utarbeidet på bakgrunn av blant annet ideverksteder og spørreundersøkelser.