Byutvikling

Vil betale utbyggere for å ikke bygge

Kristiansand-ordfører Harald Furre ønsker å stoppe spredt boligbygging, og vil nå betale utbyggere for å skrinlegge boligplaner.

Politikerne i Kristiansand har varslet en streng linje for å hindre byspredning. Foto: Wikipedia

Også Kristiansand vil nå bygge mer konsentrert i nærhet til by- og bygdesentrum tett ved kollektivaksen. Målet er å redusere bilbruk og gjøre det enklere å gå, sykle eller ta bussen for å redusere utslipp. Nå vil ordfører Harald Furre (H) ta i bruk uvante hjelpemidler for å oppnå målene, og betale ut utbyggere som allerede er i gang med å bygge usentralt.

- Dette er ikke helt ferdig utviklet politikk. Men jeg mener at et slikt virkemiddel er relevant å ta opp i forbindelse med byvekstavtalen, slik at vi kan snu arealpolitikken raskere enn planlagt, sier Furre til Fædrelandsvennen.

Kollektivt

Han peker på at «areal er all transports mor», og atdet må forhindres at byen sprer seg for mye. 

- Folk skal selvsagt få bo på gården der de har vokst opp. Men det er planlagte utbygginger som ikke er mulig å betjene med kollektivtilbud som vi må forsøke å unngå, sier ordføreren til avisen.  

Høyre-politikeren mener at en byvekstavtale med staten, som vil gi statlige penger, kan være med å dekke kostnadene med dette. Furre nevner områdene Kroodden, der det er planlagt rundt 1000 boliger, som et av områdene det kan være aktuelt å kompensere utbyggerne.

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H). Foto: Marte Krogstad/Kristiansand kommune

– Uryddig

Bystyrets godkjenning av nye boligprosjekt skjer i to deler: først vedtas en kommunedelplan og siden en reguleringsplan. Kommunen kan si nei til regulering, og likevel stå igjen uten juridiske forpliktelser. Ordføreren mener dette er uryddig oppførsel fra kommunen.

- Dette handler om redelighet og pålitelighet. Når noen har jobbet i mange år med planer, er det svært uryddig å la være å vedta en reguleringsplan for å unngå forpliktelse, sier han til Fædrelandsvennen.

Streng linje

Arbeiderpartiet i sørlandsbyen har varslet en streng linje for å hindre byspredning, og partiets Eirik Dåstøl Langeland i by- og miljøutvalget er ikke like enig i Furres utspill:

- Slik jeg oppfatter Furres forslag, er det nok mest aktuelt i de tilfellene der det allerede er startet reguleringsarbeid. I de andre tilfellene er vi ikke forpliktet, selv om vi har vedtatt en kommunedelplan, sier Langeland og legger til at det er nok forutsigbarhet for utbyggerne:

- Selv om vi har sagt ja til å bygge ut på et eller annet tidspunkt, betyr det ikke at det skal bygges ut i dag. Det kan være i 2040. Dette vet utbyggerne, sier han til Fædrelandsvennen.