Nyheter

Vil gjøre utredningen «et hakk bedre»

NAL-president Kjersti Nerseth mener en åpen idékonkurranse må være en del av utredningen av et nytt regjeringskvartal.


Kjersti Nerseth ønsker seg en åpen idékonkurranse for bredt sammensatte faggrupper på vei mot et nytt regjeringskvartal. Foto: NAL/Egil Hansen

I går ble det klart at Regjeringen starter det de kaller en «konseptvalgutredning » for et nytt regjeringskvartal. Mot slutten av 2013 skal konseptet for det nye kvartalet være klart, håper Regjeringen.

 

På en pressekonferanse i går fortalte administrasjonsminister Rigmor Aasrud at Regjeringen skal lytte til fagmiljøer og folket i en åpen idéprosess før de bestemmer seg for hvordan et nytt regjeringskvartal skal se ut.

 

Regjeringen ønsker innspill fra de berørte fagmiljøene, undervisningsmiljøene, brukerne og de ansatte før den tar en avgjørelse mot slutten av 2013. Den eneste føringen Regjeringen legger, er at kvartalet fremdeles skal være samlet.

 

NAL ønsker åpen idékonkurranse

Slik president i NAL, Kjersti Nerseth, forstår «konseptvalgutredningen», mener hun at det blant annet innebærer en programmering. Videre mener hun å se at Regjeringen skisserer tre åpenbare løsninger: Tilbakeføring til før 22. juli, å rive alt å bygge helt nytt, eller ulike mellomløsninger. NAL mener det er det siste alternativet som bør utredes grundig.

 

Nerseth har følgende råd til Regjeringen om hvordan utredningen kan bli enda et hakk bedre:

NAL ønsker seg en åpen idékonkurranse hvor bredt sammensatte faggrupper deltar. Gruppene skal ha de beste forutsetningene for å forholde seg til alle de viktige aspektene ved en utbygging.

 

Allerede for en uke siden, sendte NAL et brev til statsråden hvor de ba om et møte for blant annet å diskutere en slik konkurranse.

 

– Vi ønsker en konkurranse hvor man ser bredt på regjeringskvartalet ut fra noen grundig utvalgte kriterier. Man må se på regjeringens og embetsverkets behov, krav til sikkerhet, hvilke bygninger som bevares eller rives, og ikke minst på miljø og energi, sier Nerseth. – Vi er opptatt av å få til en konstruktiv framgangsmåte for å løse den utfordringen vi står overfor, som berører veldig mange mennesker.

 

Nerseth ser for seg at en åpen idekonkurranse vil gi svar på hvilket overordnet konsept man skal gå for innen utgangen av 2013. Det er tidsfristen statsråden har gitt for «konseptutredningsutvalget».

 

Har ikke tatt stilling til fredning

Da vil man ha fått belyst mulighetene og ha et svar på hva som skal rives og hva som skal bevares.

 

NAL mener fortsatt at Høyblokka bør bevares, men Nerseth understreker at de ikke ønsker en totalfredning. Blokka må tilpasses og bearbeides i forhold til de behovene den skal dekke, mener hun.

 

Hvorvidt Y-blokka, som Riksantikvaren også har foreslått fredet, skal rives eller ikke, har ikke NAL tatt standpunkt til, forteller Nerseth.

 

– Det er naturlig at den vurderingen er en del av prosessen fram til 2013, sier hun.

 

Ønsker dialog med Aasrud

– Har NAL noen anbefalinger i forhold til byutviklingsaspektet? Hvordan bør regjeringskvartal henvende seg til byen rundt?

 

– Det finnes det ingen velfunderte svar på ennå. I en idékonkurranse vil man nettopp be deltakerne ta stilling til hvordan kvartalet skal forholde seg til byen rundt, byrommene og byutviklingsaspektene.

 

Hva som bør skje etter 2013, mener Nerseth det er for tidlig å ha bastante meninger om. Og hvordan NAL vil gå fram for å bli hørt i «konseptvalgutredningen», kommer an på den videre dialogen vi håper å få med Regjeringen.

 

– Vi har sendt et brev til Regjeringen med et ønske om å diskutere en åpen idékonkurranse. Nå venter vi på svar. Jeg ser med forventning frem til et møte med statsråd Aasrud og til å diskutere dette, sier Nerseth.