Nyheter

Vil ha fokus på arkitektrollen

Studentkonkurransen 120 Hours letter på sløret og offentliggjør temaet for årets utgave. Hvem bestemmer egentlig over kvaliteten på de fysiske omgivelsene? spør de.


Dette er 120 hours

– I løpet av de siste årene har 120 Hours blitt verdens største studentkonkurranse, med svært godt renommé på verdensbasis. 

– Startet av en gruppe AHO-studenter i 2010. Konkurransen er for studenter og er ment å ha en lav terskel for deltakelse og lave omkostninger for deltakerne.

– Oppgavene legger vekt på samfunnsaktuelle temaer.

– Fra oppgaven offentliggjøres til innlevering har deltakerne en tidsramme på fem døgn, det vil si 120 timer, 7200 minutter eller 432 000 sekunder.

– Et prosjektteam bestående av ti studenter fra Oslo, hovedsakelig fra AHO, driver konkurransen. 

«Politiske, programmatiske og økonomiske valg definerer virkeligheten. Hvem sitter egentlig bak rattet på det nåværende tidspunkt? Lederrollen er dypt mystifisert.»
 

Slik innleder 120 hurs-teamet offentliggjøringen av temaet for årets oppgave på hjemmesiden sin. I år skal oppgaven altså problematisere hvem det er som egentlig legger premissene for  arkitekturen nå for tiden. Men som vanlig gjør 120 Hours lite for å konkretisere oppgavetemaet. De spør isteden en hel rekke spørsmål: Hvis det ikke er arkitekten som sitter ved roret, hvem er det da, og hvorfor er det ikke arkitekten? Hva er konsekvensene av korte tidsfrister for problemløsning og hastverk når muligheter skal vurderes? Det er jo de grunnleggende, romlige kvalitetene som er skadelidende? Kommer arkitekturen og arkitekten i siste rekke?
 

Dette er problemstillinger det skal være mulig å ta med seg inn i arbeidet med konkurransebidragene i år. Den konkrete oppgaven er altså ennå ikke avslørt. Den får ingen vite noe mer om før konkurransens avfyrer startpistolen 29. februar klokka 14.00 norsk tid.
 

I fjor var det eksperimentelt vern som var tema. Da også offentliggjorde man temaet før oppgaven ble lansert. I 2014 var det bærekraft og arkitektur det skulle dreie seg om, og i 2013 leverte studenter fra hele verden inn forslag til boligfortetting i bykjernen. Les mer på www.120hours.no