Nyheter

Vil ikke love åpen konkurranse

Verken statsråden eller direktøren i Statsbygg vil kommentere hvorvidt en konseptutredning om Regjeringskvartalet vil ende i en åpen arkitektkonkurranse.


Dette er en illustrasjon av Regjeringskvartalet md de foreslått fedete bygningene inntakte. Asplan Viak har laget mulighetsstudien for Statsbygg som en del av underlagsmaterialet for pressekonferansen om konseptvalgsutredningen i dag. Illustrasjonene viser hvordan volumet kan utnyttes i et fremtidig regjeringskvartal, heter det i en pressemelding. Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon som viser en mulighetsstudie med både Y-blokka og Høyblokka revet. Illustrasjonen er laget av Asplan Viak for Statsbygg som en del av underlagsmaterialet for pressekonferansen om konseptvalgsutredningen.  Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon som viser en mulighetsstudie med både Y-blokka og Høyblokka revet. Illustrasjonen er laget av Asplan Viak for Statsbygg som en del av underlagsmaterialet for pressekonferansen om konseptvalgsutredningen. Illustrasjon: Asplan Viak

Det er ikke lagt noen føringer om konkurranseform i forkant av prosessen med å finne et konsept for Regjeringskvartalet.

Det bekreftet statsråd Rigmor Aasrud i Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet på pressekonferansen i dag.

Det ble offentliggjort at Regjeringen nå setter sette i gang en konseptsvalgsutredning. Den skal definere konkrete mål for framtidig lokalisering av departementene.

 

– Beslutning langt fram i tid

NAL sendte for en uke siden et brev til Regjeringen med et forslag om at man inviterer til en idékonkurranse om utviklingen av hele regjeringskvartalet.

«En bredt anlagt, åpen og gjerne internasjonal konkurranse, mellom bredt sammensatte og tverrfaglige team, vil gi mulighet for å finne konstruktive løsninger på de ulike behovene,» anbefaler NAL.

På pressekonferansen i dag sa statsråden at en beslutning om åpen idekonkurranse ligger langt fram i tid.

– Det må vi ta stilling til på et senere tidspunkt, svarte Aasrud på spørsmål fra Arkitektnytt.

Høyere bygninger eller utvidet område

Aasrud understreket at Regjeringen ikke har tatt noen avgjørelse i forhold til tilgjengelighet og åpning mot byrommene forøvrig.

–  Det vil bli avdekket når vi ser de forskjellige alternativene. Skal vi ha mange nok kontorlokaler, vil det kunne medføre at vi må bygge høyere hvis vi bevarer enkeltbygninger. Hvis vi river eksisterende bygninger, vil vi kunne åpne opp området på en helt annen måte, sa Aasrud. Dette vil være blant de tingene Regjeringen ønsker å belyse i analysen av konseptene.

– Vi må se på om vi kan åpne byrom og få gjennomgående områder, eller om vi må bygge så tett at det ikke blir åpne rom, forklarte fornyingsministeren til Arkitektnytt.

– Studier av valg

Også Statsbygg-direktør Øivind Christoffersen mener det er altfor tidlig å si noe om hvilken form sluttprosessen vil få.

– Uansett prosess må man gjøre studier av ulike valg og få fram muligheter. Parallelt med dette skal vi jobbe med bygningene i Regjeringskvartalet uten at mulighetene i enden av konseptutredningen vil bli påvirket, sier Christoffersen til Arkitektnytt.

Statsbygg-sjefen sikter til rehabiliteringsarbeidet som pågår i de ødelagte bygningene som er foreslått fredet. Her samarbeider Statsbygg med Riksantikvaren for å sikre at ingen av de bevaringsverdige elementene i fasade og interiør blir ødelagt.

Det er Statsbygg om vil få oppdraget fra Regjeringen når konseptutvalgsprosessen er sluttført. Da vil Statsbygg jobbe videre med et eller flere konseptvalg.