Arrangementer

Vil inspirere Oslo-arkitektene

Når Oslo arkitektforening slipper årets vårprogram, er målet at hovedstadens arkitekter inspireres av innovativ europeisk boligarkitektur. 


Det Paris-baserte kontoret Bruther tegner radikale boliger. I vår skal de inspirere Oslo-arkitektene.

Vårens forelesningsrekke består av internasjonale, relativt unge kontorer som på forskjellige måter forsøker å konseptualisere og gi uttrykk til en diskurs i endring. Felles for dem er at de i sine arbeider diskuterer boligprosjektering både som arkitektur og som svar på et samfunnsbehov. De representerer det foreningen mener er toneangivende, internasjonale kontorer «som på ulike måter lykkes i å unngå det forutsigbare,» skriver Oslo arkitektforening (OAF) om årets program.

Mat for Oslo-arkitekten 

Leder i OAFs programkomité, Jørgen Tandberg, sier at foreningens ansvar overfor sine medlemmer bør ligge i å eksponere dem for de beste og mest interessante tingene som gjøres rundt i Europa. Programkomiteen har dette semesteret ønsket å eksponere eksperimentell boligarkitektur.

─ Da tenker jeg både på prosjekter som har uventede planløsninger og romorganisering, og prosjekter som er tuftet på en sosialt bærekraftig agenda, sier Tandberg.

Radikale boliger

Av årets forelesere finnes arkitektkontoret Bruther fra Paris, som tegner offentlige bolig prosjekter på lave budsjett. Zürich-baserte Elli Mosayebi fra EMI Architekten tegner radikale boliger med få rette vinkler og ukonvensjonelle romstørrelser.

─ Fra min side handler det om at vi ser mange veldig spennende boligprosjekter i Europa, som man ikke hadde sett for seg her hjemme. Å hente inn inspirerende forelesere som tegner gode boliger, er viktig, sier Tandberg.

─ Vi har invitert gode arkitekter som kan prate godt om det de gjør, og som kan være kilde til inspirasjon.

Må holde øynene åpne

─ Hvorfor vil dere sette søkelyset på boligarkitektur?

─ Det er alltid universelt relevant, men i Oslo ser man at i den store utbyggingen av sjøsiden, finnes noen gode, andre er mindre spennende boligprosjekt. Vi må hele tiden åpne øynene for det som finnes der ute, sier Tandberg.

Programslippet med nyetablerte praksiser

Til programslippet i morgen torsdag er de tre nyetablerte arkitektkontorene Kåmmån, Kaleidoscope og Kappland invitert til å fortelle om arbeidene sine. Fordi boligutvikling er et viktig tema i Oslo vil OAF i løpet av våren også ha flere arrangementer hvor utfordringen knyttet til det å bo i byen, boligpolitikk, bokvalitet og boligmodeller vil bli belyst, skriver foreningen. Ellers vil OAF arrangere debatter, Architect’s Declare-klimadugnad og befaringer.