Nyhet

Vil kjøpe Veterinærhøgskolen

Byrådet i Oslo foreslår å kjøpe tre fjerdedeler av Veterinærhøyskolen på Adamstuen for 1,35 milliarder kroner.


Skole, bibliotek og flerbrukshall her? Oslo Byråd vil nå kjøpe 3/4-deler av det ærverdige området på Adamstuen i Oslo. Foto: Statsbygg

Tomtearealet på Adamstuen i Oslo er på over 50 mål, tilsvarende syv fotballbaner, og vil gi kommunen areal til kommunale tilbud som skole, flerbrukshall og bibliotek, så vel som bydelspark, heter det i en pressemelding fra byrådet.

– Det er ikke hverdagskost at en eiendom av denne størrelsen kommer for salg i indre by. Området skal utvikles med gode tilbud til lokalbefolkningen. Vi kan ikke la dette toget gå fra oss, selv om investeringen er uhorvelig stor, sier byrådsleder for det nyutnevnte Byrådet i Oslo, Raymond Johansen (Ap).

Sikre arealer

Adamstuen er et område like sørvest for Ullevål sykehus. Det er heller ikke langt fra områder som Bislett, Blindern og St. Hanshaugen.

Ifølge Johansen blir dette det største eiendomskjøpet Oslo kommune har foretatt noensinne, men mener kommunen nå må sikre seg arealer, så den økende befolkningen «får det tilbudet de skal ha».

– Vi har gjennomført en omfattende kartlegging av kommunale behov, og ser for oss en stor grønn park og rekreasjonsareal, grunnskole, videregående skole, flerbrukshall, barnehage og lokalbibliotek, kulturaktiviteter og kanskje mer, sier byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG) i pressemeldingen.

Byrådet for byutvikling legger vekt på at Veterinærhøgskolen er et viktig byutviklingsområde som skal utvikles på en grønn og klimavennlig måte, og at byrådet ønsker seg en bred medvirkning fra lokalbefolkningen, slik at kommunen kan tilrettelegge området best mulig.

Kartillustrasjon over kjøpseiendommen og resteiendommen fra Oslo kommune. Illustrasjon: Oslo kommune

Liv i området

Det er det nye kommunale foretaket Oslobygg Oslo KF som kommer til å få ansvar for forvaltning, drift og videre utvikling av området. Byrådet vil bestille utredning om midlertidig bruk fra Oslobygg KF, for å bringe større klarhet i behov, mulighetsrom og kostnader slik at dette kan inngå i kommunens ordinære budsjett- og beslutningsprosess, heter det videre i pressemeldingen.

Utviklingsprosessen, bygging, rehabilitering og ferdigstillelse av området vil ifølge byrådet ta flere år. Og det er ytret ønske om at byggene skal tas i bruk til midlertidige aktiviteter for å skape liv i området i mellomtiden.

Skole og kunnskapsby

Også små og store skoleungdommer kan glede seg over nyheten. Byrådet nevner både ny grunnskole, en videregående skole, flerbrukshall og nytt lokalbibliotek som del av planen for Veterinærhøgskolen.

– Med kjøp av Veterinærhøgskolen sikrer vi skoletomter, slik at vi kan imøtekomme det voksende elevtallet i bydelen. Vi ønsker å etablere både en grunnskole og en videregående skole på området, sier byråd oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV), som mener at nærhet til høyere utdanningsinstitusjoner og Universitetssykehuset vil kunne bidra til å utvikle kunnskapsbyen Oslo.

– En ny videregående skole her er i tillegg akkurat hva byrådets campusstrategi legger opp til, sier hun.

Direktekjøp

Kommunen kjøper området som et et direktekjøp fra staten til en markedspris det nå er enighet om. Den resterende delen av tomten planlegger Statsbygg å legge ut for salg i det åpne markedet.

Den endelige kjøpskontrakten må vedtas av bystyret i Oslo.