Nyheter

Vil redde kunsten og rive byggene

De mest skadde regjeringsbyggene etter terrorangrepet 22. juli bør rives. Det anbefaler konsulentgruppa bak «Konseptvalgutredningen for fremtidig regjeringskvartal».


Nasjonalmuseet - Arkitektur viser for tiden utstillingen «Picasso - Oslo. Kunst og arkitektur i Regjeringskvartalet». Bildet viser verket «Stranden». Foto: Siri Wolland

Administrasjonsminister Rigmor Aasrud mottok i dag en rapport som foreslår å rive Y-blokka, H-blokka, R4 og S-blokka og erstatte dem med nybygg. Dette framkommer i en pressemelding fra Regjeringen.

 

Sikkerhet og fleksibilitet fremheves

Den uavhengige konsulentgruppa bak utredningen, som består av Metier, Opak og LPO arkitekter, anbefaler å samle regjeringskvartalet mellom Akersgata og Møllergata.

 

Konsulentgruppa har utredet fem ulike konsepter for regjeringskvartalet og anbefaler alternativ Øst, som er et av de to rimeligste. Det påpekes at alternativet ivaretar sikkerheten på en god måte, i tillegg til å være fleksibelt for endringer i departementsstrukturen og fremtidige arbeidsoppgaver.

 

Alternativet medfører at deler av regjeringskvartalets historiske bygningsmiljø rives.

 

Gjenbruker kun kunsten

Konsulentene mener det er mulig å bevare både den innvendige kunsten i Høyblokka og kunstverket i gavlen på Y-blokka.

 

Kostnadene ved å gjenbruke kunsten i Høyblokka i et nybygg antas å være på ca. to til fem millioner kroner.

 

Ved eventuell rivning av Y-blokka bør videre bruk av gavlen vurderes, mener konsulentene. Kunstverket er utført av Pablo Picasso og Carl Nesjar.

 

Det foreslås at verket bevares som en framtidig del av regjeringsparken, som del av de nye byggene eller som del av et framtidig minnested. Videre foreslås det at gavlen inngår som premiss i en senere arkitektkonkurranse.

 

Kostnadene for bevaring av kunsten i Høyblokka og gavlen på Y-blokka er inkludert i et nybygg.  Kostnader for bevaring av den utvendige kunsten på Høyblokka er ikke estimert.    

 

Presidenten er skeptisk

Kim Skaara, presidenten for Norske arkitekters landsforbund, stiller seg skeptisk til forslaget som innebærer rivning av Høyblokka. 

 

På telefon fra utlandet uttaler han:

 

– I en så viktig sak kan man ikke lene seg på en enkelt konsulentgruppe, sier han. 

 

Det burde vært avholdt en totrinns konkurranse. Den første skulle vært en konseptkonkurranse i forkant av denne utredelsen. Og så skulle man hatt en designkonkurranse senere.

 

Mer om utredningen på regjeringen.no