Byutvikling

Naboene vil rive Bergen Arkitekthøgskole

– Riv! sier naboene med utsikt til Bergen Arkitekthøgskole. – Vandalisme, sier rektoren om å bygge et slikt bygg, men rive vil hun ikke.

Rektor ved Arkitekthøgskolen i Bergen, Cecilie Andersson, her på taket av skolen som hun mener bør bevares. Naboer mener bygningen må rives når området skal oppgraderes. Foto: Ingebjørg Semb

Fakta:

Siden 1950-tallet har betongbygget vært et landemerke i Bergen. Bygningen var i sin tid Norsk Kornimports store silo- og produksjonsanlegg for dyrefôr.

Fra Bergens Tidende

Områdereguleringsplanen for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden i Bergen er på offentlig høring. Naboene er naturlig nok engasjert.

– Vi har nå sett store utbyggingsplaner for Sandviken, og vi er mange som har sterke meninger om bydelens fremtid. Men ingen tør å snakke om «elefanten» i rommet, den gamle betongkolossen, sier nabo William Dahm Stinessen om bygningen der Arkitektskolen i Bergen (BAS) holder hus, til Bergens Tidende i går.

Hører ikke hjemme blant småhus

I kommunens planforslag legges det opp til småhusbebyggelse, næring, kultur og friområder, i tillegg til sykkel- og bybanetrasé gjennom området. BAS befinner seg innenfor planområdet, men er ikke foreslått revet, slik Stinessen ønsker seg.

– For oss som er født og oppvokst her i Sandviken er det et mysterium hvordan den gamle siloen i Sjøgaten 59 fortsatt skal få skjemme de fine kvaliteter som ellers preger bydelen, sier han til avisen.

Ifølge ham er det svært mange i Sandviken som ville sette pris på om bygget kunne rives og forsvinne fra bybildet.

Naboen mener «elefanten» ikke kan bli stående når nabolaget skal rustes opp med det han kaller «en spennende torgplass og mange fine, nye leiligheter».

Vandalisme, men også historie

Rektor ved BAS, Cecilie Andersson, forstår naboene.

– Det er helt legitimt å mene at bygningen burde vært revet, sier hun til avisa.

Men skolen er godt fornøyd med bygget og dets funksjonalitet, derfor har de ingen planer om å rive, forklarer hun.

Andersson sier at et slikt bygg ikke ville blitt reist på tomten i dag.

– Å bygge slik i dag ville jeg ha oppfattet som vandalisme mot bydelen. Som arkitektskole ville vi aldri anbefalt det. Når vi allikevel ønsker å bevare og utvikle bygget, så er det fordi den gamle siloen har en rolle å spille i forhold til en industriepoke i Bergen, sier Andersson.

Siloen som i dag huser Arkitekthøgskolen i Bergen var tidligere Norsk Kornimports silo- og produksjonsanlegg for dyrefôr. Nå vil naboene at bygningen skal rives.

Mulig å forbedre

I tillegg til å være arkitektskole, er deler av bygget i bruk som kulturscene. Andersson mener derfor bygningen allerede huser viktige kvaliteter, men hun er åpen for endringer og nevner et forslag fra kommunen om å legge sykkelsti gjennom bygningen. Rektoren påpeker også at man jobber med oppgradering av fasadene.

– Vi skal ikke være til sjenanse i Sandviken, men bli en viktig del av bydelen. Vi skal blant annet bidra til å utvikle mulighetene til å skape mer nærhet til sjøen for folk i nabolaget, sier hun. Men flytte, det vil hun ikke.

Byråd åpen for innspill

Julie Andersland, settebyråd for byråden for byutvikling, Anna Elisa Tryti, sier om skolens bygg:

– Enn så lenge har det ikke vært et tema å rive Sjøgaten 59, men jeg er interessert i å høre hva naboer og arkitektskolen som holder til der tenker om bygget.

Lenke til dokumentet: Områdereguleringsplan Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosengrenden – Planbeskrivelse med KU

Lenke til Bergen kommunes side med kart og andre vedlegg til planen.