Nyhet

Vil skape boligforbilder på Tøyen

Arrangørene bak Tøyen Boligkonferanse vil skape en nasjonal referansearena for sosial boliginnovasjon.


Tøyen boligbyggelag og organisasjonen Nedenfra ønsker å løfte boligsosiale problemstillinger opp på en nasjonal arena med Tøyen Boligkonferanse til helgen. Utdrag av illustrasjon Tøyen Tegnelab

Konferansen går over to dager, fredag og lørdag denne uka, og arrangeres av organisasjonen Nedenfra og Tøyen Boligbyggerlag. 

Arkitektnytt snakker med Ole Pedersen i Nedenfra samme dag som nyheten om at Tøyen og sentrumsnære områder i Oslo opplever stigende barnefattigdom og økende ungdomskriminalitet. En utvikling som kommer på tross av bevilgningene på 141 millioner kroner til Tøyenløftet. I kveld viser NRK Brennpunkt dokumentaren «Norske tilstander» om forholdene i Oslo indre øst.

Bra med problemfokus

– Et alternativt sosialt boligtilbud på Tøyen trengs mer enn noen gang? 
– Det er bra at det blir satt fokus på eldre ungdom og unge voksne som har ramla utenfor eller står i fare for å gjøre det, sier Pedersen i Nedenfra, et sosialt foretak tilknyttet Tøyen Unlimited. Han mener de problemene man ser, er tett nyttet til de boligsosiale utfordringene i området.

– Det trengs store strukturelle grep og et samarbeid på tvers av bydel, kommune og stat. Det er derfor tema for panelsamtalen fredag er behovet for et helhetlig koordinert boligløft for Oslo indre øst. Stedsanalysen for Grønland og Tøyen viser tydelig hvordan den norske boligpolitikken ikke fungerer så godt for disse områdene som for resten av landet. Man trenger helhetlig, strukturell innsats på tvers av privat og offentlig sektor, og med koordinert innsats fra bydel, kommune og stat. I denne sammenhengen kan Tøyen boligbyggelag presentere løsninger, og på lang sikt håper jeg vi kan påvirke boligutviklingen i Oslo indre øst. Vi trenger både gode pilotprosjekter for boligutvikling og strukturelle grep, understreker Pedersen.

Det er vanskelig å finne nye veier inn i leie- og eiemarkedet for folk med liten inntekt, poengterer han.
– Det uregulerte boligmarkedet gir i stedet indirekte, store subsidier til boligeiere via skattefordeler og lav skatt på leieinntekter. Boligmarkedet i bydeler som Tøyen og Grønland fungerer som fattigdomsfeller for lavinntekstgruppene. 

Forbilde-konferanse

– Dere ønsker å bli en nasjonal referansearena for sosialt boligpolitikk?
– Det er et såkalt hårete mål, men det er også en plass som er ledig. Vi ønsker å løfte diskusjonen om sosial boliginnovasjon opp på den nasjonale arenaen. Det at Tøyen har en høy konsentrasjon av de boligutfordringene man finner i mange norske byer, gir oss en mulighet til å finne de gode løsningene som er relevante nasjonalt. Det handler om å utfordre tanken om at boligutvikling i byer kun kan drives av store kommersielle utviklere. Vi vil vise at det kan drives av befolkning, beboere og nabolag. Det å få løftet den tilnærmingen til bolig- og byutvikling opp, er målet.  

– Fortell om lanseringen av Tøyen boligbyggelag? 
– En viktig begivenhet til helgen er at vi starter en folkefinansieringskampanje for å kunne opparbeide stiftelseskapital til boligbyggelaget. Reglene krever 100 000 i stiftelseskapital, og vi ønsker å holde medlemsavgiften på et minimum på 300 kroner.

– Hvor mange medlemmer har dere til nå?
– Vi er foreløpig en arbeidsgruppe på 10-15 stykker, men nå begynner altså rekrutteringen av medlemmer. Gjennom folkefinansieringen kan man også bidra på ulike måter uten å bli medlem, oppfordrer Pedersen. 

Byråden åpner

Konferansen er delt opp i to. Fredag fylles dagen med kunnskap og inspirasjon pluss en panelsamtale om mulighetene for boligtiltak i Oslo Indre Øst. Lørdag blir det veksteder for å finne fram til muligheter og løsninger, og Nedenfra og Tøyen Boligbyggelag forventer gode og konkrete innspill til det videre arbeidet sitt.

Det er byråd for byutvikling, Hanna Marcussen, som ønsker velkommen, før Oslo Byarkiv gir en historisk forelesning om Oslos boligbyggelaghistorie. Arbeidsforskningsinstituttet informerer om Tøyen-områdets boligbehovet, og suppleres med mer generell informasjon fra programkontoret for områdeløftene Tøyen og Grønland. 

Videre blir det lansering av Tøyen Boligbyggelag, foredrag om eksperimentboligene på Svartlamoen og informasjon langveisfra om boligkooperativet La Borda i Barcelona. Fra Berlin kommer arkitektene Christian Burkhard og Florian Koehl for å snakke om prosjekter de gjør i samarbeid med innbyggere og beboere i blant annet Spreefeld, et nabolag med tre bygårder med 65 leiligheter og fellesarealer som er utviklet av beboerne selv.

Samtale og verksted

Panelsamtalen fredag har som tema «Boligløft for Oslo Indre Øst?» og samtalen skal styres i retning behovet for en særskilt helhetlig og koordinert boliginnsats for Oslo indre øst. Hva vil kreves for en helhetlig boliginnsats for Oslo indre øst? Og hvordan den kan gjennomføres?, er to sentrale spørsmål. 
Fra klokka 12 lørdag er det verksteder med presentasjoner og erfaringsdeling. Oppgavene deltakerne skal bale med handler om hvordan man setter igang beboerstyrt boligutvikling, og hvordan man kan trekke veksler på erfaringer fra Svartlamoen i Trondheim, Spreefeld i Berlin og La Borda i Barcelona.

Dagens andre verksted skal handle om hvordan Tøyen Boligbyggelag kan avhjelpe behovet for muligheten for å flytte ut av kommunal bolig, men fortsatt bli boende i området. Modeller for sosial boligbygging skal snus og vendes. Kan en kommunal gård bli til et borettslag? Og hva vil det kreve av organisering og finansiering?, er blant de viktige spørsmålene. Lørdagen avsluttes med nabolagsfest og fellesmiddag.

Årets konferanse er den andre i rekken etter lanseringen i 2016.