Nyhet

– Ville strøket til eksamen

Løsningen med å samle alle departementene i ett byområde, får strykkarakter av Sigmund Asmervik. For stort program på for liten tomt gir dessuten en høyrisikabel høyhusløsning, mener arkitekten.


Arkitekt og professor emeritus Sigmund Asmervik håper juryen tar tak i de viktige problemstillingene rundt sikkerhet. Foto Privat

– Det er tvilsomt om en studentoppgave ville bli godkjent med en sånn mangel på grunnleggende sikkerhetshensyn, sier Asmervik. – Man setter ikke alle pengene sine på én aksje, kongefamilien reiser aldri med samme fly, og man trenger ikke å ha gått på skole for å skjønne at man ikke legger alle eggene i én kurv, poengterer Asmervik.

I sitt debattinnlegg publisert her på Arkitektnytt.no, går han langt i sin kritikk av det samlende grunnkonseptet regjeringen har valgt for Regjeringskvartalet.

«Om man tidligere har forsøkt å gi inntrykk av at man hadde tatt noen kloke sikkerhetsmessige grep, så er siste flik av troverdighet borte,» skriver Asmervik i innlegget.

– Dette er ment som et innspill til juryen, jeg vil be dem vurdere veldig nøye det materialet jeg antar er levert om sikkerhet , men som er holdt utenfor offentligheten  av sikkerhetsmessige grunner. Det bør også vurderes om ikke R5 med sine 50 000 kvadratmeter bør tas inn i prosjektet. Jeg håper dette kan føre til en debatt om å skjære ned på volumene og få regjeringen til å revurdere beslutningen om å legge alt i samme område, sier Asmervik.

Sigmund Asmervik har 50 års erfaring som arkitekt og planlegger i offentlig og og privat sektor, med universell utforming og samfunnssikkerhet som spesialområder.