Nyhet

– Ville strøket til eksamen

Løsningen med å samle alle departementene i ett byområde, får strykkarakter av Sigmund Asmervik. For stort program på for liten tomt gir dessuten en høyrisikabel høyhusløsning, mener arkitekten.

Foto Privat

– Det er tvilsomt om en studentoppgave ville bli godkjent med en sånn mangel på grunnleggende sikkerhetshensyn, sier Asmervik. – Man setter ikke alle pengene sine på én aksje, kongefamilien reiser aldri med samme fly, og man trenger ikke å ha gått på skole for å skjønne at man ikke legger alle eggene i én kurv, poengterer Asmervik.

I sitt debattinnlegg publisert her på Arkitektnytt.no, går han langt i sin kritikk av det samlende grunnkonseptet regjeringen har valgt for Regjeringskvartalet.

«Om man tidligere har forsøkt å gi inntrykk av at man hadde tatt noen kloke sikkerhetsmessige grep, så er siste flik av troverdighet borte,» skriver Asmervik i innlegget.

– Dette er ment som et innspill til juryen, jeg vil be dem vurdere veldig nøye det materialet jeg antar er levert om sikkerhet , men som er holdt utenfor offentligheten  av sikkerhetsmessige grunner. Det bør også vurderes om ikke R5 med sine 50 000 kvadratmeter bør tas inn i prosjektet. Jeg håper dette kan føre til en debatt om å skjære ned på volumene og få regjeringen til å revurdere beslutningen om å legge alt i samme område, sier Asmervik.

Sigmund Asmervik har 50 års erfaring som arkitekt og planlegger i offentlig og og privat sektor, med universell utforming og samfunnssikkerhet som spesialområder.