Nyhet

Vindmøllebakken vant Statens pris

Statens pris for byggkvalitet 2020 gikk til Helen & Hard for Vindmøllebakken i Stavanger. – Jeg er imponert over vinnerprosjektet, sa kommunal- og moderniseringsminister, Nikolai Astrup, under utdelingen.


Juryleder, Erling Lae, mener vinnerprosjektet Vindmøllebakken utmerker seg ved å legge til rette for fellesskap og deling. Foto: Sindre Ellingsen

Statens pris for byggkvalitet 2020

  • Årets vinner, Vindmøllebakken bofellesskap, er tegnet av Helen & Hard.
  • Byggherre er Solon Eiendom.
  • Landskapsarkitekt er Multiconsult
  • Årets tema var «en god bolig gjennom hele livet». Juryen så etter boliger som tar høyde for et mangfold av livssituasjoner, i tillegg til prisens faste krav om gode kvaliteter knyttet til miljø, klima, tilgjengelighet og byggeskikk.
  • Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) mottok over 50 forslag til kandidater for prisen.

Ministeren sa videre at arkitekturen legger til rette for økt bærekraft, mer livskvalitet og mindre ensomhet, skriver Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) i en pressemelding.

Fagjuryen, ledet av Erling Lae, mener boligene i Vindmøllebakken fungerer for familier, par og enslige, og på tvers av generasjoner.

– Et levende bomiljø bør ha en blandet alderssammensetning, og boligene bør ikke bare innrettes for én aldersgruppe. Boliger og uteområder må derfor legge til rette for et aktivt liv så lenge som mulig, være sosialt bærekraftige og til en pris som folk flest kan ha råd til, sa juryleder Erling Lae.

Han mente Vindmøllebakken oppfyller kravene særdeles godt, og at det utmerker seg ved å legge til rette for fellesskap og deling.

– Da Norge stengte ned i mars var det nettopp fellesskapet i Vindmøllebakken som hjalp mange av beboerne til fortsatt å ha et sosialt liv. De brukte fellesområdene som treffsted da de måtte holde seg hjemme. Så altså nok en fordel av å bo i et slikt fellesskap, sa Lae under prisutdelingen på Doga.

Høyde for mangfold

– Selv om prosjektet har et stort volum så er dette brutt ned med en utforming og med materialer og farger som er tilpasset trehusene rundt, sa Lae.

Vindmøllebakken ligger i et sentrumsnært transformasjonsområde. På tomten lå det et industribygg som er gjenbrukt til parkeringskjeller og utearealer. Ifølge juryen er prosjektet godt tilpasset et byområde som i tillegg til trehusene er preget av tidligere fabrikker og betongsiloer.

Delingsgevinst

Modellen gaining-by-sharing ligger til grunn for vinnerprosjektet i Stavanger, hvor et viktig bærekraftmål var å redusere arealbruken, ifølge DiBK. De skriver også at nye boformer etterspørres stadig oftere.

Fellesarealene i vinnerprosjektet har ved å sørge for tilgang til funksjoner i fellesområdene kunnet redusere arealet i de enkelte leilighetene.

 – Vindmøllebakken bofellesskap er en ny og spennende boform, som legger til rette for gode sosiale møteplasser for beboerne. Jeg tror de store fellesarealene vil bidra til bedre livskvalitet for de som bor der, ved å øke tryggheten og redusere ensomheten, sa Astrup.

Boligkjøperne ble tidlig involvert og kunne bidra til utviklingen av bofellesskapet. Borettslaget består av 40 leiligheter på mellom 25 og 90 kvadratmeter. Fellesarealene inkluderer blant annet allrom med kjøkken, amfi, verksteder, vaskerom, bibliotek, gjestehybel, takterrasse, gårdsrom, veksthus og lekeplass.

– Da Norge stengte ned i mars var det nettopp fellesskapet i Vindmøllebakken som hjalp mange av beboerne til fortsatt å ha et sosialt liv. De brukte fellesområdene som treffsted da de måtte holde seg hjemme. Så altså nok en fordel av å bo i et slikt fellesskap, sa Lae.  

Les vår langsak om Helen & Hard fra siste nummer av Arkitektnytt her.

Hedrende omtale

De to andre finalistene, Nordre gate 20-22 i Oslo, tegnet av Alliance Arkitekter med byggherrene Infill og Aspelin Ramm Eiendom, og prosjektet Nye Lilleby i Trondheim, tegnet av Lund Hagem arkitekter og Hus arkitekter med Lilleby eiendom som byggherre, fikk begge hedrende omtale. 

Nordre gate 20-22 i Oslo, tegnet av Alliance Arkitekter med byggherrene Infill og Aspelin Ramm Eiendom var en av de tre finalistene og mottok hedrende omtale fra juryen. Her ses utsikten fra takterrassen. Foto: Inger Marie Grini
Også prosjektet Nye Lilleby i Trondheim, tegnet av Lund Hagem arkitekter og Hus arkitekter med Lilleby eiendom som byggherre, var en av de tre finalisten. De mottok også hedrende omtale fra juryen. Foto: Lund Hagem