Nyheter

Vinnerne klare i Oslo-triennalens konkurranse

En app for å bosette asylsøkere i private hjem og transnasjonalt øko-politisk statsborgerskap i Kirkenes. Dette er to av forslagene fra vinnerne av Oslo Arkitekturtriennales «intervensjons»-konkurranse.


Et team fra New York har levert «Cher», vinnerforslaget for København, en Airbnb-inspirert delingsplattform for private eiendeler og hverdagslivets små trivialiteter. Illustrasjon: Oslo Arkitekturtriennale

Oslo arkitekturtriennale (OAT) arrangeres fra 8. september til 27. november, og utlyste allerede i fjor høst en konkurranse for ett av sine to hovedprogrammer, «In Residence». Fem steder som «på ulike måter representerer global migrasjon» ble valgt ut: Transittmottak for asylsøkere på Torshov i Oslo, grenseoverganger ved Oslo Lufthavn Gardermoen, internasjonal ressursforvaltning i Kirkenes, flerkulturelle nabolag i Tensta, Stockholm og deling av husrom på internett i København. Stedene er plukket ut av triennalens kuratorer, the After Belonging Agency, og «representerer omgivelser med betydning for mennesker i forflytning».

 

Da søknadsfristen utløp 23. november, hadde man fått inn 127 bidrag fra hele verden. Nå har en internasjonal jury plukket ut fem vinnere. Men i stedet for én på hvert sted, ble det ingen i Stockholm og to på Torshov.

 

Dette er vinnerprosjektene:

 

-           En ny måte å tenke bosetting og integrering av flyktninger: OPENtransformation – From «others»   to «neighbours». Elisabeth Søiland, Silje Klepsvik, Åsne Hagen (Bergen)

-           En reiseguide, av og for asylsøkere, som skal oppfordre til å ta i bruk byen og skape en nytilhørighet: Modes of Movement. Ruimteveldwerk (Antwerpen og Brussel)

-           Et tilsvar til flyplassers monotone opplevelser og rutiner: Managing Dissidence in Gardermoen. Bollería Industrial/Factory-Baked Goods (Madrid)

-           Et forum for et nytt, fremtidig øko-politisk styringssett i Arktis: Nature, Labour, Land: A Public Spatial Archive for Kirkenes. Nabil Ahmed, Damaso Randulfe (London)

-           En delingsplattform for private eiendeler og hverdagslivets små trivialiteter: Cher. Caitlin Blanchfield, Glen Cummings, Jaffer Kolb, Farzin Lotfi-Jam and Leah Meisterlin (New York City)

 

Juryen skriver i sine generelle kommentarer at de i sine valg har vektlagt det kuratorene kaller «intervention strategies», det vil si at forslagene skal gjøre en forskjell på de konkrete stedene, og ikke bare ta for seg triennalens tema i videre forstand.

 

Flere forslag enn forventet

Tanken bak «In Residence»-prosjektene er at vinnerteamene skal oppholde seg på stedet og jobbe der over en gitt periode. Fram mot triennalen skal teamene utforske de aktuelle problemstillingene, videreutvikle sine ideer og prøve ut mulige måter å behandle situasjonene på. I september skal de danne utstillingen «After Belonging: In Residence» ved Nasjonalmuseet—Arkitektur i Oslo. Prosjektene skal også formidles lokalt, sammen med subjektive rapporter laget av kunstnere, arkitekter og journalister med tilknytning til stedene.

 

– Vi er svært fornøyd med at vi fikk inn flere forslag enn forventet, sier fungerende OAT-direktør Hanna Dencik Petersson til Arkitektnytt. – Det neste halvåret skal vinnerforslagene utvikles og vi håper å kunne oppdatere publikum én eller to ganger i løpet av perioden, avhengig av hvilke retninger prosjektene tar.

 

– Hvordan ser du på mulighetene for at de fem vinnerforslagene skal resultere i vellykkede, konkrete prosjekter?

 

– Gjennom å gi vinnerteamene god tid til å videreutvikle sine ideer, legger OAT til rette for at vi skal få gode og relevante intervensjoner. Men minst like viktig som intervensjonene, er diskusjonen som prosessen og resultatet av den forhåpentligvis vil vekke. Hvordan vil vi i fremtiden løse viktige samfunnsutfordringer som omfattes av temaet After Belonging?

 

– Hvordan skal teamene følges opp underveis, mens de er «on site» og videreutvikler prosjektene?

 

– Triennalens kuratorteam, After Belonging Agency, har ansvar for den faglige oppfølgingen av vinnerteamene frem mot triennalen. I tillegg skal våre lokale samarbeidspartnere på hvert sted bidra til at prosjektet utvikles i en relevant og gjennomførbar retning.

 

– Ett av stedene, Tensta, fikk ingen vinner. Er det greit for dere at juryen har gjort det valget?

 

– For oss er det viktigste at alle prosjektene holder en høy kvalitet. Vi har full tillit til at juryen har valgt de fem beste intervensjonene. Tensta er fortsatt med i In Residence-programmet gjennom at Ahmet Ögüt og Emily Fahlén jobber med sin rapport, og gjennom at stedet er ett av ti steder som skal presenteres på «In Residence»-utstillingen, sier Hanna Dencik Petersson.

 

I slutten av mai blir det lansering av triennalens program i både Oslo og Venezia.

 

– Triennalen handler om migrasjon i en verden der folk beveger seg både mer og på andre måter enn før. Flyktningkrisen aktualiserer temaet ytterligere, men After Belonging skal også se på andre former og motiver for global forflytning, både frivillig og ufrivillig. Vi skal se på hvordan menneskene, eiendelene våre og informasjonen sirkulerer, og hvordan omgivelsene våre påvirkes – fysisk, sosialt, teknologisk og juridisk – av den kontinuerlig økende forflytningen, sier Hanna Dencik Petersson.

 

Juryen for «In Residence» har bestått av:

Thomas Keenan (direktør, Human Rights Program, New York)

Ann-Sofi Rönnskog (partner, Territorial Agency, London)

Yashar Hanstad (TYIN Tegnestue,Trondheim)

OAT-representant: Nina Berre (Direktør, Nasjonalmuseet—Arkitektur, Oslo)

Ett medlem fra kuratorene, the After Belonging Agency (New York/Rotterdam)

 

Vinnerforslaget «Managing Dissidence in Gardermoen», levert av spanske Bollería Industrial/Factory-Baked Goods fra Madrid, ønsker å gjøre noe med flyplassers monotone opplevelser og rutiner. Illustrasjon: Oslo Arkitekturtriennale
Vinnerforslaget «Managing Dissidence in Gardermoen», levert av spanske Bollería Industrial/Factory-Baked Goods fra Madrid, ønsker å gjøre noe med flyplassers monotone opplevelser og rutiner. Illustrasjon: Oslo Arkitekturtriennale