Nyhet

VR-brillene på

Spinn arkitekter tar morgenmøtene og modellbyggingen virtuelt under pandemien. Opplevelsen av å være i samme rom er utelukkende positiv, forteller faglig leder James Dodson.


45 par VR-briller har blitt et høydepunkt i en rar tid for Spinn arkitekter, sier faglig leder James Dodson. Foto: Spinn arkitekter

«Future’s so bright Spinns gotta wear shades!», er det optimistiske budskapet fra Spinn arkitekter. Etter nyttår har kontoret gått til anskaffelse av 45 par VR-briller som har vist seg å gi både faglige og sosiale gevinster i arbeidshverdagen. Med fire avdelingskontorer over hele landet er det viktig å kunne samtale og jobbe i samme rom, om enn virtuelt.

Tilgjengelig teknologi

– Utgangspunktet er en teknologi vi har fulgt med på lenge, som vi har diskutert hvordan vi skal introdusere i arbeidshverdagen vår, sier James Dodson, faglig leder i Spinn, til Arkitektnytt.

– Da vi oppdaget Oculus Quest 2 VR-brillene, som har en lavere pris per headset, og som ikke krever en dedikert maskin, ble det plutselig veldig interessant. I covid-tider gir det ingen mening å ha masse dyrt VR-utstyr stående på et kontor der ingen er.

Etter hvert som de fysiske møtepunktene forsvant, og pandemien så ut til å vare, mente Dodson det var på tide å skape noe sosialt for de ansatte. 

– Teknologien har bokstavelig talt gitt en ny dimensjon til møtene våre, forteller han.

Bedre mandagsmøter

Etter en måneds tid med «bli-kjent-stadiet» samt en pågående uttesting av nye bruksområder for verktøyet, er Dodson glad for å se en positiv reaksjon blant de ansatte. 

– Mandagsmøter i VR oppleves som mer samlende enn på Teams, det gir opplevelsen av å være i samme rom. Og med fire avdelinger over hele Norge, fordelt utover soverom og stuer, er det veldig interessant og morsomt. Ellers er det jo gjerne én som snakker med alle de andre på mute, men lyden i disse maskene fungerer faktisk bedre om vi ikke er stille. Lyden gir en romlig opplevelse som er behagelig, og forteller man en vits som alle ler av, så er jo det morsommere å høre det. Man får en annen type tilbakemelding, mener han.

– Mandagsmøter i VR oppleves som mer samlende enn på Teams, forteller Dodson. Illustrasjon: Spinn arkitekter

Modeller i stor skala

Også faglig ser Spinn en tydelig hjelp i de virtuelle maskene, særlig for et kontor som liker å bygge store modeller: 

– Det har gått over alle mine forventninger. Vi har funnet en bra måte å overføre 3D fra ArchiCAD og inn i VR, og i MozillaHubs er det mulig å gå rundt sammen i en fullskala modell av bygningen, med mulighet til å prate og tegne. Vi har lenge holdt på med 3D-printing for volummodeller, men de tar gjerne tolv timer per modell. Her kan vi spytte ut fem modeller på nesten fem minutter. Store modeller gjør noe med abstraksjonsnivået, og i VR får man den felles opplevelsen som gjør at man kan snakke om arkitektur på en abstrakt måte, forteller arkitekten.

Ni hull 

Minigolf og musikkspillet Beat Saber er andre aktiviteter de ansatte i Spinn sysler med i de virtuelle rommet, med helsemessig gevinst. Arkitektur lar seg fint diskutere rundt ni hull med minigolf, ifølge Dodson: 

– Det er bra trening, og VR-brillene har fått oss i bevegelse, også i møtene. Når vi ser på ting sammen, gir det best effekt når man står og beveger seg, så det er mange positive aspekter med dette. 

– Er VR noe dere anbefaler andre kontorer å prøve ut? 

– Vi har absolutt dratt nytte av det nå, samtidig som vi stadig tester ut nye ting. Vi angrer ikke et sekund på innkjøpet, det har rett og slett vært et høydepunkt i en rar tid, avslutter James Dodson i Spinn arkitekter.