Nyheter

Wildcard-ordningen: NAL utdyper

Wildcard-ordningen skal relanseres fra og med 1. april 2017, opplyser president Alexandria Algard.


Anna Aniksdal uttrykker i Arkitektnytt 17. februar bekymring over at wildcard-ordningen har ligget brakk de siste tre årene. President i NAL, Alexandria Algard, kommer med strålende nyheter i sitt tilsvar til Aniksdal: Wildcard-ordningen gjenopptas. Det er imidlertid behov for en utdyping av økonomiske aspekter ved saken. Vi mailet med Algard.

 

«Du skiver at NAL ikke har lykkes i å få støtte fra politisk hold. Hvor skal pengene da komme fra?»

 

«NAL starter opp prosjektet på eget intiativ, og med egne midler. Vi arbeider overfor Kulturdepartementet for å gjenoppta diskusjonene om støtte, og vi er i dialog med DOGA om et mulig samarbeid.»

 

«I 2014 var det snaut 800 000,- i Wildcard-midler. Hvilken størrelsesorden er det snakk om i 2017?»

 

«Foreløpig legger NAL opp til en begrenset og timebasert egeninnsats. Vi estimerer vår innsats til ca 50 timer. »

 

«Du skriver at NAL innfører ordningen fra 1. april. Når kan de aktuelle kontorene søke?»

 

«De aktuelle kontorene kan søke fortløpende f.o.m. 1. april.»

 

«Kommer det til å være endringer i forutsetningene for å søke om midler, eller blir de som før?»

 

«Wildcard-ordningen er ikke basert på økonomisk støtte til det enkelte kontoret. Gjennom ordningen ytes det faglig og forretningsmessig støtte, i tillegg til de aktiviteter NAL gjennomfører for synliggjøring av Wildcard-kontorene og rammebetingelser for deres virke. Dersom NAL kommer i posisjon til å søke støtte hos Kulturdepartementet eller andre offentlige etater, må det baseres på gjeldende budsjetter og ordninger hos den enkelte instans.»