Nyheter

Workshop om ny organisasjon er i gang

I dag sitter representanter for studiesteder, lokalforeninger og NALs styre sammen i Oslo for å diskutere hvordan en ny tverrfaglig organisasjon kan stables på beina.


Alexandria Algard leder workshopen for styre og lokallagsledere i NAL som startet klokka 10 i dag. Foto: Ingebjørg Semb

Workshopen kom i stand som følge av et vedtak i det ekstraordinære Representantskapsmøtet i NAL 17. september, der det ble vedatt avvikling av en workshop mellom styret og Representantskapet i NAL. Målet skulle være å frambringe «nye kreative ideer som kan forbedre beslutningsgrunnlaget».

 

«Hvor trykker skoen?»

NALs president, Alexandria Algard, har lagt opp til et møte med brede diskusjoner og konkrete innspill til det foreliggende beslutningsgrunnlaget. Det er styringsgruppen for ny organisasjon som har utarbeidet det omstridte dokumentet.

På dagsorden står to hovedpunkter:

 

Del 1: Identifisere problem: Hvor trykker skoen? Hva er hovedutfordringene? Gjennomgang innspill fra lokalforeningene. Diskusjon.

 

Del 2: Løse problem:  – Nye kreative ideer som kan forbedre beslutningsgrunnlaget.

 

Møtet varer til klokka 18.30 i dag, og skal også inneholde en debrief om det ekstraordinære møtet i Representantskapet i Trondheim 17. september.

 

– Hvor lyser det rødt?

I en epost til deltakerne på workshopen i Oslo i dag, ber Algard om at lokalforeningene finner ut hvilke punkter i beslutningsgrunnlaget de mener «lyser rødt» og hvilke som «lyser gult».

 

«Hva er nok-punktet? Hva er avgjørende? Det er vanskelig, om ikke umulig, å skrive et perfekt beslutningsgrunnlag. Alle organisasjoner er under konstant utvikling og kan alltid forbedres. (...) Jeg oppfordrer til at vi, hvis mulig, tar opp utfordringer i beslutningsgrunnlaget som 'får det til å lyse rødt (...) jeg håper vi kan holde oss til det som er det viktigste og det som man er mest utfordret av,» oppfordrer Algard.

 

Mistillitsspørsmålet

Etter det Arkitektnytt erfarer skal man i løpet av workshopen også drøfte tillitsforholdet mellom styret og representantskapet i etterkant av trondheimsmøtet. Denne kom klarest til uttrykk i en epost som Oslo arkitektforening sendte president Algard en uke etter Representantskapsmøtet.

 

I eposten ber OAFs styre hver enkelt representant i NAL-styret om å vurdere å stille sine verv til disposisjon, eksklusive president Algard. I forslaget skriver OAF-styret at det endelige vedtaket 17. september var så likt det forslaget styret stilte «kabinettspørsmål» om, at tillitsforholdet mellom Representantskap og styre fortsatt er svakt.