Nyhet

Y-blokka på Fylkesmannens kontor

Fullt hus på Fylkesmannens kontor da rivningsmotstanderne møtte til samtale om Y-blokkas fremtid. Med 21 000 underskrifter under armen.


Solid oppmøte: F.v: Ola Harald Fjeldheim (Fortidsminneforeningen), Kai Reaver (Norske arkitekters landsforbund), Gunhild Varvin (Henie Onstad kunstsenter), Erik Fenstad Langdalen (instituttleder AHO), Tone Selmer-Olsen (OAF), Hanne Sophie Claussen og Kjersti Hembre (Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokka). Foto: NAL

Henie Onstad Kunstsenter (HOK), Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Fortidsminneforeningen, Støtteaksjonen for Y-blokka, Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Oslo arkitektforening (OAF) møtte fredag opp på fylkesmann Valgjerd Svarstad Hauglands kontor i Oslo for å samtale om Y-blokka. 

Møtet kommer i forlengelsen av NAL og OAFs klage sendt til Fylkesmannen, der organisasjonene hevder at planprosessen rundt rivning av Y-blokka har manglende kulturminnefaglige avveining, og at rivetillatelsen gitt av Plan- og bygningsetaten i Oslo er basert på et begrenset plangrunnlag.

Arkitekt og rådgiver i NAL, Kai Reaver, er godt fornøyd med å bli hørt av Svarstad Hauglands og hennes stab. Under møtet la han frem det tekniske ved klagen som NAL og OAF har sendt:

– Vårt hovedpoeng er at vi er enige med Plan- og bygningsetaten i Oslos egen vurdering av saken, at det er et historisk feilgrep å rive Y-blokka. Vi har påklaget rivningsvedtaket opp til Fylkesmannen slik at de kan vurdere om de har myndigheten til å realitetsbehandle manglene ved den statlige planen, som PBE ikke hadde myndighet til å avslå rivevedtaket på, sier Reaver.

Bredt støttet

Leder i Oslo arkitektforening, Tone Selmer-Olsen, sier til Arkitektnytt at det er fint at det nå er en samstemt faggruppe som legger frem argumentene for bevaring av Y-blokka, et bygg de mener det ligger et forpliktende ansvar i å ivareta:

– Vi er også her for å vise det enorme engasjementet nasjonalt og internasjonalt fra et samlet arkitekturfaglig miljø. OAF overleverte også oppropet «La Y stå» til Fylkesmannen, initiert av Støtteaksjonen for Y-Blokka, og som sammen med NAL, Henie Onstad Kunstsenter, Fortidsminneforeningen og AHO, har samlet overveldende støtte nasjonalt og internasjonalt fra svært tunge kunst og arkitekturinstitusjoner, foreninger, kunstnere og arkitekter, forteller Selmer-Olsen.

Hele 21 000 underskrifter pakket inn i gråpapir ble overlevert Fylkesmannen under møtet, og over 80 institusjoner fra inn- og utland har sluttet seg til oppropet. Også kunstinstitusjonen Henie Onstad Kunstsenter (HOK) har kastet seg inn i kampen for bevaring av Erling Viksjøs omdiskuterte bygg i Oslo sentrum. Det er første gang i HOKs historie at de engasjerer seg i en politisk enkeltsak:

– Etter at Støtteaksjonen for Y-Blokka har synliggjort nødvendigheten av at flere stemmer kommer til for bevaring av blokka og kunsten, har Henie Onstad engasjert seg i et opprop for å bevare blokka. Aldri tidligere har vi sett at et samlet museumsfelt innen den visuelle kunsten både nasjonalt og internasjonalt har stilt seg bak noe som dette, sier HOKs kommunikasjonsdirektør, Gunhild Varvin.

Kjersti Hembre fra Støtteaksjonen for å bevare Y-blokka hadde med seg 21 000 underskrifter til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Foto: NAL

Striper for Picasso

Sammen med en gruppe aksjonister stiller nå HOK til sittende aksjon foran Y-blokka hver torsdag iført stripete klær. «Vi sitter i trappen hver torsdag til Y er reddet! UANSETT VÆR!» er lovnaden fra aksjonistene på Facebook-siden «Støtteaksjon for å bevare Y-blokka».

– Det kjennes unødvendig å bruke tid på å argumentere hvorfor Picasso er viktig i kunsthistorien. Når det gjelder en kunstner av det kaliberet, vil alt som kan påvirke kunstverkene, ha stor og internasjonal betydning. Bare det alene burde være argument godt nok for å sikre at bygget bevares, sier Gunhild Varvin til Arkitektnytt.

– I likhet med statens eget fagorgan KORO (Kunst i Offentlige Rom) mener Henie Onstad Kunstsenter at kunsten bevares best hvor den er. Den er integrert i bygningskroppen og vokser ut av arkitekturen som omslutter den, fortsetter kommunikasjonsdirektøren.

Hanne Sophie Claussen i støtteaksjonen la ovenfor Fylkesmannen vekt på Y-blokka og byrommet den danner som et viktig minnested:

– Symbolverdien er sterk og Y-blokkas form med tre vinger representerer gode verdier som «Tro, håp og kjærlighet», «Frihet, likhet, brorskap", og er et naturlig symbol på vårt sosialdemokrati som terroristen ville rokke ved. Y-pinsen fra aksjonsgruppa ble overlevert til Fylkesmannen, og vi mener den er en del av folkets aksjon som et uttrykk for behovet for å markere sin støtte for bevaring, sier Claussen.

Kai Reaver i NAL forteller at Fylkesmannen opplyste at de nå ser på saken, og de skal behandle den ifølge protokollene. Fylkesmannens tilsvar på klagen er ventet mot slutten av november.