Tema

Er du et wildcard?

​Som du forhåpentligvis har fått med deg, er NAL i en omstillingsprosess i kjølvannet av en rapport utarbeidet av First House, bestilt av NAL selv.

Fra papirutgaven Arkitektnytt 02/2018

I beste 2018-ånd er en hovedkonklusjon at NAL må kommunisere bedre, både med omverden og medlemmene. Dette er både riktig og tidstypisk og tegner seg inn i et mønster som favner videre enn NAL og arkitekturen. Dere vet hva jeg mener, tenk SV etter valgnederlaget i 2013: «Vi var for dårlige til å kommunisere hva vi fikk til i regjering.» «Vi klarte ikke å formidle hvor stort gjennomslag vi fikk.» Og så videre.

Faren med å tenke på denne måten er selvsagt at man konsentrerer seg mer om å bli gode retorikere enn å produsere innhold, i NALs tilfelle noe som kommer medlemmene til gode. Innholdet kommer nå en gang forut for måten det presenteres på. Selv om det på sett og vis er lettere å snakke pent om seg selv enn at NAL skal skape, ja, skape hva da, egentlig?

For meg står Wildcard-ordningen som et utmerket svar på det spørsmålet. Et bransjespesifikt program som skal hjelpe unge kontorer inn i de byggendes rekker. Bedre blir det ikke. Særlig ettersom det er vanskelig å forestille seg at noe annen institusjon kunne holdt i dette, dette er NALs domene. 
Ikke desto mindre er det ikke gitt at det åpenbare potensialet som ligger i Wildcardordningen, har blitt realisert. Særlig ikke ettersom hele prosjektet ble avviklet for et par år siden.

Nå skal det sparkes i gang igjen. Og selv om jeg er svoren motstander av at Norge har blitt et tellekant-samfunn der alt skal måles og veies og helst kvitteres ut i form av målbar effekt
i kroner og øre, er jeg jo litt nysgjerrig på hva som egentlig kom ut av den forrige Wildcard-
perioden – og hva slags målsetning man har denne gangen. Og det skal vi utforske i denne utgaven av Arkitektnytt.

Så kan jeg jo også benytte anledningen til å si at det siden siste utgivelse har blitt fattet et styre-
vedtak om å videreføre Arkitektnytt som et uavhengig fagblad redigert under Redaktørplakaten, i alle fall inntil videre. Det betyr at bladet fortsetter som før, i alle fall i den forstand at kritisk journalistikk, ikke pr-virksomhet, skal være bærebjelken i NALs eget medlemsblad.

Når det er sagt, betyr ikke det at bladet ikke er åpent for endringer. Jeg skriver dette som vikarierende redaktør, det nær sagt med vikarierende motiver. For målet med lederen er jo ikke bare å fortelle at vi går et av NALs prestisjeprosjekter etter i sømmene. Vi ønsker også å finne en drivende dyktig arkitekt som kan ta over både denne spalten og hele bladet som følger med, og det så fort som mulig.

Og føler du at du har noe å komme med, men at du er et slags wildcard i denne sammenhengen, vel ikke nøl med å sende inn en søknad allikevel. Tanken med Wildcard-ordningen er jo at kunnskap og kvalitet ikke nødvendigvis fordrer tyve års erfaring. Og det gjelder denne redaktørposten også.
 Gaute Brochmann, vikarierende redaktør