Tema

Ja og nei til Mexico-muren

– Det var som en guddommelig inngripen for meg, sier arkitekt og daglig leder Brian Johnson i Collaborative Design Architects i Billings, Montana.

Fra papirutgaven Arkitektnytt 04 2017
Siegel & Strain Architects var blant mange amerikanske kontorer som forlot tegnebordene sine for å protestere mot Mexico-muren. På LinkedIn-kontoen sin skriver kontoret at de mener det vil være uetisk å bruke arkitektkompetansen sin til å bidra til bygging av muren. Foto: Siegel og Strain Architects

Johnson hadde nemlig allerede laget noen skisser til murelementer, da det ble kjent at Departementet for nasjonal sikkerhet skulle sette i gang den offentlige anskaffelsesprosessen for å følge opp president Donald Trumps løfte om å bygge den omstridte mexicomuren. Johnsons mur har klatresikre vegger og vannkraftanlegg på toppen. Etter kunngjøringen har Johnson hatt tid til å jobbe videre med designet.

– Jeg visste jeg hadde utviklet noe som kunne bli mer enn bare en mur, sier Johnson til Architectural Record (AR).

Forsinket utlysing

Departementet for nasjonal sikkerhet i USA har i lengre tid varslet en offentlig utlysing for å få forslag til prototyper for elementene i det som skal bli nye strekninger med mur langs grensen mot Mexico. Opprinnelig skulle programmet for anskaffelsen vært lagt ut i mars, men foreløpig har ingenting blitt offentliggjort. Architectural Record (AR) meldte i slutten av mars at departementet ikke svarte på henvendelser om tidsplan. Arkitektnytts epost til Department of Homeland Security har foreløpig forblitt ubesvart.

Lager motkonkurranse?

Så langt har det vært mulig å melde sin interesse overfor departementet, og AR skriver at det er flest rådgivningsfirmaer på lista, som foreløpig teller cirka 650 firmaer. Det er også «noen dusin arkitektkontorer» på lista, ifølge AR.

AR har snakket med en av dem, Nicholas Gillock i Los Angeles-baserte Mertzel & Gillock Architects. Han begrunner listeføringen med at kontoret ønsker å følge med på prosessen og bruke den som «et utgangspunkt for diskusjon». Gillock forteller AR at kontoret vurderer å organisere en alternativ motkonkurranse for å belyse de sosialpolitiske sidene av den betente saken.

Wyly Brown som er partner i et annet kontor på lista, Leupold Brown Goldbach Architects i Massachusetts, sier også til AR at han er på lista for å få informasjon.

– Jeg er mot muren. Vi har tyske grunnleggere, og vet hva en mur er, sier han.

– Vil virke splittende

Arkitekt Larry Strain i California-kontoret Siegel & Strain Architects er ikke på lista. De var blant de arkitektene som i begynnelsen av mars var med på aksjonen #notourwall, arrangert av Architetcts Lobby, en organisasjon som jobber for sosialt bevisst arkitektur og rettferdige arbeidsforhold blant arkitekter og bygningsarbeidere. Siegel & Strain har skrevet under et opprop hvor de lover å ikke bidra til byggingen av muren, verken direkte eller indirekte.

– Å bygge en mur er simpelthen feil ting å gjøre, sier Larry Strain til AR.

– Den vil ikke gjøre oss tryggere, den vil ikke beskytte jobbene våre, den er splittende og ikke inkluderende, sier han til AR, og legger til:

– Men vi designer gjerne benker eller skilt langs grensen hvor det står «Velkommen».

Departementet for nasjonal sikkerhet har foreløpig publisert denne beskrivelse av kravene til elementene: «Betongveggkonstruksjoner, 30 meter høye, som tilfredsstiller krav til estetikk, klatresikring og som er bygget for å tåle forsøk på hærverk.»