Arbeidsliv

Lever ut drømmen

Trine Jamtli ville gi noe tilbake til landsdelen hun vokste opp i. Det gjør hun med det nystartete arkitektkontoret Jord:nær.

Fra papirutgaven Arkitektnytt 10/2018
Trine Jamtli trives i arbeidsfellesskapet i Mo i Rana sentrum, hvor hun har startet kontoret Jord:nær. Nå gleder hun seg til å sette seg ned og tegne. Her er hun foran rådhuset i Mo i Rana, tegnet av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor AS og ferdigstilt i 1969. Foto: privat

Mange små og store veier har ført Trine Jamtli til der hun sitter i dag, på et lite kontor i arbeidsfellesskapet Væxt i Mo i Rana sentrum. Herfra jobber hun seg gjennom alle de nye, daglige oppgavene som et sylferskt arkitektfirma fører med seg.

– Jeg sitter nå og skriver mitt femte tilbud, sier Jamtli.

Vi snakker på telefon. Det har oppstått en kjærkommen luke i arbeidsdagen. Den har Jamtli likevel fått plass til i en full arbeidshverdag. Det skjer mye, og det skorter ikke på henvendelser og befaringer. Likevel er Jamtli nødt til å gripe de sjanser som byr seg.

– Jeg ønsker å være synlig og prøver å delta på det som er av arrangementer for å utvide nettverket mitt.

Effektfull artikkel

Arkitektnytt oppdaget det nystartete kontoret via en fyldig artikkel om henne i lokalavisa Rana Blad for noen uker siden. Den hadde god effekt på antall henvendelser til Jord:nær Arkitektur.

– Jeg prøver å jobbe strukturert og holde en rutine med sju og en halv times arbeidsdag, men jobber nå i begynnelsen mye på kvelden i tillegg. Jeg prøver å få unna det administrative arbeidet, forteller Jamtli. I tillegg må hun stadig sette seg inn i nye ting. Gründerlivet er et tidkrevende prosjekt.

Den gode starten skyldes også arbeidsfellesskapet hun er en del av. Hun søkte og fikk en plass på Væxt det første halvåret, og kommer etter hvert til å søke om fast plass fra nyttår. Fellesskapet har fast ukentlig møte for de nyetablerte, der de deler erfaringer og kunnskap.

– Væxt har en gunstig beliggenhet og det er veldig bra for oss å sitte sammen i et fellesskap som snakker hverandre opp og fram, sier Jamtli.

Mangfoldig start

Jamtli startet arkitektstudiene sine i København, og søkte om overføring til NTNU etter et halvt års praksis midtveis i studiene på Plan Arkitekter i Trondheim.

– Siden jeg hadde et ønske om å komme tilbake til Norge for å arbeide etter endt studium, bestemte jeg meg på et tidspunkt for at jeg trengte å opparbeide meg et norsk nettverk og kunnskap om det norske markedet, sier Jamtli.

Hun trivdes bra i Trondheim, men dro til Oslo da hun fikk jobb hos Jarmund/Vigsnæs etter studiene.

– De jobbet med prosjekter jeg syntes var interessante og jeg liker hvordan de utforsker både rom og materialbruk. Jeg følte at det var veldig forenlig med det jeg selv ønsket å stå for, forteller Jamtli.

I Jarmund/Vigsnæs fikk hun jobbe med både mindre prosjekter og komplekse bygg.

– Jeg likte variasjonen og bredden, og hvordan de hele tiden jobbet innenfor et område som ga rom for utforskning.

Bra arbeidsmiljø

I Jarmund/Vigsnæs jobbet hun i to år før finanskrisen traff bransjen i 2008. Da var hun én av de på kontoret som ble utleid til Snøhetta.

– Det var et veldig stort skalasprang. Men Snøhetta har enormt kreative folk, og jeg fikk både tillit og innsyn nok til å bidra i prosjektene. Det var en veldig fin plass å være, og jeg likte den flate strukturen, forteller Jamtli.

Hun rakk å være innom Lund+Slaatto i en kort periode før hun fikk fast jobb i Mad, hvor hun blant annet jobbet på Spikerverket i Nydalen.

– Dette var Mad en stund før de vokste seg så store som de er nå, så vi var ganske få. Jamtli jobbet med Spikerverket i Nydalen og fikk til slutt prosjektansvar. Det var et bra arbeidsmiljø i Mad, og det ble en bratt læringskurve. Men de ga meg masse tillit og god oppfølging, forteller hun.

Ville gi tilbake

Jamtli hadde alltid hatt en drøm om å kunne bidra med noe i hjemtraktene. Det vokste fram en tanke om at det å dra nordover kunne gi et enda bredere faglig nedslagsfelt, og mer variert erfaring.

– Vi bestemte oss for å prøve det ut, og jeg fikk jobb hos Stein Hamre arkitektkontor. Jeg var drevet både av sjansen til å leve et enklere liv og ønsket om å gi noe tilbake. Etter hvert bestemte vi oss for å bli, sier Jamtli.

Hun var hos Stein Hamre arkitektkontor i fem år, det siste året som faglig leder sammen med to andre.

– Det er et veldig allsidig kontor, og jeg fikk muligheten til å utforske bredden i faget. Det har vært en viktig del av min videreutdanning, sier Jamtli.

Godt marked

Da hun bestemte seg for å gjøre alvor av drømmen om å ha sitt eget kontor, var det blant annet kunnskap om det lokale markedet som ga henne motet. Steget ut av det trygge arbeidstakerlivet og inn i gründerlivet virket ikke altfor stort. 

– Mange selger eneboligene sine og flytter videre til leilighetsbygg. Det er også en økonomisk optimisme i regionen. Begge disse tingene skaper et marked der unge folk ønsker å transformere husene til eget bruk, forteller Jamtli.

Selv etablerte hun seg i Mo i Rana før boligprisene begynte å stige i 2012. Forutsigbar økonomi er en viktig årsak til at hun kan ta sjansen på nyetablering.

– Vi bor rimelig i forhold til i mange større byer, og det har mye å si for den totale vurderingen. Jeg søkte også om etablererstøtte fra NAV. For meg var det viktig å ha den økonomiske tryggheten ved oppstart, sier hun.

Gleder seg til hverdagene

Hun er spent på det første året, men er forsiktig optimist.

Målet er en arbeidshverdag farget med følelsen av å tilføre noe som er bra for både kunden og området.

– Dagene går fort og entusiasmen er høy, så det blir godt å lande i en litt mer alminnelig arbeidshverdag snart. Jeg gleder meg til å sette meg ned og prosjektere, for det er mye jeg har lyst til å bidra med her, sier Jamtli.