Tema

– Må kreve en seriøs byggebransje


Fra papirutgaven Arkitektnytt 02/2017
Hvem: Jonas Bals, rådgiver i Felles-forbundet, leder av faglig-politisk utvalg i Oslo Arbeiderparti, malersvenn og historiker. Foto: Fellesforbundet

– Er det ensidig slik at importert arbeidskraft betyr dårligere kvalitet, mindre kompetanse og lavere yrkesstolthet?

– Det handler om hvordan vi organiserer arbeidet og tar imot de som kommer hit. Mange av dem som kommer har mye kompetanse og erfaring, men som samfunn har vi brukt dem som billig arbeidskraft. Det er dårlig både for oss og for dem. Her har vi gjensidig mye å vinne på å bedre forholdene, mener jeg. Det er grunnleggende viktig at de får lære norsk, at de får ta norsk fagbrev og blir medlem i norske fagforeninger.

– Påvirker utviklingen det bygde miljøet, sluttresultatet?

– Senest i går møtte jeg en oppgitt kollega som hadde flyttet inn i ny leilighet. Alt så fint ut fra utsiden, men verandadøra kunne ikke åpnes, malingsarbeidet stod til stryk, det var sprekkdannelser i veggene og ingen membran på badet. Dette er dessverre ikke unikt, slike eksempler er det tonnevis av. Om de som skal bygge landet opplever at det ikke stilles krav til kvaliteten, dør også fagstoltheten ut. Det må vi sammen forhindre.                                                      

– Fortell om den nye boka di!

– Dette er en bok som er skrevet ut fra to motstridende følelser. Den ene er stolthet over eget fag og norske håndverkstradisjoner. Den andre følelsen er en dyp bekymring over at disse tradisjonene svekkes. I boka tar jeg utgangspunkt i egne opplevelser fra 1990-tallet. Da begynte jeg i lære som maler og opplevde utviklingen i byggebransjen på nært hold. Senere var jeg også ombud for østeuropeiske arbeidere på norske byggeplasser. 

– På hvilken måte er boka aktuell nå?

– På i alle fall to måter. For det første er det straks søknadsfrist til videregående utdanning. I tillegg håper jeg den sender et signal til unge som skal velge utdannelse, om at det er politisk vilje til å gjøre noe for å styrke yrkesfagene og rydde opp i arbeidslivet. I tillegg er det valgår. Jeg mener vi har hatt fire års hvilepause i arbeidet mot disse negative tendensene i arbeidslivet. Det er det viktig å endre nå.

– Hva er de viktigste konklusjonene dine?

– Mitt budskap er at det er viktig å gjøre noe, og at det haster. Bygg- og anleggsbransjen er inne i en utvikling hvor ting gjøres på en dummere, dyrere og dårligere måte. Både private forbrukere og det offentlige betaler prisen og blir sittende med dårligere bygg til slutt.

– Hvordan kan arkitekter bidra? Er Bygg21 et godt tiltak, eller er det andre initiativ du vil nevne?

– Politikken spiller en viktig rolle, men bransjen selv må også bidra. Bygg21 har vært gode på problembeskrivelse, og mye av det de peker på, er tiltak jeg mener kan utvikle bransjen i riktig retning. Vi må bli flinkere på det vi tradisjonelt har vært gode på i Norge. Det trengs høy kompetanse i alle ledd og selvstendige fagarbeidere. Samarbeidet mellom de planfaglige delene og de utførende leddene i prosjektene må styrkes. I tillegg må samarbeidet mellom fagforeninger og bedriftsledelse bli bedre. Dessuten er jeg opptatt av digitalisering og robotisering. Det er viktig, og noe det snakkes mye om, men på byggeplasser i Oslo ser jeg ofte mer av det motsatte, en avmekanisering. bim er bra, vi må satse på ny teknologi og kompetanse som bidrar til produktivitet, ikke bare i den prosjekterende fasen, men også i den utførende. Jeg mener bim kan bidra til å drive fram en mer seriøs byggebransje.