Tema

Trygg med fuglesang

Engblom er sjef for Link arkitekturs urbanismesatsing. Hun mener byer planlagt for kvinner er byer som blir trygge og gode for alle.

Fra papirutgaven Arkitektnytt 08/2017
Tusen origamifugler ble hengt opp, lyssatt og lydsatt under Oslo urban arena 21. september.Foto Markus Baumann/Link arkitektur

Som initiativtaker til prosjektet #SafeCity var hun i september med på å omdanne et trangt og mørkt byrom til en sanselig og taktil opplevelse. Installasjonen i trappegangen opp fra Dronningens gate gjennom Kirkeristen til parken bak Domkirken var en del av konferansen Oslo urban arena. Link arkitektur, Multiconsult og Analyse & Strategi stod bak programposten som i hovedsak ble avholdt i krypten og Kirkeristen.

Å jobbe med trygghet er å jobbe med lys

Med farget lys, fuglekvitter over høyttalere og tusen papirfugler festet til hønsenetting fra tak og vegger, ble gjennomgangen en opplevelse for en dag. Trærne ved Kirkeristen og Domkirkens fasade ble også lyssatt.

– Når man jobber med trygghet, må man jobbe med lys. Det er selvsagt særlig viktig i Norge, forteller Sissel Engblom.

Da arkitekter, eiendomsmeglere, politikere og andre byutviklingsinteresserte strømmet ut fra konferansens første del i Folketeateret, sluset Engblom og hennes lag mer enn to hundre mennesker bort til trappa og arrangementet ved Domkirken. 

– En hund satte seg og ulte med fuglekvitteret, og en dame kom inn fra gata og sang opera. Det gikk over all forventning, og vi hadde et mye større oppmøte enn vi turte å håpe på, sier hun.

– Hvorfor origami-fugler?

– Fuglekvitteret var utgangspunktet. Veldig mange tror at byer blir trygge hvis man stopper innvandring, men det er ikke løsningen. Fremmede fugler kan tilby så mye vakkert.

– Velkommen til Norge!

Hun forteller at det var et poeng at nettopp de sosiale entreprenørene Sandwich Brothers og Aleppo Bahebek leverte maten til arrangementet. Dette er tiltak for gutter som kommer alene til Norge, og gjennom dette prosjektet får de en norsk jobb på CV-en.

 – Papirfuglene i trappa og disse gutta representerer et «Velkommen til Norge!»

 Engblom mener det må jobbes både politisk og sosialt i tillegg til et mer bevisst arbeid med utformingen av de fysiske omgivelsene.

– Byer bygd etter trygg by-prinsipper, kan være et bidrag. Her har arkitekter en stor mulighet og et meningsfylt samfunnsoppdrag, sier hun.

De små rommene blir viktigere

 Satsingen på trygg byutvikling som Safe City- navnet henspiller på, er et prosjekt Engblom satte i gang for om lag et år siden. Hun mener Oslo kan gå foran og vise at det er mulig å skape trygghet gjennom riktig byutvikling.

 – Byutviklingsdebatten i Oslo handler om hvor høyt man skal bygge. Vi ville vise hvor viktige møtene mellom mennesker er i den tette byen.

 Debatten om sikkerhet i regjeringskvartalet har fått henne til å spørre seg hvordan man egentlig skaper trygge byer.

 – I nesten alle faser av arbeidet har sikkerhet stått sentralt, men hva med sikkerheten til alle andre, for eksempel barna på Møller- gata skole? Og hva med de som skal gå gjennom området på kvelden? De må føle seg trygge, de også, slår Engblom fast.

Arkitekten mener at norske byer må slutte å fokusere på de store 17. mai-plassene, og i stedet må byens små rom brukes og bli gode. Hun ser disse rommene som viktige i folks hverdag. 

Dette var bakgrunnen for valget av det lille trapperommet for installasjonen. Ved å gjøre det skumle rommet hyggelig og trygt, ville Engblom vise at også det store grønne rommet innenfor ville oppleves mer tilgjengelig.

– Trappeløpet er koplingen mellom Oslo S og resten av byen, dette kunne vært et hjerterom i byen, sier hun.

  Andre bidragsytere til prosjektet var: Magnus Lindgren fra Stiftelsen Tryggare Sverige, arkitekt Esben Trier Nielsen fra Link arkitektur Danmark og lysdesigner Linda Knoph fra Multiconsult.