Arkitekturpriser

Syv nominert til «Vakre veger»

Blant 40 innsendt forslag har juryen valgt ut syv finalister som skal kjempe om prisen.

E105 Hessing – Storskog i Finnmark. Foto: Bernt Nilsen

Det er Statens vegvesen som gir ut «Vegdirektørens pris for vakre veger» hvert annet år. Prisen ble opprettet av Eskild Jensen som var veidirektør fra 1980–1992, derav navnet.

Kriterier for innsending av forslag er at det må være veier, gater, bruer, tunneler eller tilhørende anlegg, og at anlegget må være en del av det offentlige veinettet. Prisen kan tildeles hele eller bare deler av et anlegg. Prisen deles ut hvert annet år. Sist gang prisen ble delt ut var i 2016, da gikk til Fylkesveg 98 over Ifjordfjellet i Finnmark.

Blant finalistene finnes seks veianlegg og en togstasjon. De syv nominerte prosjektene er:

E6 Frya–Sjoa
Byggherre: Statens vegvesen. Konsulent landskapsarkitekt/arkitekt E6 Frya – Vinstra: Lark byggeplan: Multiconsult v/ Solveig Riise. Lark byggeoppfølging: SVV v/ Silje Myhre Amundsen (MNLA) og Henrik Wedum
Bru: Multiconsult, Aas Jakobsen, Johs. Holt v/ Per Norum Larsen og Plan arkitekter v/ Yngve Olav Aartun. Rasteplass: Mellomsdokka rasteplass: Hilde Aagaard og Marit Arnekleiv, Vinstra vegpark: Multiconsult og SVV

E6 Kolomoen–Minnesund
Byggherre: Statens vegvesen
Konsulent landskapsarkitekt/arkitekt: COWI v/Amund Siem Utne (MNLA) og Morten Løvseth (MNAL) Løvseth + partner AS, billedhugger Knut Wold, Yngve Aartun, Plan arkitekter, Morten Jensen ÅF Lighting, Landskap, arkitektur og konstruksjoner SVV v/Kjersti Sollerud Meland (MNLA) og Trond Arne Stensby.

E105 Hessing–Storskog
Byggherre: Statens vegvesen. Landskapsarkitekt  Bøkfjord – Storskog grense SVV v/ Elisabet Kongsbakk. Landskapsarkitekt Hesseng – Bøkfjord  SVV v/ Erik Axel Haagensen. Bøkfjordbrua:  SVV Region mist og Aas-Jacobsen, Per Tveit.

Gladengveien på Ensjø i Oslo
Byggherre: Oslo kommune. Konsulent landskapsarkitekt/arkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS v/ Svein Erik Bergem (MNLA), Simen Gylseth (MNLA), Håvard Strøm (MNLA) og Konstantin Valev (MNLA). Beskrivelse Christer Ohlsson. Teknisk konsulent, prosjekteringsledelse, kontraktsansvarlig for prosjekteringsgruppen – Norconsult AS v/ Terje Hoel

Deichmansgate i Oslo
Byggherre: Oslo kommune. Konsulent landskapsarkitekt/arkitekt: Asplan Viak AS v Janicke Ramfjord Egeberg (MNLA), Aase Skaug (MNLA), Gry Ellen Ringstad (MNLA), Rannveig Søndergaard Holm (MNLA) og Svein Skandfer Hanssen (MNLA).

Holmestrand stasjon
Byggherre: Bane NOR. Konsulent: Rambøll m/ arkitekt Gottlieb Paludan Architects, Skanska (betong og fjellarbeider), Hent (innredning av stasjonshall) og Wike (utvendig parkering.)

Hovedgata-Holgata i Tvedestrand
Byggherre: Tvedestrand kommune. Konsulent landskapsarkitekt/arkitekt: Feste Grenland AS v/ Therese Hagen (MNLA), Mette Møller-Nielsen (MDL), Tone Telnes (MNLA), Jan Feste (MNLA), David Fjågesund (MNAL). Kunstner: Ann-Kathrin Samuelsen.

Juryen for prisen består av: juryleder Ola Bettum (Norske landskapsarkitekters forening), Marte Aas (Kunst i offentlig rom), Kirsten G. Lunde (NMBU), Siri Merethe Bakken (NTNU), Anne Aude (Riksantikvaren), Berit Okstad(Tekna), vegdirektør Terje Moe Gustavsen og Henrik Lundberg (Norske arkitekters landsforbund).

Det er foreløpig ikke fastsatt dato for utdeling av prisen.

Rasteplassen ved Strandlykkja langs E6 Kolomoen – Minnesund. Foto: Tomasz Majewski
Holgata i Tvedestrand. Foto: Dag Jenssen
Deichmans gate i Oslo. Foto: Janicke Ramfjord Egeberg, Asplan Viak
Gladengveien på Ensjø i Oslo. Foto: Henriette Erken Busterud
E6 Frya - Sjoa er ein av finalistane. Foto: Arild Solberg, Statens vegvesen
Holmestrand stasjon. Foto: Anne Mette Storvik Bane NOR