Arkitekturpriser

Seks nominerte i Bergen

Blant de nominerte til Arkitektur- og byformingsprisen finnes to skoler, tre boligprosjekter og et kontorbygg.

Leilighetsbygg i Nøstegaten 65A, tegnet av OPA Form, er et av seks nominerte prosjekter til prisen for 2018. Foto: OPA Form Foto: OPA Form

​Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris

  • Bergen kommunes årlige arkitektur- og byformingspris skal fremme og belønne de som gjennom prosjektutvikling bidrar til å skape økt kvalitet til våre bygde omgivelser og som kan vise til konkrete og gode resultater.
  • Bergens byomgivelser skal kjennetegnes av arkitektur som er særpreget, som vi er stolte av og som skaper omgivelser vi har lyst å være en del av. Bygg og anlegg som tildeles prisen skal i samspill med omgivelsene tilføre stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk.
  • Prosjekter som tildeles prisen skal være ferdigstilte i løpet av de siste tre årene.

Prisen ble delt ut første gang i 2011. For åttende gang skal det stemmes frem det beste arkitektoniske prosjektet i kommunen. Alle nominerte prosjektene kan sees på utstilling på Festplassen i Bergen frem til 21. november, og på Edvard Grieg plass fra 22. november.

De nominerte prosjektene er:
Kong Oscars gate 36, Bergen katedralskole 
Arkitekt: HLM Arkitektur AS / Arkitektkontoret Schjelderup & Gram AS. Byggherre: Hordaland Fylkeskommune. 

Muséplassen 3, Universitetsaulaen i Bergen
Arkitekt: B+B arkitekter AS / Arkitektkontoret Schjelderup & Gram AS. Byggherre: Statsbygg. 

Nøstegaten 65A, leilighetsbygg Arkitekt: OPA Form AS. Byggherre: Sandviken Vedlikehold AS / Bygg og Ventilasjon AS. 

Sandsviksveien 160, Elsesro brygge
Arkitekt: LINK Arkitektur AS Landskapsarkitekt: LINK Landskap AS. Byggherre: Elsesro Brygge AS. 

Straumsåsen 110–144, Heimhug
Arkitekt: Sundt Arkitekter AS v/siv. Ark. Børje Sundt Laastad. Landskapsarkitekt: Sundt, Byggherre: Spesialoppdrag Eiendom as v/Stein Pedersen. 

Zander Kaaes gate 7, Bergen Stasjon Østsiden
Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS. Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS, Byggherre: ROM Eiendom AS. 

Juryen
Juryen består av medlemmer fra Rådet for byforming og arkitektur i Bergen. Knut H. Opheim, leder i rådet, sivilarkitekt Tor Helge Valen, bygningskonservator Gunn Nordal og førsteamanuensis i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen Siri Skjold Lexau. 

Prisen deles ut på Byutviklingskonferansen i Grieghallen 30. november

Muséplassen 3, Universitetsaulaen i Bergen. Arkitekt: B+B arkitekter AS / Arkitektkontoret Schjelderup & Gram AS, byggherre: Statsbygg. Foto: Statsbygg / Trond Isaksen.
Sandsviksveien 160, Elsesro brygge. Arkitekt: LINK Arkitektur AS, landskapsarkitekt: LINK Landskap AS, byggherre: Elsesro Brygge AS. Foto: Hundven-Clemtnts Photography/LINK Arkitektur.
Kong Oscars gate 36, Bergen katedralskole. Arkitekt: HLM Arkitektur AS / Arkitektkontoret Schjelderup & Gram AS, byggherre: Hordaland Fylkeskommune. Foto: Pål Hoff / Morten Wanvik
Zander Kaaes gate 7, Bergen Stasjon Østsiden. Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS, landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS, byggherre: ROM Eiendom AS. Foto: Lund+Slaatto Arkitekter
Straumsåsen 110–144, Heimhug. Arkitekt: Sundt Arkitekter AS v/siv. Ark. Børje Sundt Laastad, landskapsarkitekt: Sundt, byggherre: Spesialoppdrag Eiendom as v/Stein Pedersen. Foto: Linn Landmarks