Tema

​ New Yorks smuldrende infrastruktur

Penn Station ble bygget for 200 passasjerer men i dag brukes den av 600.

Fra papirutgaven Arkitektnytt 08/2017
Etter orkanen Sandy i 2012 ble store deler av New Yorks infrastruktur oversvømt. Her t-bane-nedgangen til South Ferry på Manhattan. Foto MTA/Patrick Cashin

New York, USA «Ladies and gentlemen, we are delayed because of train traffic ahead of us. We apologize for any inconvenience. Thank you for your patience.»

For folk som bruker subwayen i New York har dette blitt stadig vanligere å høre fra knitrende høyttalersystem, ofte mens man befinner seg under jorden midt mellom to stasjoner. Som passasjer vet man sjelden hva som er problemet, eller hvor lenge man må vente. Den innspilte beskjeden ble nylig kalt «den største løgnen i New York» av tabloidblekka New York Daily News.

Det generiske varselet skjuler store problemer. Etter årtier med systematisk neglisjering og budsjettkutt har det vært vanskelig for det hundre år gamle systemet å absorbere den enorme befolkningsveksten New York har opplevd siste tiår. Passasjertallet er nå tilbake på det historiske nivået fra 1940-tallet, like før motorveiutbygging og suburbaniseringen lokket middelklassen inn i egne biler og ut av byen.

Samtidig er forsinkelsene mer enn doblet de siste fem årene. Passasjerer lider nå under mer enn 70 000 forsinkelser i måneden. Overfylte plattformer og vogner skaper flaskehalser i systemet, og et antikvert signalsystem gjør det vanskelig å sette inn flere tog. Manglende renhold fører til søppelbranner på togsporene. Strømbrudd og ulykker kan føre til stenging av enkelte spor i timevis. 

Det er ikke bare New Yorks undergrunns- system som sliter. Et eksempel på det svim-lende presset byens infrastruktur lider under, er Penn Station, USAs travleste togstasjon. Den ble bygget i 1963 for knappe 200 000 passasjerer. I dag brukes den av omkring 600 000 hver dag, de fleste er dagpendlere fra New Jersey og Long Island. Etter at en rekke tog sporet av inne på stasjonen i vår, kom det frem at flere togskinner var i så dårlig forfatning at store deler av spornettverket måtte stenges for nødreparasjoner. I mai ba New York stats guvernør Andrew Cuomo pendlere om å forberede seg på en «sommer i helvete». 

Sommeren hadde imidlertid bare så vidt begynt. Etter nok en avsporing, denne gangen av et subway-tog som førte til flere personskader i Harlem, deklarerte guvernøren i juni at New Yorks subway var i en state of emergency. Han skrev brev til president Donald Trump for å utrede tingenes tilstand og be om ekstra midler til byens transport- og infra- strukturproblem.

Det er ennå ikke klart hvordan Trump har planlagt å fordele de tusen milliardene dollar han har lovet til landets infrastruktur. Han har annonsert at han vil omstrukturere og effektivisere offentlige prosjekter. Som tidligere eiendomsutvikler i New York er dette noe som ligger presidentens hjerte nær. Byråkratier skal vekk, og byggetillatelser skal bli gitt «veldig, veldig raskt». I august fjernet Trump en ordre fra Obama-administrasjonen om at offentlig finansierte prosjekter skal utformes med tanke på potensiell oversvømming og fremtidige, høynede havnivå. Dette er dårlige nyheter for New York som er omringet av vann på de fleste kanter og ble hardt rammet av orkanen Sandy i 2012. Flere tunneler som forbinder Manhattan med New Jersey og Brooklyn venter på kritiske reparasjoner etter oversvømmelsen for fem år siden. Om to år stenges byens travleste subway-linje, L-toget, i over ett år på grunn av de gamle flomskadene. Ingen vet enda hvordan de 225 000 som bruker toget hver dag, skal komme seg på jobb. Fleksitid og hjemmekontor har blitt nevnt.

Folk er lei og har begynt å se seg om etter alternativer. I fjor fikk subwayen sin første passasjernedgang på flere år. Mange skylder på apper som Uber og Lyft. De er ofte mer pålitelige og komfortable enn subwayen, spesielt i helgene. Sykkeltrafikken har også økt kraftig. Noen deler av Brooklyn har nå mer sykler enn biler på veien i rushtiden. Sykkeldelingsprogrammet Citibike, som ble introdusert i 2013, er nå et av de mest brukte i verden.

I sommer fikk imidlertid flere New Yorkere enda et transportalternativ. For hva gjør man når «gatene våre er for overfylte, subwayene våre er for overfylte», for å sitere byens borgermester Bill de Blasio? Man tar til vannet, og en av de fire nye fergelinjene har nettopp åpnet. Det nye East-River fergeprogrammet skal etter hvert binde sammen Manhattan fra Brooklyn i sør til Bronx i nord. Ferger er kanskje ikke den endelige løsningen på New Yorks smuldrende infrastruktur, men skulle det bli forsinkelser, har man i hvert fall utsikt, telefondekning og alkoholservering. Det er da noe.