Tema

Krever uavhengig evaluering

Syv av arkitektkontorene som deltok i konkurransen om Regjeringskvartalet, har signert et opprop hvor de ber om en ekstern gjennomgang av Statsbyggs arbeid med konkurransen.

Team Urbis1 forslag til ventre og Team G8+-forslaget til høyre.
Flere av arkitektene som deltok i konkurransen, ber nå om at det utnevnes en uhildet kommisjon til å vurdere Statsbyggs gjennomføring av konkurransen. Statsbygg har til hensikt å skrive kontrakt med Team Team Urbis som står bak vinnerprosjektet «Adapt» (t.v.). Statsbygg har avvist klagen fra Team G8+. Deres løsningsforslag «Lysning» (t.h.), kom på andreplass i konkurransen. Illustrasjon Team Urbis/Team G8+

Fakta

 • 27. september ble Team Urbis’ løsningsforslag «Adapt» kåret som vinner av plan- og idekonkurransen om nytt regjeringskvartal.
 • Vinnerteamet besto av Nordic – Office of architecture, Haptic Architects, SLA, Bjørbekk & Lindheim, COWI, Aas-Jakobsen, Ingeniør Per Rasmussen, Rambøll, Asplan Viak, Scenario, NIKU og Norsam.
 • 16. oktober levert Team G8+ inn en klage på avgjørelsen. Teamet stod bak forslaget «Lysning» og besto av LPO Arkitekter, A-Lab, Ratio Arkitekter, IARK, Gullik Gulliksen AS, Sweco, Norconsult og Dr. Techn. Olav Olsen AS.
 • Klagen inneholder dokumentasjon som viser at to av Statsbyggs medlemmer i juryen arbeidet svært nært med sentrale deltakere i Team Urbis i 2015 og 2016. 
 • At den opplysningen ikke gjenfinnes i konkurransegrunnlaget, er et av hovedpoengene i klagen, sammen med anførselen om at anonymiteten til forslagene ikke var tilstrekkelig sikret før juryeringen.
 • 31. oktober avviser Statsbygg.
 • Talsperson for G8+, Lars Haukeland, gikk i forrige uke ut og sa han håpet på et samarbeid med andre team.  

Statsbygg avviste klagen fra Team G8+ 31. oktober. Det er det flere av arkitektene som var med i konkurransen som reagerer på. I et opprop som ble lagt ut på Aftenposten.no i går ettermiddag, har de syv kontorene stilt seg bak et krav om transparens og etterrettelighet i vurderingen av konkurransen om Regjeringskvartalet.

Arkitektene mener klagen fra Team G8+ har reist spørsmål som ikke er godt nok besvart av Statsbygg. Derfor må kontraktinngåelsen utsettes og en uavhengig kommisjon opprettes for å gå gjennom og evaluere konkurransen, skriver de.

 Arkitektkontorene bak oppropet er:

 • Snøhetta fra Team Magna ved Tonje Værdal Frydenlund
 • Lund Hagem arkitekter fra Team R ved kontaktperson Einar Hagem
 • Atelier Oslo fra Team R ved kontaktperson Jonas Norsted
 • Dyrvik Arkitekter ved Geir Dyrvik og Narud Stokke Wiig arkitekter ved Ole Wiig
 • Nielstorp+arkitekter fra Team Nielstorp+ ved Niels A. Torp og Øyvind Neslein
 • Code arkitektur fra Team Nielstorp+ ved Bjarne Ringstad
 • HRTB arkitekter fra Team Nielstorp+ ved Kjell Beite

Statsbygg er Norges største utvikler, og har derfor et særlig stor ansvar, mener de syv kontorene:

«Mange av prosjektene [til Statsbygg] har en karakter, skala og samfunnsmessig betydning som gjør at de manifesterer og forsterker viktige demokratiske prinsipper for det norske samfunn.»

I oppropet skriver de at for å være trygge på at det beste prosjektet realiseres, må man kunne ha tillit til at Statsbygg gjennomfører rettferdige konkurranser på riktig grunnlag. «Regjeringskvartalets karakter, skala og samfunnsmessige betydning taler for seg selv. Det har stor betydning for landet, og vil bli et symbol for det norske demokratiet. Derfor er det helt sentralt at transparens, like muligheter og etterretteligheten i en slik konkurranse holdes i hevd.» 

De syv kontorene mener G8+ teamets klage reiser viktige og ubesvarte spørsmål om grunnlaget for og gjennomføringen av konkurransen. Derfor ber de om at «en uavhengig og uhildet kommisjon» opprettes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å gi klare svar. «Ytterligere substansielle svar er nødvendig og vil kunne være premissgivende for fremtidige arkitekturkonkurranser som utlyses,» skriver de.

Les hele oppropet her