Konkurranser

Savner tydelig NAL og håper på teamwork

Team G8+ vurderer rettslig prosess og håper på samarbeid med andre team fra RKV-konkurransen. Talsperson Lars Haukeland håper også at NAL kommer tydeligere på banen.

– I kraft av å være talsperson for gruppa, har jeg fått masse støtte og oppmuntrende meldinger som til de grader viser at vi representerer et ønske om at en så viktig konkurranse, i regi av en så viktig aktør som Statsbygg, må gås nøye etter i sømmene, sier Lars Haukeland fra team G8+. Foto Ingebjørg Semb

Fakta

  • 27. september ble Team Urbis’ løsningsforslag «Adapt» kåret som vinner av plan- og idekonkurransen om nytt regjeringskvartal.
  • Vinnerteamet besto av Nordic – Office of architecture, Haptic Architects, SLA, Bjørbekk & Lindheim, COWI, Aas-Jakobsen, Ingeniør Per Rasmussen, Rambøll, Asplan Viak, Scenario, NIKU og Norsam.
  • 16. oktober levert Team G8+ inn en klage på avgjørelsen. Teamet stod bak forslaget «Lysning» og besto av LPO Arkitekter, A-Lab, Ratio Arkitekter, IARK, Gullik Gulliksen AS, Sweco, Norconsult og Dr. Techn. Olav Olsen AS.
  • Klagen inneholder dokumentasjon som viser at to av Statsbyggs medlemmer i juryen arbeidet svært nært med sentrale deltakere i Team Urbis i 2015 og 2016. 
  • At den opplysningen ikke gjenfinnes i konkurransegrunnlaget, er et av hovedpoengene i klagen, sammen med anførselen om at anonymiteten til forslagene ikke var tilstrekkelig sikret før juryeringen.

Lars Haukeland tar imot Arkitektnytt i LPOs kontorer i Rosenborggaten på Fagerborg. Det er gått 16 dager siden Team G8+, som han er talsperson for, leverte klagen på tildelingen av nytt regjeringskvartal til Team Urbis. Tirsdag denne uka kom meldingen om at Statsbygg avviser klagen.

Haukeland forteller at avvisningen fra Statsbygg er lang og omstendelig, og at det er mye å sette seg inn i. Sammen med advokat Inger Roll-Matthisen skal teamet gjennomgå dokumentet fra Statsbygg nøye i dagene som kommer. Det er knyttet stor spenning til hvordan, og om teamet velger å gå videre med klagen.

– Vi vurderer en rettslig prosess, bekrefter Haukeland overfor Arkitektnytt. 

Oppfatter medhold

Karensperioden for ankemuligheten deres løper fram til 7. november. Eneste muligheten for å avverge at Statsbygg og team Urbis setter seg sammen og undertegner kontrakten om regjeringskvartalet dagen etter, er at team G8+ sender inn begjæring om midlertidig forføyning til retten innen midnatt den tirsdagen.    

I Haukelands øyne gir avvisningsbrevet G8+ medhold i at medlemmer av juryen samarbeidet tett med Team Urbis i reguleringsplanarbeidet og med rom- og funksjonsprogrammet.

– Min første reaksjon var at vi får medhold i faktum, at jurymedlemmer har sittet sammen i workshoper sammen med Team Urbis i reguleringsprosessen, selv om Statsbygg benektet det i intervjuet med Arkitektnytt, sier LPO-partneren. 

Konkurranseinstituttet kan bryte sammen

Han mener måten Statsbygg avviser klagen på viser at de innrømmer at ting har gått litt galt, men at de samtidig sier at det ikke har gått galt nok.

– Da sier de egentlig at det er greit å føre folk litt bak lyset. Man kan sammenligne dette med å stille opp i et maratonløp, og så sier Statsbygg at Urbis har fått starte før oss andre, men ikke så veldig mye før, sier Haukeland. 

– Dersom det skal være greit med litt kokkelimonke, da fungerer ikke konkurranseinstituttet. I vår bransje foregår så mye av akkvisisjonen via kostbare og ressurskrevende konkurranser. Vi er nødt til at dette går helt rent for seg. Hvis ikke bryter konkurranseinstituttet sammen. Det vi har oppdaget viser at vi er ført bak lyset, og det kan vi ikke leve med. Det er også viktig for oss å si at vi er alvorlig bekymra for den arrogansen Statsbygg formulerer seg med i avvisningsbrevet. De har jo bare vurdert seg selv, sier Haukeland. 

Ekstern juridisk kompetanse

Klagen fra team G8+ har fått bred, nasjonal oppmerksomhet og mediedekning de siste to ukene, og et kjapt søk på Haukeland viser at han på under to uker er blitt sitert i Teknisk Ukeblad, Aftenposten, NRK, ABC Nyheter, P4, Klassekampen, Bygg.no, VG, Dagsavisen og Dagens næringsliv.

Da Statsbygg forkastet klagen tirsdag, var det også oppslag i nasjonale medier, og saken fikk bred dekning i NRK. Det har blant annet kommet fram at Statsbygg har trukket på ekstern juridisk ekspertise i behandlingen av klagen. Både advokatfirmaet Kluge og Regjeringsadvokaten har vært koblet inn.

– Vi er på trygg juridisk grunn, sa informasjonsdirektør Hege Njaa Aschim til Teknisk Ukeblad tirsdag.

Godt grunnlag for rettslig prosess

Haukeland er sikker på at klagen de leverte 16. oktober er grundig og god, og at den gir teamet grunnlag for å kunne gå videre i en rettslig prosess.

– Uansett hvordan vi går videre, er et viktig moment at vi får støtte av de andre som har vært med i konkurransen. De er berørt de også, de har blitt vurdert av den samme juryen og den samme informasjonen har blitt tilbakeholdt fra dem, sier Haukeland. Han forteller at mange fra de andre teamene har kontaktet G8+, men at han ikke foreløpig vil si noe om samarbeid i den videre prosessen.

– Det kan vi si mer om etterhvert, sier LPO-partneren.

Viktig støtte

Han ønsker også å understreke hvor viktig all støtten fra bransjen forøvrig har vært de siste to-tre ukene.

– I kraft av å være talsperson for gruppa, har jeg fått masse støtte og oppmuntrende meldinger som til de grader viser at vi representerer et ønske om at en så viktig konkurranse, i regi av en så viktig aktør som Statsbygg, må gås nøye etter i sømmene.

Haukeland forteller at han til tider har følt seg som en slags tipssentral.

– Vi har fått mange henvendelser om saker som ligner, og som de som kontakter oss gjerne ville ha fått belyst på en grundigere måte. Det er ganske hjerteskjærende historier, mange av dem, forteller Haukeland.

– Det er mange historier om kontor som får avslag på klagen og som ikke har økonomiske muskler til å gå videre, sier Haukeland. 

Var optimister

På spørsmål om Team G8+ kunne ha sagt fra om noen av klagens anførsler før konkurransen begynte, svarer Haukeland at de i utgangspunktet hadde stor tillit til at Statsbygg faktisk ville gjøre som de lovet og utligne fordelene Team Urbis hadde fått i arbeidet med reguleringsplanen.

– Vi er grunnleggende sett optimister og vi hadde lyst til å gjøre denne oppgaven for landet vårt. Vi hadde, som de andre teamene antakelig også hadde, tro på redeligheten i konkurransegrunnlaget og at vi dermed hadde en real sjanse til å vinne.

– Hva vil du vektlegge som viktigst i klagen?

– Det at vi gjennom innsyn fikk vite om workshopene hos Nordic, hvor Statsbyggs jurymedlemmer deltok, og viktigheten av det som ble utarbeidet der.  Gjennom dette oppstod jurymedlemmenes inhabilitet.  Det var også informasjon Statsbygg skulle offentliggjort til oss alle, men ikke utførte  på en tilstrekkelig god måte.  Opplysninger som i ettertid viste seg å være avgjørende endte opp med å være utilgjengelig for oss andre, sier Haukeland.

– Var eller er dere redde for å få et omdømme som klagete eller dårlige tapere?

– Dette var noe vi måtte gjøre, uansett om vi er engstelige for det. Jeg tror veldig mange av dem som ikke har klagd, lar være fordi de er redd for å miste gunst hos byggherren eller blir stemplet som dårlige tapere. Jeg tror tvert imot at dette styrker omdømmet vårt. Det signaliserer at vi er opptatt av å gjøre ting ordentlig og at vi er opptatt av etikk. Folk kjenner Alab, Ratio og LPO som solide og rause kontor, mener Haukeland. 

NAL må ikke legitimere gråsoner

– Hva forventer dere av arkitektforbundet, NAL, framover?

– Jeg var overrasket over NALs posisjon i Dagsnytt atten-sendingen 17. oktober. Jeg mener de burde vært bedre forberedt og hatt mer kunnskap om det som faktisk har skjedd. NAL har vært en garantist for at denne konkurransen skulle gå ordentlig for seg, og jeg antar at de har tenkt som oss: Statsbygg arrangerer dette på en ordentlig måte. Samtidig tenker jeg at NALs oppgave er å kvittere ut, klinkende klart, at det ikke er rollesammenblanding eller inhabilitet i en konkurranse som de går god for, sier Haukeland.

– Hvordan skulle de gjort det mener du?

– Når NAL oppnevner representanter må de sikre at det er en ordentlig sammensetning av juryen og gjøre hele sjekken fra sentralt hold. De kunne for eksempel ha krevd å få utlevert logg fra Statsbygg slik at det kunne bli mulig å slå fast at habilitet og jurysammensetning faktisk er håndtert ordentlig. NAL må ikke komme i en situasjon der de legitimer gråsoner, mener Haukeland.

– Ser dere for dere en rolle for NAL i den videre prosessen?

– Til nå har NAL ikke vist seg på banen. Vi måtte kjempe denne kampen aleine. Jeg tenker for eksempel at en umiddelbar reaksjon fra NALs side i forhold til den situasjonen som oppstod i og med intervjuet med Statsbygg i Arkitektnytt og klagen vår, hadde styrket saken vår. Både overfor den brede offentligheten og i forhold til klagens legalitet. NAL skulle ha slått i bordet i denne saken. Men som sagt, det er antakelig et uttrykk for at vi alle egentlig ikke trodde at dette kunne skje. Det er litt ufattelig at det kan bli en sånn blanding av det som ser ut manipulasjon og uryddighet. Det er egnet å ta fra hvem som helst trua på en etisk og transparent bransje. Vårt håp er at denne saken kan endre på det.

De tre viktigste punktene i klagen er, i følge Lars Haukeland: 

1) Det foreligger inhabilitet for tre personer. To av dem satt i juryen og den tredje evaluerte forslagene og satte poeng.

2) Viktig informasjon er ikke delt slik Statsbygg forpliktet seg til da de utlyste konkurransen. Dermed levde de ikke opp til den høye standarden på utligning av fordel som de var helt nødt til å levere i og med at de lot Team Urbis delta.

3) Kombinasjonen av de to foregående punktene gjør at Team G8+ hevder at anonymiteten i konkurransen er brutt. Klagen anfører at det må ha vært lett for Statsbyggs medlemmer i juryen å identifisere vinnerteamets prosjekt. Det inneholder klare elementer fra en del av den forutgående prosessen, elementer som ikke var delt.

Intervju med Gudmund Stokke i Team Urbis finnes her.