Tema

Seks team går videre i Reinventing Cities

Blant finalistene finnes både norske og internasjonale arkitekter.

Reinventing Cities

Hva: Konkurransen Reinventing Cities arrangeres av C40 (Cities Climate Leadership Group). Storbyer verden over spiller en avgjørende rolle for å nå Paris-avtalens mål om klimagassutslipp. Oslo og 14 andre storbyer deltar, hvor 39 tomter skal utvikles innovativt og vise fremtidens klima- og miljøløsninger. Disse storbyene har invitert private aktører til deltakelse, hvor flere forslag er blitt gitt for eiendommene. På hver eiendom kåres en vinner, som får anledning til å kjøpe eiendommen og realisere vinnerforslaget. Oslo stiller med to tomter sentralt på Stovner og Furuset.

Hvorfor: Konkurransen skal bidra til å utvikle og realisere innovative og klimanøytrale løsninger i byutviklingen.

Hvordan: Konkurransedeltakerne skal bestå av tverrfaglige team med kompetanse på bl.a. byutvikling, bærekraft, miljø, arkitektur, eiendomsutvikling og økonomi.

En utvelgelseskomité (bestående av representanter fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Plan- og bygningsetaten, C40 og FutureBuilt) har vurdert alle innkomne forslag (innsendelsesfrist 31. mai 2018). Tre finalister for hver eiendom går videre til den andre fasen, som starter i uke 39. De tre finalistene inviteres til fase 2, som avsluttes i februar 2019 med innsendelse av prosjekt med forpliktende tilbud og komplette planer. En lokal og tverrfaglig jury vil vurdere og innstille innkomne forslag. Juryen innstiller vinneren på hver tomt, og deretter sendes innstillingen til politisk behandling. Det tas sikte på at vinnerne kåres våren 2019.

Oslos klimamål
Oslo kommune har allerede en av verdens mest ambisiøse klimamål, blant annet ved å jobbe for å redusere utslippene med 95 prosent innen 2030 – og innføringen av eget klimabudsjett. Klimavennlig byutvikling er avgjørende for å nå de ambisiøse målene. I 2019 er Oslo også Europas miljøhovedstad.

15 av verdens storbyer har til sammen lagt inn 39 eiendommer i den internasjonale konkurransen Reinventing Cities. Konkurransen inviterer private aktører til å foreslå innovative bærekraftige prosjekter. Prosjektene vurderes ut i fra kriterier knyttet til miljø og bærekraft, hvor vinnerteamene får muligheten til å kjøpe og utvikle eiendommen i tråd med deres prosjektforslag.

I alt 12 forslag kom inn til den internasjonale konkurransen, seks for hver av tomtene på Furuset og Stovner. De tolv forslagene har blitt gjennomgått og vurdert av en utvelgelseskomité, som bestod av ulike representanter fra Oslo kommune, C40 Cities Climate Leadership Group) og FutureBuilt.

- Vi ser spennende løsninger på sambruk, urban dyrkning, avfallsreduksjon og overvannshåndtering. Jeg har stor tro på at disse prosjektene vil gi oss gode forbilder på hvordan vi skal nå Oslos ambisiøse klimamålsetninger – og redusere byens C02-utslipp med 95 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå, forteller byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) i en pressemelding.

Gard Skoe Fredriksen er sjefingeniør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Han forteller at teamene har ulike fremgangsmåter for å utforme prosjektene etter lokale ønsker og behov. Flere av prosjektene foreslår aktiviteter kan gi gode tilbud til nærmiljøet. - Underveis i løpet av de neste månedene skal vi egne møter med finalistene, hvor vi diskuterer deres konsepter og gir innspill til videre arbeid. I denne fasen vil også bydelene og lokale aktører spille en stor rolle, og tilføre finalistene lokalkunnskap slik at dette kan innpasses i de endelige forslagene, forteller Fredriksen.

Han understreker at forslagene er en del av en konkurranse, som medfører at forslagene må behandles konfidensielt inntil videre.

Furset-tomta er på ca. 2 000 kvm, og ligger sentralt i den kommende Bygata nær T-banestasjonen.
Eiendommen på Stovner, Fossumdumpa, er på ca. 10 000 kvm.

For tomten på Furuset vil følgende tre team konkurrere:

  • The Urban Village Team (OBOS Nye Hjem AS, LPO architects, SLA, Bollinger+Grohmann, Veidekke Entreprenør AS)
  • Control Green Group (Control AS, Kaden+Lager GmbH, JOR Greentech AS)
  • Future Homes Norge (Park Eiendomsutvikling as, Hauschild + Siegel Architecture, advokat Per Foseid, Nabolagshager, Cushman & Wakefield Realkapital, Finvold Prosjekt Consult AS)

For tomten på Stovner vil følgende tre team konkurrere:

  • Co-Life (Revive, Bogdan&VanBroeck, A-LAB, Kragh&Berglund, 3E, Bevisste, Hammervoll-Pind)
  • Recipe for future living (Ineo eiendom, Mad Stavanger AS, Mad Oslo AS, Landskap pluss, Asplan viak, Vill urbanisme, Léva urban design, Resirqel, Mad communication, Deichman Stovner, Alfiler Albert, Senior librarian)
  • Reinventing the Village - Generations together building the future citizen - centric & smart urban village (Norske Helsehus AS, white arkitekter, CLA SWEDEN AB, COWI AS, IOTA Foundation, More Anergy AS, worksonland arkitektur og landskap as, oslo international hub as) 

Hva: Konkurransen Reinventing Cities arrangeres av C40 (Cities Climate Leadership Group). Storbyer verden over spiller en avgjørende rolle for å nå Paris-avtalens mål om klimagassutslipp. Oslo og 14 andre storbyer deltar, hvor 39 tomter skal utvikles innovativt og vise fremtidens klima- og miljøløsninger. Disse storbyene har invitert private aktører til deltakelse, hvor flere forslag er blitt gitt for eiendommene. På hver eiendom kåres en vinner, som får anledning til å kjøpe eiendommen og realisere vinnerforslaget. Oslo stiller med to tomter sentralt på Stovner og Furuset.

Hvorfor: Konkurransen skal bidra til å utvikle og realisere innovative og klimanøytrale løsninger i byutviklingen.

Hvordan: Konkurransedeltakerne skal bestå av tverrfaglige team med kompetanse på bl.a. byutvikling, bærekraft, miljø, arkitektur, eiendomsutvikling og økonomi.

En utvelgelseskomité (bestående av representanter fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Plan- og bygningsetaten, C40 og FutureBuilt) har vurdert alle innkomne forslag (innsendelsesfrist 31. mai 2018). Tre finalister for hver eiendom går videre til den andre fasen, som starter i uke 39. De tre finalistene inviteres til fase 2, som avsluttes i februar 2019 med innsendelse av prosjekt med forpliktende tilbud og komplette planer. En lokal og tverrfaglig jury vil vurdere og innstille innkomne forslag. Juryen innstiller vinneren på hver tomt, og deretter sendes innstillingen til politisk behandling. Det tas sikte på at vinnerne kåres våren 2019.

Oslos klimamål
Oslo kommune har allerede en av verdens mest ambisiøse klimamål, blant annet ved å jobbe for å redusere utslippene med 95 prosent innen 2030 – og innføringen av eget klimabudsjett. Klimavennlig byutvikling er avgjørende for å nå de ambisiøse målene. I 2019 er Oslo også Europas miljøhovedstad.