Tema

Selvangivelsen: A-lab

Julie Sjøwall Oftedal, partner og strategisk leder, presenterer A-lab i månedens Selvangivelse.

Fra papirutgaven Arkitektnytt 06/2017
A-lab: Geir Haaversen (til venstre), Julie Sjøwall Oftedal og Odd Klev i aksjon. Foto: Grethe Kielland Jenssen, A-lab

A-lab

Hvem:
A-lab, Julie Sjøwall Oftedal, partner og strategisk leder

Hvor:
Oslo og Alvor, Portugal

Antall ansatte:
69 i Oslo, 4 i Portugal

Antall ansatte 2014, 2015, 2016:
2014: 37
2015: 41
2016: 53

Turnover siste år:
22 nye ansatte. 5 sluttet.

Timepriser:
Fra 830 til 1362 kroner. Laveste er for assistenter/modellbyggere, høyeste er for partnere. 

Omsetning:
2014: 49,3 millioner
2015: 52,1 millioner
2016: 68,5 millioner

Oppgaver brukt flest timer på siste år:
Bispevika for Oslo S Utvikling: regulering, konsept byutvikling, førsteetasjer, bolig. Vollebekk for Obos og Aspelin Ramm: byutvikling, bolig og næring.
Kanalbyen: utvikling av ny havnebydel i Kristiansand 

Oppdragsgivere dere har fakturert denne måneden:
Det er mange, blant annet Oslo S Utvikling, Obos Nye Hjem, Veidekke, Møller Eiendom, Union, ROM eiendom, Kanalbyen Eiendom, Studentsamskipnaden i Oslo og Frysjaparken Utvikling.

Hva jobber dere med akkurat nå:
Vi jobber mye med store byutviklingsprosjekter, gjerne transformasjon fra industriområder til byområder som har et blandet program, med hovedvekt på bolig. I tillegg er det mange kontorbygg som vi forsøker å utvikle i tett sammenheng med byvev. Vi prøver blant annet å utvikle videre det vi lærte av Tøyen Startup Village.

Organisasjonsstruktur:
Flat struktur og prosjektbasert organisasjon, det vil si at vi setter prosjektene og prosjektleder i sentrum.

Eierstruktur:
Aksjeselskap med åtte partnere. Inntil nylig var det to partnere. For at vi skal kunne følge opp kunder tettere og ha en større kontaktflate, er det nylig tatt opp nye partnere. 

Minste pågående prosjekt hva omsetning angår:
En nedkjøringsrampe til en parkeringskjeller på Ruseløkka som vi har tegnet om til ballbinge og byrom. Foreløpig pro bono. 

Største pågående prosjekt hva omsetning angår:
Bispevika for Oslo S Utvikling. Vi fakturerer for 30 000 timer over flere år. Timebeløpet indeksreguleres, så jeg kan ikke si beløpet nøyaktig. 

Om mulighetene i 2017:
Den største jokeren i 2017 er selvfølgelig Regjeringskvartalet, men vi har uansett mye i pipeline både på kontor, byutvikling og bolig. For å sikre at vi kan levere med kvalitet, må vi være litt selektive på hvilke oppdrag vi sier ja til akkurat nå. Vi ønsker heller å ikke ansette flere enn det organisasjonskulturen kan absorbere, og vi vet at dette er en konjunkturutsatt bransje. 

Beskrivelse av de to siste årene:
I tillegg til arbeidsplasser, som har vært vårt spesiale i mange år, har vi satset på tre ting: plan og urbanisme, boligmarkedet og samfunnsutvikling. Dette har slått godt til i markedet. Nytt for oss de siste to årene er at vi har begynt med forsknings- og utviklingsprosjekter som vi også har fått offentlig støtte til.

Viktigste satsningsområde de neste to årene:
Vi fortsetter med arbeidsplasser og bolig i sammenheng med byutvikling. I tillegg ønsker vi å få et bein i offentlig sektor, og Regjeringskvartalet er en del av det. Vi satser videre på innovasjon gjennom deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter, og forsøker å ta kunnskapen derfra inn i nye prosjekter. Hvis vi skal overraske oss selv og andre, kan vi ikke bare suge ideer av eget bryst, vi må jobbe tverrfaglig. Det siste satsingsområdet vårt er utlandet, med «Arkitektur ut i verden» i ryggen. Det er veldig spennende.

Arbeidsbetingelser og arbeidsforhold:
37,5 timers uke. Betalt lunsj. Subsidiert kantine. Fredagspils(!). Subsidiert massasje en gang i uken. Studietur. Lønnsmessig ligger vi omtrent på snittet. Vi er ikke tilknyttet Afags tariffavtale, men vi ligger tett opptil. Vi kurser prosjektlederne våre i ledelse, og det er kort avstand mellom bedriftsledelsen og ansatte. Vi prøver å ha en åpen dør, så alle har tilgang til dem som tar beslutningene.

Suksesskriterier:
Mye av grunnen til at A-lab har vokst så kraftig, er fravær av mesterlære-modellen. Her skal alle slippe til med gode initiativer og ideer. Vi bruker mye tid på oppgaveforståelse og forståelse av mål og felles verdier med oppdragsgiver, og det skaper eierskap til prosjektene. Det er kombinasjonen av dette engasjementet og pålitelig gjennomføring og kvalitetssikring som er avgjørende hos oss.

Fortalt til Ivar Winther