Tema

Selvangivelsen: Enmannskontor i havgapet

Utsiktene for TIND arkitektur er gode og kontoret ønsker flere samarbeidpartnere som vil slå seg ned i Lofoten.

Fra papirutgaven Arkitektnytt 04 2017
Anette Fleischer Foto: Privat

TIND arkitektur

Hvem: TIND Arkitektur

Hvor: I kontorfellesskapet Art Lofoten, over Baccalao, Havnepromenaden 2, Svolvær.

Antall ansatte: Anette Fleischer er gründer og eneste ansatte. I 2016 arbeidet Kathinka Magnus og Petter Wold Kraglund ved kontoret.

Antall ansatte 2014, 2015, 2016:

En, en, tre (Anette var åtte måneder i permisjon i 2016).

Turn over siste år: Ingen.

Omsetning: 2014:  kr 400 000 (halvt års drift) 2015:  kr 910 000 2016:  kr 715 000 (permisjon 8 mnd.)

Timepris: 1 000,- eks. mva. som jeg føler er ok, gitt min bakgrunn med totalt ti års erfaring. Blant annet seks år hos DARK, hvor jeg jobbet på store prosjekter i Bjørvika og Brasil.

Oppgaver brukt flest timer på det siste året: Jeg gjorde et mulighetsstudie på et stort hotell i Svolvær, så et forprosjekt for barnehage i Leknes. Det var veldig gøy å tegne for barn Og så et mulighetsstudie for ombygging av deler av Kunstsenteret på Svinøya i Svolvær til hotell.

Oppdragsgivere som du har fakturert denne måneden: Kulturteknikk AS, Vågan eiendom KF, Norsk landbruksrådgivning Nordland, Salt Lofoten AS samt noen private oppdragsgivere.

Hva jobber du med akkurat nå: Nå skal jeg begynne på et studie av et kultur- hus som skal samlokaliseres med SLIPEN Scene på Rognan. Kino, bibliotek og alle kommunens kulturfunksjoner skal samles på ett sted. Og jeg har akkurat levert inn konkurranse sammen med Snøhetta, SALT og Sisu design lab om SKREI temapark, som skal ligge i Storvågan her i Kabelvåg, borte ved akvariet til Blå Strek. Holder også på med Profil- og merkevareprosjektet for Lofoten sammen med SALT og Sisu design lab, finansiert av bl.a. Innovasjon Norge.

Organisasjonsstruktur: Det er jo bare meg i firmaet, men jeg samarbeider med kontorer i Oslo: Taktil arkitekter, Hel ved og Kåmmån. Samt at jeg arbeider endel tverrfaglig sammen med SALT og Sisu design lab.

Eierstruktur: Jeg eier 100 prosent.

Minste pågående prosjekt hva omsetning angår: Det er nok utedoen og gapahuken vi tegner for Lofoten Farm Trail. Det er et fint prosjekt, så vi ville gjerne tegne det.

Største pågående prosjekt hva omsetning angår: Profil- og merkevareprosjektet for Lofoten, der jeg jobber sammen med Salt og Sisu design lab for å videreutvikle stedsmerkevaren Lofoten. Det handler om å ta eierskap til navnet Lofoten. Både sosialt i forhold til befolkningen, for hele næringslivet og rent juridisk.  En merkevare som alle kan føle eierskap til og være stolte av. Dette handler også om stedsutvikling og at de stedene man møter når man kommer til Lofoten, som fergeanløp og bussholdeplasser, har elementer av en gjenkjennbar identitet.

Om mulighetene i 2017: De ser veldig gode ut. Så det viktigste nå er nesten at jeg får noen flere arkitekter i TIND. Jeg liker veldig godt folk, så jeg krysser fingrene for at det kommer noen arkitekter som har en del erfaring, som ønsker å bo i Lofoten lenge, og som ønsker å drive kontor med meg. Og så skal jeg undervise til høsten, det gleder jeg meg til.

Beskrivelse av de to siste årene: De årene var veldig forskjellige. I 2015 arbeidet jeg hardt for å få firmaet opp og gå. I 2016 fikk jeg Katinka og Petter med på laget, rett før jeg gikk inn i fødselspermisjon. Selv om jeg arbeidet en del under permisjonen, drev de kontoret en del av tiden da jeg var borte.  Nå har de flyttet tilbake til Oslo. Slik er det her i Lofoten. Mange flytter hit – noen blir, andre drar.

Viktigste satsingsområde de to neste årene: Turistnæringen her i Lofoten er i stor vekst, og det å få være med på å utvikle dette på en god måte er noe jeg setter stor pris på. Det å bo og jobbe på et lite sted gjør at jeg jobber med veldig mange ulike oppdrag både i type problemstilling og skala, og håper å kunne fortsette med det.

Arbeidsbetingelser og arbeidsforhold: Jeg er fast ansatt i aksjeselskapet.

Suksesskriterier: Det må være at det er gode prosesser som ligger til grunn for det jeg gjør. At ting jeg bidrar med, gir mening på flere nivåer, både som samfunnsbygging og for den enkelte, men også i en videre forstand for hele Lofoten og i ytterste konsekvens hele kystkulturen. Så er det at jeg greier å ha gode samarbeid både med kunder og leverandører, samt andre arkitekter – altså alle mine samarbeidspartnere. Og naturligvis at det jeg eventuelt får bygget, tåler tidens tann. Det at jeg bor og lever i naturen her i Lofoten gjør at jeg får en større forståelse for å bygge og planlegge i arktisk klima og miljø. Håper jeg.

Fortalt til Gaute Brochmann