Tema

Selvangivelsen: Framtidsoptimister

– Starten på 2017 har vært den beste starten på et år noen gang. Vi har masse å gjøre og har store prosjekter på gang, forteller arkitektene i Kolab.

Fra papirutgaven Arkitektnytt 03/2017
Anna Andrea Vik Aniksdal og Sindre Wam utgjør Kolab sammen med partner Nikolai Gyllenhammar som jobber prosjektbasert. Foto: Ingebjørg Semb

Hvor: Inntil nylig Trondheimsveien i Oslo, snart Bernt Ankers gate, inngang Mariboes gate. Lokale rekvirert via private kontakter, har vært på jakt veldig lenge.</p>

Antall ansatte: Anna Andrea Vik Aniksdal og Sindre Wam jobber full tid, Nikolai Gyllenhammar jobber prosjektbasert.

Fagfordeling: Tre arkitekter som i tillegg har henholdsvis økonomiutdannelse (Wam), er scenograf (Aniksdal) og bilmekaniker med fagbrev (Gyllenhammar).

Antall ansatte 2014, 2015 og 2016: Samme antall ansatte hele tiden, tre stykker som eier og jobber.

Turn over siste år: Ingen.

Omsetning: 2016: 1 500 000 kroner, 2015: 1 100 000 kroner, 2014: 470 000 kroner (halvt års drift).

Timepris: Fra 850 til 950 kroner. Vi prøver å ikke gå for lavt, men være i det nedre sjiktet fordi vi ennå er et svært ungt kontor. Vi har likevel opplevd å ikke få jobber fordi oppdragsgiver mener vi er for dyre. Laveste pris er for privat- kunder, den høyeste er for alle andre.

Oppgaver det er brukt flest timer på det siste året: Grønt mobilpunkt på Danmarksplass i Bergen som prosjekteres nå, og residensen på Nordisk kunstnarsenter i Dale hvor vi deltok i «Virtual Hermits»-prosjektet, som endte i utstillinger i Dale og på Galleri Rom.

Oppdragsgivere som faktureres denne måneden: Offentlige og private, Kristiansand kommune, Bergen kommune ved bymiljøetaten i Bergen, Bergen arkitekthøgskole og Grenland friteater. Et representativt utvalg.

Hva slags type oppdrag per dags dato: Vi prosjekterer to konkurranser vi har vunnet, Grønt mobilpunkt Danmarksplass for Bergen kommune og utsmykningen «Smoke and Mirrors» i samarbeid med billedkunstner Fredrik Berberg på Odderøya for Kristiansand kommune. Andre ting er utbygging av loft, noen ombygginger, et uteområde på en pub, interiørprosjekter, publikasjoner, mulighetsstudier og undervisning. I tillegg en prosjektbeskrivelse for en gruppe boligaksjonister på Lysopp husmannsplass og forarbeid for en gruppe økojordbrukere om økohytter i tilknytning til en andelsgård.

Organisasjonsstruktur: Alle eierne utgjør ledelsen, vi har flat struktur med fast arbeidsfordeling. Arkitektfaglig ansvar er likt fordelt, Aniksdal fronter Kolab utad utfra en tanke om at det er for få synlige kvinnelige arkitekter, og Wam er økonomiansvarlig. Vi er samlokalisert med kontorfellesskapet Kollaboratoriet.

Eierstruktur: Vi tre eierne har like mye i et aksjeselskap. To eksterne personer i et styre Kolab har hatt stort utbytte av.

Minste pågående prosjekt i omsetning: Lysopp husmannsplass. Prosjektbeskrivelse, arkitektfaglig uttalelse til Byrådet, møter og befaring med byutviklingskomiteen. Vi gjør prosjektet i samarbeid med arkitektkontoret Kåmmån. Pro bono.

Største pågående prosjekt i omsetning: Utsmykningen på Odderøya. Kostnadsramme 600 000 kroner.

Om mulighetene i 2017: Gode! Starten på 2017 har vært den beste starten på et år noen gang. Vi har masse å gjøre og har store prosjekter på gang.

Beskrivelse av de to siste årene: 2015 og 2016 har vært våre eneste fulle driftsår, og vi har gått fra blanke ark til å lære oss å drive ordentlig. Vi har brukt tid på å snakke med folk vi ser opp til, for å lære oss den delen av faget som ikke bare handler om faget. Vår Wildcard-mentor Jostein Rønsen, Lala Tøyen, Eriksen Skajaa og Søren Yran har vært til uvurderlig hjelp. Det var aldri nei å få da vi kom rundt og trengte råd og hjelp.

Viktigste satsingsområder de neste to til tre årene: Fortsette å dele, gi bort og få oppdrag av våre våpendragere i det fine miljøet av småkontorer i Norge. Vi kunne hatt lyst til å lage en slags allianse her nede i bunnen av hierarkiet, for å stå bedre rusta til å konkurrere med de store. Vi vil veldig gjerne følge flere prosjekter fra start til slutt, være tettere på. Kanskje samarbeide med mer etablerte kontorer?

Organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold: Vi har jo ikke ansatte. Men vi har vært på HMS-kurs for å få godkjenning, har flat struktur og kjenner hverandre godt, så alle daglige ledere har åpen dør, kan du vel si. Det er viktig med en klar fordeling av roller, og styret vårt er flinke til å legge press på hva vi bør og ikke bør forvente av oss selv. Vi hadde nok hatt vesentlig lavere lønn hvis ikke de hadde tatt oss i øra på ett eller annet tidspunkt.

Suksesskriterier: Å samarbeide med andre, gi rom for og bli gitt rom til. Å ha et arbeidsmiljø i kontor- fellesskap gjør at et lite firma kan føles stort nok. Til nå har vi lært oss å svømme og holde hodet over vannet, nå vil vi finne mer ut av hvor vi har lyst til å svømme hen, definere faglig og kunstnerisk retning.

Fortalt til Cecilie Klem