Tema

Selvangivelsen: haldde arkitekter

Altakontoret har hatt en jenv stigning siden oppstart i 2010.

Fra papirutgaven Arkitektnytt 08/2017

Hvem: Sivilarkitekt MNAL Magnus Langli, daglig leder

Hvor: Alta, Finnmark. Professor Kristian Birkeland, kjent fra den gamle 200-lappen, var på en reise i Alta i februar 1897. To år senere fikk han Stortinget til å vedta bygging av et nordlysobservatorium på den 905 meter høye fjelltoppen «Haldde» i Alta, og det er denne flotte fjelltoppen vi har oppkalt firmaet vårt etter.

Antall ansatte: Vi er fem ansatte i dag.

Antall ansatte:

  • 2015: 4
  • 2016: 4
  • 2017: 5

Fagfordeling: Tre sivilarkitekter, en interiørkonsulent og en ingeniør.

Turnover siste år: Vi har en nyansatt i år, og vi regner med en utvidelse fra fem til seks ansatte i løpet av det neste året

Omsetning:

  • 2014: 3 274 473 kroner
  • 2015: 4 235 737 kroner
  • 2016: 5 614 355 kroner

Timepriser: 990 kroner for hele gjengen, ingen differensiering.

Oppgaver brukt flest timer på siste år: Vi arbeider i spekteret fra eneboliger til idrettshaller og kjøpesentre. En periode hadde vi mange barnehager og omsorgsboliger, det siste året har større boligprosjekter tatt over. Vi har tatt flere av prosjektene helt fra reguleringsplan til arbeidstegninger.

Oppdragsgivere som faktureres denne måneden: Hovedandelen denne måneden er solide, lokale totalentreprenører, men også Finnmark fylkeskommune og noen privatkunder står på fakturaoversikten.

Hva jobber dere med akkurat nå: Vi arbeider akkurat nå med ferdigstilling av et femetasjes bygg i gågata i Alta sentrum, en ny stor bilforretning, ominnredning av Vardø videregående skole, detaljprosjektering av en ny barnehage i Karasjok og arbeidstegninger for et nytt 6-etasjes bygg i Alta sentrum i tillegg til flere skisseprosjekter, eneboliger og hytteprosjekter. Det er mye som skjer! Siden Finnmark er så stort geografisk, har vi gjerne 60 mil og flere timer med reise mellom to eller flere prosjekter som pågår på samme tid.

Organisasjonsstruktur: Vi har kun kontorsted i Alta. Daglig leder har økonomi- og lederansvar, men alle ansatte har ansvar i egne prosjekter.

Eierstruktur: Selskapet er ansatt-eid. Intensjonen er at alle ansatte etter en viss tid i firmaet får tilbud om å bli aksjeeiere.

Minste pågående prosjekt hva omsetning angår: Det er energimerking av en enkel enebolig, jeg tenker vi tar den på noen få timer.

Største pågående prosjekt hva omsetning angår: Akkurat nå er det et prosjekt på i underkant av 1 500 000 kroner.

Om mulighetene i 2017: Vi ser lyst på fremtiden, det fornyes en del i offentlig sektor, og vi har et fantastisk næringsliv i Finnmark som ikke er redd for å satse på nybygg eller utvidelser, både innen produksjon, varesalg, forretning og kontor. 

Beskrivelse av de to siste årene: Fra etableringen vår i 2010 har vi opplevd jevn vekst. Men selv her i Finnmark tok det fem år for firmaet å bli ordentlig kjent i markedet. De siste to årene har vi fått på plass skikkelig gode systemer og rutiner, og vi har kunnet fokusere fullt og helt på prosjektering av gode bygg.

Viktigste satsningsområde de neste to til tre årene: Til vinteren skal vi fornye våre egne arbeidslokaler, få nye hjemmesider og nytt skilt på ytterveggen. Vi skal satse på videre utvikling som et av de ledende arkitektkontorene i regionen.

Arbeidsbetingelser og arbeidsforhold: Vi er et bra team av personer med forskjellige interesseområder og kompetanse. På den måten utfyller vi hverandre godt og kan «bytte på» de mange arbeidsoppgavene som er i et prosjekt, noe som gir en god kvalitetssikring i seg selv. Vi kaller arbeidsmåten vår for «flat struktur», men daglig leder har det overordnede ansvaret for tilbud, fakturering, regnskaper og utøvelsen av den langsiktige firmastrategien. Det er ikke alltid like lett å være fullt konsentrert i kreative yrker med stramme tidsfrister, og derfor legger vi opp til fleksible arbeidstider slik at man kan avspasere noen timer om man har jobbet mye dagen før. I tillegg forsøker vi å forebygge muskelknuter og stress med bedriftsmassasje hver 14. dag.

Suksesskriterier: Vi mener at vår lokale forankring, vår kompetanse på bygging i Nord-Norge og muligheter for tett oppfølging av prosjektene er viktig for et godt resultat. 

Fortalt til Ivar Winther