Tema

Selvangivelsen: Halden arkitektkontor as

I familiebedriften Halden arkitektkontor, kan de store beslutningene diskuteres over søndagsmiddagen.

Fra papirutgaven Arkitektnytt 10-11/2017

Hvem: Halden Arkitektkontor AS
Hvor: Halden, på Torget i Storgata 4 B

Antall ansatte: Fire ansatte
2015: 2
2016: 4
2017: 3-4

Fagfordeling:
En sivilarkitekt MNAL, en tekstforfatter, en lærling som er halvveis i arkitektstudiene og regnskapsfører med ansvar for kontordrift og merkantile oppgaver.
Turnover siste år: Ingen (én i foreldrepermisjon).

Omsetning:
2014: 1 575 000 kroner
2015: 1 565 000 kroner
2016: 1 853 000 kroner

Timepriser:
1090 og 850, pluss mva.

Oppgaver brukt flest timer på siste år:
Ny bygård i Sarpsborg med 30 boliger i fem etasjer. Transformasjonsprosjekt: Fra industri (treforedling) til videregående skole i Halden sentrum. Kommuneplaner for Aremark, Marker og Rømskog kommuner.

Oppdragsgivere som faktureres denne måneden:
Halden kommune for regulering av nytt demenssenter, Husbanken og privat oppdragsgiver for erstatningsbolig for yrkesskadet person, privat oppdragsgiver for regulering nytt boligfelt i Sarpsborg, Aremark kommune for regulering av nytt boligfelt, privat oppdragsgiver for bygård i Sarpsborg, Halden boligbyggelag for fem tomanns- boliger, privat oppdragsgiver for ny hytte, privat oppdragsgiver for Haldenterminalen, Rømskog, Marker og Aremark kommuner for kommuneplaner – både samfunnsdel og arealdel, privat utbygger for utviklingsprosjekt nytt boligfelt, Halden kommune for reguleringsplan gang- og sykkelvei, private utviklere for felles utviklingsprosjekt for innspill til kommunen om nytt større bolig- felt, privat oppdragsgiver for næringsbygg i sentrum. 

Hva jobber dere med akkurat nå:
Store offentlig arealplaner, fylkesdelplaner, kommuneplaner, kommunedelplaner, sentrumsplaner, utredninger/rapporter for offentlig sektor, privat og offentlig regulering, prosjektutvikling for private, alle typer bygningsprosjektering: næring, kontor, industri, skole, barnehage, offentlig bygg, boliger og fritidsboliger. Et arkitektkontor i en by som Halden med 30 000 innbyggeer må kunne alt.

Organisasjonsstruktur:
Familiebedrift. Sivilarkitekt er daglig leder, med ansvar for en lærling (sønn). Medarbeider i 50 prosent stilling for rapport- og prospektproduksjon, samt planbeskrivelser og tekstdeler til planer (datter). 20 prosent stilling merkantile oppgaver, kontordrift og regnskap (ektefelle). Lærling har nå tre og et halvt års erfaring, pluss ett år på arkitektskolen i Glasgow, og har blitt delvis selvgående på boliger og hytter. Han er dessuten kontorets guru på 3D og rendrer på timelønn. 

Eierstruktur: Aksjeselskap med to eiere som begge arbeider på kontoret.

Minste pågående prosjekt hva omsetning angår: Trafostasjon: 6245 kroner pluss mva.

Største pågående prosjekt hva omsetning angår: Felles kommuneplanprosess RAM: 194 630 kroner pluss mva (per dato i 2017).

Om mulighetene i 2018:
2018 tegner til å bli som de foregående år, både i forhold til prosjekter og omsetning. Kontoret har ikke praktisk eller økonomisk mulighet til å delta i konkurranser. Unntaket har vært et kommunalt parallelloppdrag for idéprosjekt til oppvekstsenter i Halden sentrum (skoler og idrettshall). Det endte med at vi benyttet dobbelt så mye tid som det vi fikk betalt for. Ga mye publisitet og engasjement.

Beskrivelse av de to siste årene:
Det har vært en dreining fra cirka 70-80 prosent planoppdrag til 50 prosent fordelt mellom bygningsprosjektering, planoppdrag og regulering.

Viktigste satsningsområde de neste to til tre årene:
Offentlig og privat planlegging vil fortsatt være bærebjelken i kontorets drift og inntektsgrunnlag, men vi satser på å holde prosjekteringsandelen for bygg så høy som mulig. 

Arbeidsbetingelser og arbeidsforhold:
Familiebedrift. Stor tilpasningsmulighet for den enkeltes ønsker og behov. Viktige beslutninger kan diskuteres og fattes over søndagsmiddagen.

Suksesskriterier:
Kontoret har alltid hatt to bein å stå på: I nedgangstider innen byggebransjen går fortsatt offentlig planlegging og utredning for fullt (har tendens til å øke). Kontoret merker derfor ikke svingningene like sterkt som kontorer som nærmest utelukkende prosjekterer bygg. Har over den 27-årsperioden kontoret har vært i drift, lyktes så godt innen planlegging at det først og fremst er det kontoret forbindes med. Kontoret har lokalt fått et omdømme ved at de aller fleste prosjekter og planer blir godkjent og går gjennom.

Fortalt til Cecilie Klem