Arbeidsliv

Selvangivelsen: Lokal følsomhet

Kragerø-kontor ønsker å fokusere på miljøriktig og nyskapende arkitektur med respekt for tradisjonell og stedlig byggeskikk.

Fra papirutgaven Arkitektnytt 11/2018
Arkitekthuset Kragerø AS ser lyst på fremtiden som lokalt og regionalt kontor i Telemark og omegn.

Hvem:  Arkitekthuset Kragerø AS

Hvor: Kragerø

Antall ansatte i 2018:

Seks, tre sivilarkitekter og tre ingeniører.

Antall ansatte i 2013: 

Seks, to sivilarkitekter og fire ingeniører.

Omsetning i 2017: 7 480 291 kroner.

Omsetning i 2014: 4 544 449 kroner.

Timepris: 950 kroner ekskl. mva for sivilarkitekt og 890 kroner ekskl. mva for prosjektmedarbeider.

Hva slags oppgaver har dere brukt flest timer på det siste året?

Vi jobber mye med fritidsboliger i den fantastiske Kragerø-skjærgården, og denne type prosjekter bruker vi mest tid på samlet sett. Prosjektene kan være små i fysisk forstand, men strekker seg gjerne over to til fire år. I tillegg har vi brukt mye tid på reguleringsarbeid i inneværende år.  

Hvilke oppdragsgivere fakturerer dere denne måneden?

Denne måneden fakturerer vi både reguleringssaker, hytte- og boligprosjekter.  

Hvilken type organisasjonsstruktur har dere?

Kontorets daglige leder er David Løffler og styreleder er Morten Lunøe, som etablerte Arkitekthuset i 1987

Hvilken type eierstruktur?

Kontoret eies av fire av de ansatte. Vi har et ønske om at alle ansatte skal ha eierskap i sin egen arbeidsplass.

Minste pågående prosjekt i omsetning: 

Mulighetsstudie for et nytt bad i et båthus på Korset, Skåtøy. Kostnadsramme på 5000 kroner ekskl. mva.. 

Største pågående prosjekt i omsetning: 

Regulerings- og byggeprosjektet for Skrubben Havn i sentrum av Kragerø, helt i vannkanten. Totalt inntil 90 leiligheter over flere byggetrinn, med tilhørende p-anlegg og småbåthavn.    

Hvordan ser dere på mulighetene i markedet i 2019?

Vi ser lyst på fremtiden og vår mulighet til å bidra i lokale og regionale prosjekter. Det er fortsatt stor vilje til å investere i hyttemarkedet og Kragerø er i en spennende utvikling. Som et lite kontor kjenner vi våre begrensninger når det gjelder størrelsen på prosjektene vi tør å påta oss, men i et samarbeid med andre arkitektkontorer ønsker vi å utfordre og utvide vår kompetanse.

Hvordan vil dere beskrive de siste to årene?

Vi har hatt mye å gjøre. Det som er utfordrende, er antallet prosjekter, som til tider kan bli mange, deriblant med flere prosjekter innenfor den gamle bevaringsverdige bykjernen i Kragerø. Her befinner vi oss konkret (og med hele kroppen) i problemstillingen vekst versus vern, det er både krevende og spennende! Vi mener det er viktig med en følsomhet overfor etablerte bygningsmiljøer og byggetradisjoner, samtidig som vi ønsker å kombinere disse tradisjonene med samtidsarkitektur. 

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to-tre årene?

Vi vil fortsatt være et lokalt arkitektkontor for befolkningen og næringslivet i Kragerø. Vi ønsker fortsatt å ha et fokus på utarbeidelse av reguleringsplaner og bidra i fritidsboligmarkedet. Vi tror at vår allsidighet er vår fremste styrke!

Er dere tilknyttet en tariffavtale, i så fall hvilken, og hvordan organiserer dere samarbeidet mellom ansatte og ledelse om lønn og arbeidsforhold?

Vi har ingen tariffavtale, men gode lønnsvilkår for de ansatte tilpasset lønnsnivået her lokalt. Vi følger med på de årlige lønnsoppgjørene, Afags anbefalinger og justerer lønningene i et samarbeid med de ansatte.

Beskriv kontorets overordnete målsetning med to setninger:

Arkitekthuset ønsker å være et fremtidsrettet arkitektkontor der vi er oppdaterte på byggemarkedet, byggereglene og prosjekteringsverktøyet vi bruker. Vår målsetning er å ha høy fagkompetanse, stort engasjement og god kunnskap. Vi ønsker å fokusere på miljøriktig og nyskapende arkitektur med respekt for tradisjonell og stedlig byggeskikk. 

Fortalt til Cecilie Klem