Tema

Selvangivelsen: Opa Form

Bergenskontoret har som mål å øke kompetansen innen trebygging og å bygge nytt i gammelt.

Fra papirutgaven Arkitektnytt 05/2017
OPA FORM: Gjøran (sittende), Yngvild, Espen, Leander, Marina. Foto: Opaform

OPA FORM

Hvem: OPA Form, representert ved Marina Bauer og Espen Folgerø.

Hvor: Sandviksveien 62, Bergen

Antall ansatte: Tre arkitekter, en praktikant, en Erasmusstudent. Marina Bauer, Espen Folgerø, Gjøran Dørheim, Yngvild Wormdal Lund, Leander Van Riet.

Turn over: Ingen

Omsetning:

2014: 2 600 000 kroner 

2015: 2 500 000 kroner

2016: 2 725 000 kroner

Timepris: Fra 850 kroner til 1000 kroner, vanligvis 950 kroner.

Oppgaver brukt flest timer på sist år:
Bergen økologiske landsby (BØL), der vi samarbeider med en gruppe folk som har jobbet i mange år for å få til en økologisk landsby på Osterøy. Vi har nå kommet til det stadiet der vi søker om lov til å skape et visningshus, noe som skal skape grunnlaget for fremtidig boligbygging. Prosjektet kom inn allerede for to år siden, og ligger omtrent 45 minutters kjøring fra Bergen sentrum.

Oppdragsgivere dere har fakturert denne måneden:
Askøy kommune, Osterøy kommune, Bergen Arkitekthøyskole, Bergen Økologiske landsby samt en del private kunder og bedrifter

Hva jobber dere med akkurat nå:
Askøy, Kleppestø sentrum. Vi har en rammeavtale med Askøy kommune, og er leverandør der sammen med COWI og arbeider nå med innspill til ny sentrumsplan. Dessuten jobber vi med Nøstegaten 65 a, et kvartal i den historiske trebebyggelsen i Bergen på Nøstet. Det er et prosjekt som handler om både nybygg og restaurering, og som omsider er i ferd med å bygges (komme skikkelig i gang).

Dessuten vil vi nevne en 12-mannsbolig i Håkonshella, et leilighetskompleks bygd i tre med fokus på elementproduksjon. Og så tegner vi hytter. Og en del eneboliger. Reperbanekvartalet i Sandviken, der vi selv sitter, og det blir også et prosjekt med ny bruk i gamle bygg. Akkurat som i et litt tilsvarende prosjekt der vi jobber med ombygg og påbygg i en bygård i Bergen sentrum.

Organisasjonsstruktur:
Flat struktur, alle arkitekter leder sine egne prosjekter. Vi har to praktikanter, og det er i tråd med målsetningen. Og det er viktig at alle skal ha en egen stemme. Vi underviser også på BAS, noe som gir en fin dialog med studentene.

Eierstruktur:

To partnere eier 50-50, de som har vært med lengst og startet kontoret.

Minste pågående prosjekt hva omsetning angår:
En bruksendring til salgslokalet «Troll Donuts» i Bergen sentrum, de solgte tidligere fra en campingvogn.

Største pågående prosjekt hva omsetning angår:
Askøy kommune, der vi som nevnt jobber sammen med COWI etter at vi fikk en rammeavtale.

Om mulighetene i 2017:
Det ser veldig bra ut. Fordi vi har flere større prosjekter som kommer i gang. Det er en jevn strøm av forespørsler med nye ting som kommer til oss nå. Og så ser vi at vi har hatt en økt publisering i inn- og utland, noe som gjør at vi får mange henvendelser fra folk som vil jobbe for oss. Vi startet jo helt fra scratch med dette selskapet, og vi har jobbet hardt for å finne vår plass. Det tar tid, ikke minst det å faktisk få bygget ting. Men det begynner å løsne nå, og vi er i ferd med å skape det fundamentet vi har jobbet for i lang tid.

Beskrivelse av de to siste årene:
Vi har opplevd en voksende oppdragsmengde og følgelig fått en stigende kompetanse. Arbeidet med egeninitierte prosjekter har jo syntes i omsetningen, men nå opplever vi at det gir det avkastning.

Viktigste satsningsområde de neste to årene:
Vi har tenkt å jobbe videre med å spisse kontorets kompetanse innen trebygging. Rasjonell og stedstilpasset trearkitektur i ulike skalaer. Og den andre tingen vi skal fortsette å opparbeide spisskompetanse på, er det vi har holdt på med på Nøstegaten, altså å bygge nytt i gammelt. Det er både utfordrende og veldig gøy. Vi opplever at dette er en stor del av fremtiden. Og der skal vi fortsette å posisjonere oss.

Arbeidsbetingelser og arbeidsforhold:
To eiere, en ansatt, to praktikanter. Vi er små, men jeg vil nevne at vi synes det har vært viktig å kontre dette ved å ta inn konsulenter etter behov på HR og jus. Og så har vi fått et eget styrkerom!

Suksesskriterier:
Å være åpen ovenfor muligheter som dukker opp kombinert med en aktiv holdning til å skape eget handlingsrom.  Å bygge kontor er en langsiktig øvelse der rammebetingelsene stadig endrer seg. Å tørre å være åpen og dynamisk, ikke bli for bekvem og stoppe opp i en funnet form, og samtidig jobbe målrettet mot identifiserte prosjektområder. Til enhver tid ha et utviklingsprosjekt på gang som presser grenser, fortsette å være på.

Fortalt til Gaute Brochmann