Tema

Selvangivelsen: Rutinerte framtidsoptimister

Norges eldste arkitektkontor har stor ordrereserve og har ansatt to arkitekter i år. Børve Borchsenius Arkitekter AS ser lyst på 2018.

Fra papirutgaven Arkitektnytt 01/2018
Børve Borchsenius jobber med et mangfold av prosjekter: Regulering, landskapsplaner, boligprosjekter, sykehjem, skoler, industri- og næringsbygg, kulturbygg, eneboliger og hytter. Her er hele kontoret på studietur i Barcelona høsten 2017. Foto: Foto: Børve Borchsenius

Hvem: Børve Borchsenius Arkitekter AS ved sivil- arkitekt MNAL Jan Olav Horgmo, daglig leder. Kontoret er Norges eldste, etablert i 1889. 

Hvor: Storgata 171, 3915 Porsgrunn

Antall ansatte: 29. Vi er ute i markedet etter flere arkitekter og oppfordrer yngre arkitekter til å søke.

Fagfordeling: 21 arkitekter, en landskapsarkitekt, to bygningsingeniører, to tekniske tegnere, egen 3D-illustratør pluss administrasjon. 

Turnover siste år: En arkitekt har gått av med pensjon, to nye er ansatt.

Omsetning:
2014: 26,2 millioner kroner
2015: 28,4 millioner kroner
2016: 31,7 millioner kroner 

Timepriser: 850–1280 kroner eks. mva. Varierende priser avhengig av type fagpersonell og erfaring. Cirka 50 prosent av kontorets prosjekter er fasthonorert.

Oppgaver brukt flest timer på siste år: Flere store boligprosjekter og nytt museumsbygg for Telemark museum.

Oppdragsgivere som faktureres denne måneden: 75 prosjekter med smått og stort i desember 2017. Oppdragsgivere er offentlige og private utbyggere, totalentreprenører og privatpersoner.

Hva jobber dere med akkurat nå: Kontoret arbeider bredt innenfor arkitektfaget: regulering, landskapsplaner, boligprosjekter, sykehjem, skoler, industri- og næringsbygg, kulturbygg, eneboliger og hytter. I flere prosjekter har vi også prosjekteringsledelse.

Organisasjonsstruktur: Firmaet er et aksjeselskap, og kontoret er organisert i team, og prosjektene ledes av prosjektansvarlige arkitekter. Daglig leder er sivilarkitekt, og økonomi- og administrasjonsleder har økonomiutdannelse.

Eierstruktur: Frittstående kontor eid av ansatte, 15 aksjonærer med lik eierandel.

Minste pågående prosjekt hva omsetning angår: Uthus til hytte, 8000 kroner eks. mva.

Største pågående prosjekt hva omsetning angår: Nytt urbant sykehjem, cirka 10 millioner kroner eks. mva.

Om mulighetene i 2018: Vi har stor ordrereserve for 2018 og forventer at det blir et bra år for oss, både arbeidsmessig og økonomisk. Detaljprosjektering av pågående prosjekter og utvikling av nye, spennende skisseprosjekter ligger foran oss.

Beskrivelse av de to siste årene: 2016 var et godt år med interessante prosjekter, alle i full beskjeftigelse og godt økonomisk resultat. På tampen av året ser 2017 ut til å bli enda bedre. Kontoret har utviklet seg faglig gjennom deltakelse i konkurranser, arbeid med utfordrende prosjekter og felles studie- turer hvor alle ansatte er med. Studie turene gir oss felles referanserammer og styrker samholdet på kontoret.

Viktigste satsningsområde de neste to til tre årene: Kontoret skal arbeide med strategi og videreutvikling det nærmeste året. Ytterligere profesjonalisering av arbeidsprosessene er en viktig del av dette arbeidet. Vi satser på å ta større markedsandeler i våre områder og skape arkitektur av høy kvalitet. Gjennomføringsevne, faglig utvikling og fornyelse er viktig for oss. 

Arbeidsbetingelser og arbeidsforhold: Firmaet er medlemsbedrift i Arkitektbedriftene i Norge. De fleste arkitektene er medlemmer i NAL. Flere ansatte arkitekter er organisert i Afag. Kontoret følger tariffavtalen mellom Arkitektbedriftene i Norge og Afag. Vi har en sterk bedriftskultur med åpenhet, samarbeidsvilje og lojalitet som viktige faktorer. Det er såkalt flat struktur med tett kontakt mellom ansatte og ledelse.

Suksesskriterier: For oss er det viktigste suksesskriteriet å ha dyktige og faglig sterke medarbeidere innenfor våre fag. Faglig fornyelse i kombinasjon med kontorets lange erfaring og store kompetanse, er fortsatt suksesskriterier. Børve Borchsenius samarbeider med andre arkitektkontorer i flere prosjekter. Dette gir nyttige faglige impulser og er noe vi vil satse på også fremover.

Fortalt til Cecilie Klem