Tema

Selvangivelsen: Stein Hamre Arkitektkontor

Kontordrift i tall og fakta.

Fra papirutgaven Arkitektnytt 02/2017
Sissel Hanne Holdahl er daglig leder i Stein Hamre Arkitekter AS. Foto: Stein Hamre Arkitekter as

Hvem: 

Sissel Hanne Holdahl Daglig leder

Hvor:  

Mo i Rana, Leknes i Lofoten og Trondheim

Antall ansatte: 

18 fordelt på tre avdelinger. Mo i Rana: 13, Leknes: 4, Trondheim: 1

Fagfordeling: 

Ni sivilarkitekter, tre sivilingeniører som jobber med      regulering og bygg, en sivilingeniør med master i eiendomsutvikling og forvaltning, daglig leder med økonomi- og administrasjonsutdannelse fra bi og ntnu, tre byggingeniører og en sekretær.

Antall ansatte: 

2017: 20, 2016: 18, 2014: 18

Turnover siste år: 

Har ansatt fire nye medarbeidere.

Omsetning: 

2016: ca. 21 millioner kroner, 2015: 24 millioner kroner, 2014: 19,5 millioner kroner

Timepris: 

Fra 850 til 1890 norske kroner. De laveste timesatsene gjelder for nyutdannete eller i forbindelse med veldig store oppdrag som går over lang tid. Høyest sats når vi driver rådgivning og bruker de med mest kompetanse.

Oppgaver det er brukt flest timer på det siste året:

– Regulering, konseptutvikling, konkurransegrunnlag, totalentreprise, arbeidstegninger og oppfølging i byggetid.

Oppdragsgivere som faktureres denne måneden:

– Offentlige og private.

Hva slags type oppdrag per dags dato:

– Skolebygg, utvikling av byområder, leilighetsbygg, storkjøkken, barnehager, sykehjem- og omsorgsboliger, reguleringsplaner, kjøpesenter, flerbrukshall, boliger og hytter

Organisasjonsstruktur:    

– Drifter som ett kontor på tre steder, administrasjon i Mo i Rana. Daglig leder, med økonomi- og lederansvar, ikke arkitektfaglig ansvar. Alle medarbeidere er direkte underlagt daglig leder, og alle rapporterer direkte til henne på overordnet nivå og til prosjektleder på prosjekt. Personalmessig flat struktur. Fagansvarlige har selvstendig ansvar for å gjennomføre prosjekter.

Eierstruktur:

– Aksjeselskap med én eier, Shastein AS v/Stein Hamre.

 Minste pågående prosjekt i omsetning:

– 16 000 kroner, ekskl. mva.. Tilpasning av en bolig basert på laveste tilskudd fra Husbanken.

Største pågående prosjekt i omsetning:

– Seks millioner eksklusive merverdiavgift. Offentlig oppdrag, fylkeskommunalt, flere delprosjekter over flere år

Om mulighetene i markedet i 2017:

– Gode muligheter for arkitekter som leverer funksjonell og estetisk meget god arkitektur samt oppfyller byggherrens forventninger og behov. Det offentlig har behov for oppgradering av sine bygg, og nybygg. Vi ser også at antall private som ønsker å bruke arkitektkompetanse lokalt i bolig- og hytteutbygging øker.

Beskrivelse av de to siste årene:  

Hadde en topp i 2015, opplevde noe større press i markedet gjennom 2016 med sterk konkurranse og lavere aktivitet. Har valgt å ansette flere nyutdannende og rigger oss for en framtid med nye krav og rammebetingelser.

Viktigste satsingsområder de neste to til tre årene:

– Bærekraftig arkitektur, gode inne- og uterom som er gode å leve og arbeide i. «Vedlikeholdsfrie» og miljøvennlige materialer som kan stå i årtier, gode planløsninger og heving av arkitektonisk standard. Gi vårt bidrag til Nord-Norge, en landsdel med lav arkitekt-tetthet, noe som preger bybildene.

Organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold:

– Noen få er organisert. Normalarbeidstid er normalen. Lønnsnivået er sammenlignbart med Afag-snittet utenfor Oslo. Følger i stor grad tariffavtalen mellom Arkitektbedriftene og Afag, men er ikke formelt tilsluttet avtalen. Gjennomfører lønnssamtaler årlig. Blir medlem av Arkitektbedriftene i Norge i disse dager. Alle ansatte må være medlemmer av NAL, kontoret dekker medlemsavgiften. Åpen dør hos daglig leder, utviklingssamtaler en gang i året, høyt under taket, åpenhet om lønnsvilkår i hele bedriften, uttalt personalpolitikk er at alle har medansvar for et godt arbeidsmiljø.

Suksesskriterier:

– Ansetter ulike mennesker med ulik høy kompetanse og ulike interessefelt. De fleste skal være i stand til å stå i tøffe prosjektlederstillinger og takle komplekse prosjekter. Det er dessuten kjekt å være løsningsorientert. Det folk ønsker er bygg. Så jobber vi fram alt det andre som arkitekter er trenet i.

Fortalt til Cecilie Klem