Interiørarkitektur

Startup ut av startgropa

Interiør og byutvikling blir to sider av samme sak når coworking spaces tar steget fra å være løs visjon til en ganske alminnelig arbeidsplass.

Fra papirutgaven Arkitektnytt 06/2017
Bar og resepsjon er etablert med direkte forbindelse til Tøyen torg. Verdiskapende og sosial aktivitet ute på torget og inne i workbaren knyttes sammen med dette grepet. Foto: Ivan Brody

Tøyen Start Up Village

Konseptet er initiert og eies av IKT Norge, og det er utviklet i samarbeid med Entra.

Prosjektet er støttet av Oslo kommune.

Coworking space, idéhub, Innovation platform, inkubator – kjært barn har mange navn. Og mange slike barn har det etter hvert blitt i Oslo, der tradisjonelle kontorer stadig oftere ofres for mer fleksible løsninger. Det som skiller Tøyen Start Up Village (TSV) fra andre gründerfellesskap, er imidlertid at den er utviklet i sammenheng med en hel bydel. Der interiørarkitektur og byutvikling spiller hverandre gode.

Det generelle konseptet i et coworking space går ut på at du leier deg en arbeidsplass eller et kontor sammen med flere andre, og sammen utgjør man et gründerfelleskap. TSV er ikke det første eller største av coworking-prosjektene etablert i Norge, men tilbyr altså noe hittil nytt.

– Dette er et stedsutviklingsprosjekt som har en rolle langt utover det denne typen inkubatorer vanligvis tilbyr. Med en strategi som omfatter lokaler og ressurser i hele området har man utviklet et konsept som gir et løft til en hel bydel, samtidig som man har skapt et miljø for innovasjon og verdiskaping, forklarer arkitekt og interiørarkitekt Espen Veiby i A-lab.

Han suppleres av daglig leder Beathe Due, som forklarer at tanken er at bedriftene som er i etableringsfasen her på TSV, på sikt skal utvikle seg og vokse ut av senteret, og etablere seg i andre og større lokaler på Tøyen. Slik ser en for seg at senteret skal gi positive ringvirkninger for nærområdet både på kort og lang sikt. 

Tverrfaglig prosess

Veiby forteller om en tverrfaglig prosess der interiørarkitekter, arkitekter, forretningsutviklere, konseptutviklere, Høgskolen i Oslo, Telia, IKT Norge, eiendomsutvikler Entra og flere jobbet sammen.

– Jeg synes dette prosjektet viser hvilket potensial som ligger i det å se koblingen mellom by, bygg og interiør, sier Veiby.

Han forteller at det å jobbe tverrfaglig med strategi, områdeanalyse, analyse av aktuelle arealer og flere mulighetsstudier helt fra start har bidratt til et felles eierskap til det ferdige produktet.

Dette inntrykket bekreftes av Einar Kleppe Holthe fra Fuglen, som har vært strategisk rådgiver for prosjektet fra starten. Han beskriver prosjektet med stort engasjement:

– Intensjonen er å utvikle en urban inno- vasjonsplattform, og arbeidet startet opp med å utarbeide en stedsutviklingsstrategi for Tøyen torg med nærområde. Alt av ledige næringslokaler i området ble kartlagt, ressurser som en ville koble seg mot, ble identifisert, og en innså raskt at en ønsket en landsbytilnærming i den videre utviklingen av prosjektet.

Han forklarer at det tidlig ble etablert en strategi for stedsetablering og stedsdefinering som også omfatter den fysiske etableringen av arbeidsfellesskap, funksjonstorg, auditorium, arbeidsbar og resepsjon. 

Rommene i og mellom husene henger sammen

I interiørprosjekteringen på TSV har man videre vært opptatt av å sikre en kobling mellom torget og de fysiske omgivelsene inne i selve bygningsmassen. Når en ankommer det urbane laboratoriet, blir en møtt av en resepsjon og en kaffebar utført i solide treelementer. Diskene er utført i massivtre i furu, der et fresesystem gjør at skjøtene følger stokkenes opprinnelige form, og hvor sensoren leser og kopierer formen til neste stokk.

Videre innover i lokalet sitter folk og arbeider i en uformell kaffebarsetting. Det er etablert en arbeidsbar der en kan komme for å arbeide sporadisk eller på permanent basis. Innerst i lokalet er det en forhøyning i form av en treboks som til daglig er arbeidsplasser, men som kan benyttes som scene i forbindelse med forskjellige arrangementer.

Interiør som gjenspeiler TSVs identitet

Materialvalgene er enkle. Rå eksisterende vegger og himling møter ny betong.
– Dette er et lavbudsjettprosjekt der man har måttet prioritere. Samtidig gjenspeiler resultatet hva TSV er, og da kan vi si oss godt fornøyd, mener Espen.

Coworking-området i 2. etasje utgjør en stor del av det 1200 m² store arealet. Interiørkonseptet her gjenspeiler arbeidsbaren, og tanken er at du skal kjenne deg igjen. Materialvalgene er de samme. Sentralt i kontorlokalet finner du en sone med en spesialbygget kjøkkenløsning som fungerer som et sosialt møtepunkt for de som arbeider her. Området brukes til felles lunsj rundt det store bordet, fellesmøter eller bursdagsfeiringer.

Å skape en kultur

Beathe Due er daglig leder på TSV. Hun er en entusiastisk pådriver for å skape et innovativt miljø i og rundt senteret. Jobben Due gjør, er en viktig del av konseptet, du skal ikke bare komme til et lokale, men tas imot i et miljø og en kultur der det legges til rette for at ulike kompetanser kan få spille sammen.

Veiby mener effekten av det arbeidet Due gjør, og sammenhengen med det å utvikle bydelen, er interessant.

– Fine arealer er bare en råvare. Det kommer til å bli stadig viktigere å foredle den. Se på WeWork. De begynte med å tilby slike miljøer med medlemskap i USA og tilbyr nå lokaler i atten land fordelt på fire kontinenter. De er børsnotert for 16 milliarder dollar uten å eie arealene de tilbyr.


Workbaren innbyr til individuelt arbeid, dialog og kunnskapsdeling. Foto: Ivan Brody
Unik freseteknikk er benyttet i utførelsen av bardisken. Foto: Ivan Brody