Tema

Streng disiplin

Hva er forskjellen på en arkitekt og en interiørarkitekt? Det er det byggherren som avgjør. I månedens temasak ser vi på samspillet mellom arkitekt og interiørarkitekt.

Fra papirutgaven Arkitektnytt 07/2017

Oslos nye hovedbibliotek

Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo

Interiørarkitekt: Scenario Interiørarkitekter

Prosjektperiode: 2009–2019.

Arkitektene vant konkurransen i 2009.

Interiørarkitektene kom inn i 2010.

Arealforbruk: 19 260 m² (oppvarmet bruttoareal) 

Miljøambisjon: Energimerke A, Passivhus- standard (NS3700/3701)

Kilde: NAL

I store prosjekteringsoppgaver lever arkitekter og interiørarkitekter i en spenningsfylt symbiose. I prinsippet er store deler av kompetansene mellom de to disiplinene like. De har lignende utdanning som kreative formgivere, de anser seg begge som eksperter på helhet i byggets interiør, og ønsker begge å legge til rette for brukerens behov i lang tid fremover.

Hvis det er slik at kompetansene er både overlappende og supplerende, er det da tilfredsstillende med konkurranse- og anbudsformer som gir interiørarkitekten ansvar for løsøre, mens alt fast skal gjøres av arkitekten? Som setter en sterk formgiver til å sluttføre det en annen har begynt?

For å lodde stemningen blant faggruppene og høre om samspillet  i praksis, har vi sett på et av Oslos nye ikoniske bygg, Deichman Bjørvika. Vi sendte vår skrivende interiørarkitekt Malin Skjelland Eriksen til arkitektene, og sendte vår arkitekturjournalist Mikael Godø til interiørarkitektene for å høre om hvordan samarbeidet har fungert.

Les interiørarkitektens historie her. 

Les arkitektens historie her.     

 


– Ingenting har kommet inn i dette bygget uten dialog, sier Linda Steen i Scenario interiørarkitekter. Foto: Ingebjørg Semb
– Interiørarkitekter, arkitekter og landskapsarkitekter kan samles på felles arkitekt- skoler og ha enkelte felles fag, mener Einar Hagem (t.v.) og Marius Mowe. Foto: Ingebjørg Semb