Konkurranser

Tre finalister kjemper om Nytorget

25 søkere meldte sin interesse for den åpne prekvalifiseringen i Stavanger. Nå vises de tre kvalifiserte forslagene på Rogaland kunstsenter.

Motto: Treenighet, er av tre forslag for Nytorget i Stavanger.

John Peter Hernes er juryleder og styreleder i Stavanger utvikling. Han forteller i et intervju med Stavanger Aftenblad at det må bygges en identitet som tar vare på det spesielle med Stavanger.

- Hvis noen tar bilde av seg selv med byen i bakgrunnen, så skal det være mulig å se at det er Stavanger og ikke noen annen by, sier han.

De tre prosjektene som ble valgt ut i prekvalifiseringen er laget av følgende team:

  • Space Group Company, Lendager Group, NATOWA, Gullik Gulliksen landskapsarkitekter, State of Place
  • Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Karres+Brands Landscape Architecture, Dipl.-Ing. Florian Kosche
  • Rambøll, SAAHA

Disse har arbeidet med sine forslag fra i sommer og til midten av november. På Rogaland kunstsenter vises nå en utstilling av forslagene. Vinneren av konkurransen skal kåres 26. januar. Så lenge juryeringen foregår, skal forfatteren bak hvert av konkurranseutkastene være anonyme.

Juryen

John Peter Hernes, styreleder i Stavanger Utvikling er juryens leder. I tillegg til Hernes består juryen av: Kari Nessa Nordtun, styremedlem i Stavanger utvikling KF. Torgeir E Sørensen, leder for Park og vei (landskapsarkitekt, MNLA, Stavanger kommune). Anne S. Skare, tidligere byplansjef (siv. arkitekt, MNAL, Stavanger kommune). Grete Kvinnesland, prosjektutvikler (siv. arkitekt MNAL), Stavanger utvikling KF. Dag Christer Øverland, utviklingssjef Entra. Trond Eltervaag Hansen (Martinique), representant fra området. Rainer Stange, landskapsarkitekt MNLA og professor, oppnevnt av Norske landskapsarkitekters forening (Norske arkitekters landsforbund) og Maria Molden, Sivilarkitekt MNAL, Byarkitekt i Bergen, oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Motto: Tre bygg og et langbord.
Motto: Tre bygg og et langbord.
Motto: Tre bygg og et langbord.
Motto: Tre bygg og et langbord.
Motto: Treenighet.
Motto: Treenighet.
Motto: Treenighet.
Motto: Ny På Torget. Perspektiv sett fra ST. Petri kirken mot kulturtorget.
Motto: Ny På Torget. Perspektiv fra Pedersgata mot kirken.
Motto: Ny På Torget. Skråperspektiv.
Motto: Ny På Torget. Snitt 1:500.